Бібліотечному фахівцю

каталог – систематизований перелік документів б/ф із зазначенням місць їх зберігання, що ведеться на паперових картках або в електронній формі
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[05.10.2022]

Умови редакційної передплати журналу «Бібліотечна планета» на 2023 рік.

Для цього необхідно

[04.10.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (97) 2022

[10.09.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в вересні 2022 року

[03.08.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в першому півріччі 2022 року

[21.07.2022]

Список статей з зарубіжної фахової періодики 1-ше півріччя 2022 рр.

[11.07.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (96) 2022

[29.06.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (95) 2022

[23.12.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (94) 2021

[17.12.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики ІV квартал 2021

[16.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в грудні 2021 року

[06.12.2021]

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2022 РІК

[01.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в листопаді 2021 року

[20.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в жовтні 2021 року

[28.09.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики III квартал 2021

[27.09.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (93) 2021

[01.09.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в серпні 2021 року

[06.07.2021]

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.07.2021 р.)

[30.06.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в червні 2021 року

[30.06.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[23.06.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (92) 2021

[31.05.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в травні 2021 року

[07.05.2021]

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу»

[29.03.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (91) 2021

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в II півріччі 2020 року

Перегляд надходжень

 1. Автографи та дарчі написи у виданнях з особових колекцій фонду рідкісних і цінних книг НБУ ім. Ярослава Мудрого : каталог / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2020. — 231 с.
 2. Бачинський М. С. Бібліотека — частина мого життя! / М. Бачинський. — Львів : Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2020. — 98 с.
 3. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского. — Киев, 2019. — Вып. 17. — 212 с.
 4. Бібліосвіт : інформ. вісн. — Вип. 1(73) 2020. / Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ, 2020. — 85 с.
 5. Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. : 28 листоп. 2018 р. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слав’янських Кирила і Мефодія. — Дніпро, 2019. — 119 с.
 6. Бібліотеки Дніпропетровщини в цифрах : інформ.-аналіт. огляд. Рік 2018 / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. — Дніпро, 2019. — 53 с.
 7. Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі статистики. Рік 2019  / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. — Ужгород, 2020. — 24 с.
 8. Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : зб. ст. / Кіровогр. обл. універс. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського. — Кропивницький, 2019. — Вип.11. — 398 с.
 9. Бібліотечна Україна — юнацтву: цифри і факти : стат. аналіз діяльності б-к України для юнацтва, молоді за 2019 рік / Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ, 2020. — 22 с.
 10. Бібліяграфазнаўства. Гісторыя : вучэбны дапаможнік / В. І. Саітава, Т. В. Кузьмініч. — Мінск : РІВШ, 2019. — 229 с.
 11. Друк України (2019) : стат. зб. / Кн. палата України ім. І. Федорова. — Київ, 2020. — 103 с.
 12. Історія України у спогадах і щоденниках. Українська революція (1917-1921) : бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2020. — 199 с.
 13. Кочергін І. О. Корф Микола Олександрович. 1834-1883 : (до 185-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Іван Кочергін; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, Краєзнав. від. — Дніпро : ДОУНБ, 2019. — 74, [1] с. : іл.
 14. Кочергін І. О. Катеринославська губернська земська управа в особах : біобібліогр. вид. / Ігор Кочергін ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’ян. Кирила і Мефодія. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Дніпро : ДОУНБ, 2019. — 157 с. : іл., табл.
 15. Кузьмініч Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / Т. В. Кузьмініч. — Мінск : РІВШ, 2018. — 214 с.
 16. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених : 23-24 квіт. 2020 р. / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України. — Харків : ХДАК, 2020. — 285 с.
 17. Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 16-17 трав. 2019 р. / Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту ім. Д. Галицького. — Київ ; Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2019. — 151 с.
 18. Молодь в українському суспільстві : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ, 2019. — 43 с.
 19. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000-2018) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — 340, [1] с., [12] арк. іл.
 20. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991-2002)  / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — 448, [2] с.
 21. Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — Вип. 52. — 436 с.
 22. Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — Вип. 53. — 292 с.
 23. Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — Вип. 54. — 320 с.
 24. Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — Вип. 55. — 336 с.
 25. Нематеріальна культурна спадщина України : бібліогр. покажч. Вип. 1 / Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ, 2020. — 103 с.
 26. Половиця: в епіцентрі сучасного міста : рек. бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. — Дніпро, 2019. — 63 с.
 27. Предметизування документів з використанням інформаційно-пошукового тезауруса : метод. рек. / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2019. — 31 с. : іл., табл.
 28. Рівні права — рівні можливості (гендерна рівність) : бібліогр. посіб. / Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ, 2019. — 92 с.
 29. Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2017 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — Вип. 23. — 188 с.
 30. Сенченко М. І. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій : 1919-2018 / Сенченко М. І. — Київ : Книжкова палата України, 2019. — 200 с.
 31. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2019. — Вип. 11. — 88 с.
 32. Формування авторитетних записів на імена осіб та найменування організацій : метод. рек. / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2019. — 87 с. — Бібліогр.: с. 87.
 33. Харлан О. В. Слобода Таромське: погляд крізь віки : краєзнав. бібліогр. вид. / Олександр Харлан; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. — Дніпро, 2019. — 75 с.
 34. Хімія — наука для всіх : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ, 2019. — 51 с.
 35. Члени Національної спілки письменників України: Хмельницька область : біобібліогр. довід. / Хмельн. обл. універс. наук. б-ка. — Хмельницький : Стрихар А. М., 2019. — 228 с. : іл.
 36. Швидько Г. К. Загадкова шовково-панчішна фабрика : краєзнав. вид. / Ганна Швидько; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. — Дніпро, 2019. — 63 с.
 37. Авксентій Яківчук (1926-2006) : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народж. / Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. — Чернівці : Яворський С. Н., 2017. — 67 с.

Дата створення: 22/10/2020 × 11:37
Дата оновлення: 05/12/2020 × 21:26
Категорія:
Сторінка переглянута 728 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати