Бібліотечному фахівцю

Copyright © 2004
НПБУ
відділ НАРБС
Розділи сайту

БІБЛІОТЕЧНА УКРАЇНА В ЦИФРАХ
(статистичні дані за 2002-2003 роки)

На Україні нині функціонують 18 664 бібліотек системи МКіМ, послугами яких користуються 17 424,9 тис. осіб.

Статистичний збірник "Бібліотечна Україна в цифрах" дає повну інформацію про державні бібліотеки усіх 27 регі-онів України за період 2002-2003 рр. Інформація про державні бібліотеки України подана на основі "Зведення річних звітів масових та універсальних бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України за 2003 рік", надісланих регіонами на адресу МКіМ України.

Бібліотека і укладачі щорічника висловлюють вдячність бібліотечним установам інших систем та відомств за зби-рання, подання даних щодо своїх мереж.

Даний збірник розрахований на спеціалістів у галузі бібліотечної справи, а також буде корисним працівникам органів влади та управління.

Зміст формат MS Excel
Мережа, бібліотечний фонд, кількість користувачів та видачі публічних, державних, наукових бібліотек системи МКіМ України та бібліотек України різних типів і форм власності Таблиця № 1
Бібліотечні працівники України Таблиця № 1-А
Мережа бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України Таблиця № 2
Бібліотечний фонд (усього) Таблиця № 3
Бібліотечний фонд за видами бібліотечних документів (усього) Таблиця № 4
Бібліотечний фонд ОУНБ Таблиця № 5
Бібліотечний фонд публічних бібліотек Таблиця № 6
Бібліотечний фонд бібліотек сільської місцевості Таблиця № 7
Кількість користувачів за ЄРК Таблиця № 8
Кількість користувачів, обслужених усіма підрозділами бібліотеки Таблиця № 9
Видача документів (усього) Таблиця № 10
Видача документів в ОУНБ Таблиця № 11
Видача документів у публічних бібліотеках Таблиця № 12
Видача документів у бібліотеках сільської місцевості Таблиця № 13
Міжбібліотечний абонемент Таблиця № 13-А
Забезпеченість користувачів документами Таблиця № 14
Читаність Таблиця № 15
Обертаність Таблиця № 16
Сучасні технічні засоби Таблиця № 17
Бібліотечні працівники (усього) Таблиця № 18
Бібліотечні працівники ОУНБ Таблиця № 19
Бібліотечні працівники публічних бібліотек Таблиця № 20
Бібліотечні працівники бібліотек сільської місцевості Таблиця № 21
Кошти (усього): надходження Таблиця № 22
Кошти ОУНБ: надходження Таблиця № 23
Кошти публічних бібліотек: надходження Таблиця № 24
Кошти бібліотек сільської місцевості: надходження Таблиця № 25
Кошти (усього): використання Таблиця № 26
Кошти ОУНБ: використання Таблиця № 27
Кошти публічних бібліотек: використання Таблиця № 28
Кошти бібліотек сільської місцевості: використання Таблиця № 29
Належність бібліотек і бібліотек-філій до груп за оплатою праці Таблиця № 30

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ТА УНІВЕРСАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ ЗА 2003 рік

Статистичні показники діяльності публічних та універсальних бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України за 2003 рік у порівнянні з такими ж показниками 2002 року свідчать що:

 • Загальна кількість цих бібліотек знизилася на 225 одиниць, з них - 196 у сільській місцевості.
 • На кінець 2003 р. фонд публічних та універсальних бібліотек системи МКіМ України налічував 294 570,8 тис. прим., що на 2 830,2 тис. прим. менше, ніж у 2002 р. Загалом надійшло 4 478,7 тис. прим. (на 2 940,2 тис. прим. менше). Вибуття становило 7 764,6 тис. прим., що на 1 126,1 тис. прим. перевищує показник 2002 р.; видача користувачам становила 346 139,1 тис. прим., що на 9 809,3 тис. прим. більше.
 • По міжбібліотечному абонементу видано 173 650 прим. – на 7 776 прим. менше; отримали з інших бібліотек по МБА 42 450 прим. – на 4 275 прим. менше.
 • Загальна кількість користувачів, обслужених всіма підрозділами бібліотеки, зменшилась на 43,1 тис. і склала 17 192,0 тис. осіб.
 • Забезпеченість документами становила 20,5 прим. на користувача, що на 0,3 менше, ніж у 2002 році, читаність - 23,7, що на 1,3 більше, а обертаність фонду залишилася без змін.
 • Загальна кількість бібліотечних працівників на кінець 2003 року зменшилася на 467 осіб.
 • У 2003 році бібліотеки системи отримали коштів у сумі 187 233,2 тис. грн., що на 44 478,1 тис. грн. більше (31,2%), ніж у 2002 р.; водночас бібліотеки використали 186 994,6 тис. грн., що відповідно на 43 051,5 тис. грн. більше (29,9%), ніж у 2002 р. Менше всього з бюджету були профінансовані бібліотеки Волинської, Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької областей.
 • Загальна кількість технічних засобів бібліотек склала 8 036 одиниць, що на 682 більше, ніж у 2002 р.
 • Належність бібліотек і бібліотек-філіалів до груп за оплатою праці розподілялися таким чином: І група – 464 заклади, що на 47 менше, ніж на кінець 2002 р.; ІІ група – 2 067, що на 3 бібліотеки більше; ІІІ група – 17 074, що на 170 бібліотек більше;
 • ІV група – 13 018, що на 1 149 бібліотек більше. Деякі бібліотеки за показниками опинилися поза групами за оплатою праці.
 • Відбулося певне зростання видачі документів користувачам, сумарних фінансових ресурсів.

[Матеріал підготовлено відділом НАРБС НПБ України]

Збірник підготувала: О.Лахно
Збір даних: О.Пилипченко
Комп'ютерне макетування: С.Басенко
Відповідальна за випуск: І.Цуріна

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ:

МКіМ – Міністерство культури і мистецтв України
НПБ України – Національна парламентська бібліотека України
ДІБ України – Державна історична бібліотека України
ДБЮ України – Державна бібліотека України для юнацтва
НБД України – Національна бібліотека України для дітей
ОДНБ ім. Горького – Одеська державна наукова бібліотека ім. Горького
ХДНБ ім. Короленка – Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка
НБУВ – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України
ДНСГБ УААН – Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук
Б-ки УААН, АПК – Бібліотеки Української академії аграрних наук та Міністерства агропромислового комплексу України
Б-ки УТОС – Бібліотеки Українського товариства сліпих
ДНМБ України – Державна наукова медична бібліотека України
ДНТБ України – Державна науково-технічна бібліотека України
ДНПБ України – Державна науково-педагогічна бібліотека України
ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека
ЄРК – єдина реєстраційна картотека

Design