Бібліотечному фахівцю

Бібліотечний фонд - сукупність документально-інформаційних ресурсів (книг, документів, рукописів, аудіовізуальних матеріалів, інших носіїв інформації)
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[10.09.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в вересні 2022 року

[03.08.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в першому півріччі 2022 року

[21.07.2022]

Список статей з зарубіжної фахової періодики 1-ше півріччя 2022 рр.

[11.07.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (96) 2022

[29.06.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (95) 2022

[23.12.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (94) 2021

[17.12.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики ІV квартал 2021

[16.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в грудні 2021 року

[06.12.2021]

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2022 РІК

[01.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в листопаді 2021 року

[20.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в жовтні 2021 року

[28.09.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики III квартал 2021

[27.09.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (93) 2021

[01.09.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в серпні 2021 року

[06.07.2021]

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.07.2021 р.)

[30.06.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в червні 2021 року

[30.06.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[23.06.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (92) 2021

[31.05.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в травні 2021 року

[07.05.2021]

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу»

[29.03.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (91) 2021

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з бібліотечної зарубіжної періодики за ІІ кв. 2009

Статті з зарубіжної періодики

Blake, L. On campus or out of town: Про доцільність створення бібліотеками для своїх читачів навчальних курсів в режимі он-лайн з користування цифровими бібліотечними ресурсами. Практичні поради по створенню такого навчального курсу. З досвіду однієї з бібліотек США // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.4. - P.11-13.

Booth, C. Library student Bill of Rights: 10 практичних порад-рекомендацій молодого бібліотечного фахівця стосовно удосконалення навчальних програм бібліотечних шкіл США, викладених у формі декларації прав студента // Library Journal. - 2008. - Vol.133, No.20. - P.76.

Breeding, M. The growing trend toward lager-scale cooperative library automation: Автоматизація бібліотечних систем. Аналіз сучасної тенденції до здійснення великомасштабних проектів, що передбачають спільну участь кількох бібліотек або бібліотечного концерну. З досвіду бібліотек США // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.1. - P.22-24.

Buschman, J. Information literacy, ”new" literacies, and literacy: Простеження розвитку поняття "грамотність" від давнього класичного, що передбачало вміння читати і писати, до сучасного концепту "інформаційна грамотність", коли поняття “грамотність” включає володіння навиками роботи на комп'ютері і вміння працювати у вебі // The Library Quarterly. - 2009. - V0l.79, No.1. - P.95-118.

Curzon, S.C. Survivor: the library edition: Визначення основних стратегічних напрямків розвитку бібліотек, організації їх ефективної роботи в умовах скорочення бюджетних асигнувань у період світової економічної кризи. Практичні поради адміністрації бібліотечних закладів // Library Journal. - 2009. - Vol.134, No.6. - P.22-24.

Dalbello, M. Cultural dimension of digital library development, Part II: the cultures of innovation in five European national libraries (narratives of development): Історія створення і розвитку цифрових бібліотек, світовий досвід 1998-2002 рр. Аналіз моделей цифрових бібліотек п'яти національних бібліотек країн Європи. Дослідження здійснено з урахуванням впливу культурних особливостей країни та специфіки регіонального розвитку // The Library Quarterly. - 2009. - Vol.79, No.1. - P.1-72.

Dastgerdi, A.F. Librarians' education in the age of knowledge: consideration of skills, methods, and tools: Освіта бібліотечних працівників у сучасному суспільстві знань: розгляд основних вимог до сучасних бібліотекарів, знань і навичок, якими вони повинні володіти; аналіз існуючих методів організації освіти бібліотечних фахівців та засобів їх реалізації. За матеріалами наукової конференції, Тегеран, 2008 // Library Philosophy and Practice. - 2009. - Special issue, April.

DeMajo, M.M. It's never too late to retool: Самоосвіта як одна з форм підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Необхідність постійного підвищення рівня підготовки бібліотечних працівників і надбання ними нових навиків і умінь з огляду на все ширше застосування у бібліотечній практиці новітніх технологій // American Libraries. - 2008. - Vol.39, No.10. - P.50-53.

Ebrahimi, R. The effect of information and communication technology (ICT) on teaching Library and Information Science: Про вплив широкого застосування у бібліотеках новітніх технічних засобів на зміст навчальних програм з БІН у вищих навчальних закладах Ірану. Невідповідність навчальних програм сучасним вимогам до бібліотечних працівників та деякі пропозиції з усунення недоліків. За матеріалами наукової конференції, Тегеран, 2008 // Library Philosophy and Practice. - 2009. - Special issue, April.

Farkas, M. CMS for next-gen websites: Опис програмного продукту CMS (система управління контентом), рекомендованого для застосовувати бібліотеками з метою оптимізації роботи своїх веб сайтів // American Libraries. - 2008. - Vol.39, No.10. - P.36.

Gabridge, T., Gaskell, M., Stout, A. Information seeking through students' eyes: The MIT photo diary study: Проведення бібліотекою одного з вузів США спеціального дослідження стосовно цілей, предмету, шляхів і способів пошуку студентами інформації у вебі з метою удосконалення процедури пошуку на бібліотечному веб сайті (створення потрібних відсилок та додаткових інструментів пошуку). Опис методики проведення дослідження та його результатів // College & Research Libraries. - 2008. - Vol.69, No.6. - P.510-529.

Ghasri, A.N., Dehghani, M. Chat reference: training and competencies for librarians: Надання користувачам бібліотек віртуальної довідки у режимі чату. Опис особливостей такої послуги, аналіз знань і умінь, необхідних бібліотекарям для виконання такого виду роботи. Розгляд існуючих форм навчання бібліотечних фахівців нового виду роботи: організація спеціальних курсів та включення додаткових занять до основного курсу навчання. З досвіду бібліотек Ірану // Library Philosophy and Practice. - 2009. - Special issue, April.

Hill, Ch., Farkas, M. What we need: Щорічне визначення бібліотечним фаховим журналом Library Journal (США) 50 провідних бібліотечних фахівців, робота яких відзначається креативністю та інноваційністю. Спроба психологічного аналізу цієї категорії людей, їх цілей і мотивів, що сприяють досягненню такої результативності // Library Journal. - 2008. - Vol.133, No.16. - P.24-27.

Hopkins, M. Behind the scenes: Work in the Library's Interpretive Programs Office: Про особливості роботи відділу організації виставок Бібліотеки Конгресу США: планування роботи, організація і проведення виставок, тематика виставок, стислий опис основних обов'язків працівників відділу // The Library of Congress Information Bulletin. - 2008. - Vol.67, No.10, Oct.. - P.174-176.

Huwe, T.K. Publishers in libraries: Розширення і зміна ролі бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві. Про необхідність розвитку видавничої діяльності бібліотек у сфері створення цифрових інформаційних продуктів та надання доступу до них // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.4. - P.23-25.

Kamińska, M. H. Infobrokerstwo w Polsce: Інформаційне брокерство у Польщі. Характеристика професії, стислий опис навчальних закладів, де здійснюють підготовку інфоброкерів // Zagadnienia informacji naukowej. - 2008. - Nr.1 (91). - S.13-26.

Kieczykowski, E. The case for RFID in San Bernardino: Запровадження у бібліотеках RFID технологій (автоматичної ідентифікації за допомогою радіочастотних міток) для поліпшення якості обслуговування користувачів. З досвіду однієї з публічних бібліотек США // Library Journal. - 2009. - Vol.134, No.1. - P.S8-S11.

Komshak, P. Using texy messages to communicate with patrons: Інтегрування у бібліотечний сайт функції надсилання SMS повідомлень як ще один спосіб спілкування з користувачами. З досвіду бібліотек США // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.1. - P.11-13.

Malekabadizadeh, E., Shokranehnanekaran, F., Hosseini, A. The role of library and information science education in national development: Бібліотечна освіта як одна зі складових загального національного розвитку інтелектуального потенціалу суспільства. Про необхідність перегляду і осучаснення навчальних програм з БІН для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних надавати інформаційні послуги на належному науковому рівні з застосуванням новітніх засобів і технологій. За матеріалами наукової конференції (Тегеран, 2008) // Library Philosophy and Practice. - 2009. - Special issue, April.

Methews, B. Meeting students' need states: Максимальне задоволення потреб користувачів як засаднича умова організації роботи бібліотеки. Практичний досвід однієї з бібліотек США по вивченню потреб та інтересів студентської молоді // American Libraries. - 2009. - Vol.40, No.4. - P.59-60.

Overall, P.M. Cultural competence: a conceptual framework for library and information science professionals: Теоретичне обґрунтування концепту "культурної компетенції". Про необхідність розширення культурної компетенції фахівців з бібліотечної та інформаційної наук з огляду на пожвавлення міграційних процесів у світі // The Library Quarterly. - 2009. - Vol.79, No.2. - P.175-204.

Remote reference in U.S. public library practice and LIS education: Розгляд різних видів бібліотечних довідок, що надаються у віддаленому режимі: по-телефону, е-поштою, у чаті. Аналіз навчальних програм з бібліотечної та інформаційної наук заочної форми навчання та огляд основних цифрових форматів спілкування. З досвіду США // Journal of Education for Library and Information Science. - 2008. - Vol.49, No.3. - P.180-194.

Stefańczyk, E. Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021: Діяльність Товариства бібліотекарів Польщі за попередній період, аналіз сильних і слабких сторін організації. Стратегія діяльності на 2010-2021 рр. // Bibliotekarz. - 2009. - Nr.5. - S.2-6.

Walek. A. Dolnosląska biblioteka cyfrowa - kolekcje, technika i organizacja pracy: Опис проекту, розпочатого у 2004 р., по створенню Нижньосілезької цифрової бібліотеки (Польща) при Головній бібліотеці Центру науково-технічної інформації Вроцлавського політехнічного університету: процес відбору та оцифрування, загальна характеристика фондів і ін. // Zagadnienia informacji naukowej. - 2008. - Nr.2 (92). - S.16-28.

West, J. Checklists for the distributed librarian: Перелік контрольних запитань для оцінювання рівня зручності користування бібліотечного веб сайту, у т.ч. бібліотечного он-лайн каталогу // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.1. - P.38-39.

Włoszczyńska, A. Rola logo i identyfikacji wizualnej bibliotek narodowych: Значення логотипу та візуальної ідентифікації національних бібліотек у сучасному світі цифрових документів та Інтернет доступу до інформації. Обґрунтування ролі логотипу бібліотек та характеристика логотипів багатьох національних бібліотек світу // Zagadnienia informacji naukowej. - 2008. - Nr.2 (92). - S.63-93.

Zahedi, R. Small group teaching in Library and Information Science: Бібліотечна освіта. Поділ студентів на невеликі групи як одна з форм організації навчального процесу для досягнення вищих результатів навчання. Обґрунтування переваг, що їх мають студенти, навчаючись у невеликих групах, та опис можливих форм проведення занять // Library Philosophy and Practice. - 2009. - Special issue, April.

Zbroszczyk, I. Ku bibliotece wirtualnej: Що таке віртуальна бібліотека? Створення бібліотеками колекцій документів у цифровому форматі (оцифрування друкованих видань та придбання документів на електронних носіях) як відповідь на зміни навколишнього інформаційного середовища та розширення можливостей доступу до бібліотечних фондів // Bibliotekarz. - 2009. - Nr.3. - S.7-10.

Zhang, Yin, Salaba, A. What is next to functional requirements for bibliographic records? A Delphi study: Визначення ключових проблем розвитку і застосування єдиних функціональних вимог до бібліографічного запису. Результати дослідження, проведеного в рамках трирічного проекту Інституту розвитку музейних і бібліотечних послуг, США // The Library Quarterly. - 2009. - Vol.79, No.2. - P.233-255.

Zhu, Qin, Guevara, S. A practical guide for building a user-focused digital library collection: Розвиток бібліотеками цифрових колекцій та віртуальних послуг. Практичні поради по створенню цифрової колекції та налагодження зручного для користувачів користування нею. З досвіду однієї з бібліотек США // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.4. - P.6-10.

Ziołkowska, S. Projekt i serwis Biblioteki Europejskiej (The European Library): Опис міжнародного проекту "Європейська бібліотека" (The European Library), здійсненого протягом 2001-2004 рр. по створенню єдиної європейської цифрової бібліотеки // Zagadnienia informacji naukowej. - 2008. - Nr.2 (92). - S.3-15.

Walczyk, D., Mohamed, H. RFID and its messages Застосування у бібліотеках RFID технологій (автоматична ідентифікація за допомогою радіочастотних міток). Огляд основних проблем, що виникають у користувачів та бібліотекарів при запровадженні нових засобів і методик роботи. З досвіду однієї з публічних бібліотек США // Library Journal. - 2009. - Vol.134, No.1. - P.54-57.


Дата створення: 05/06/2009 × 23:46
Дата оновлення: 06/04/2010 × 00:02
Категорія:
Сторінка переглянута 4635 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати