Бібліотечному фахівцю

Типові правила користування бібліотеками затверджуються Міністерством культури України.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[05.10.2022]

Умови редакційної передплати журналу «Бібліотечна планета» на 2023 рік.

Для цього необхідно

[04.10.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (97) 2022

[10.09.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в вересні 2022 року

[03.08.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в першому півріччі 2022 року

[21.07.2022]

Список статей з зарубіжної фахової періодики 1-ше півріччя 2022 рр.

[11.07.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (96) 2022

[29.06.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (95) 2022

[23.12.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (94) 2021

[17.12.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики ІV квартал 2021

[16.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в грудні 2021 року

[06.12.2021]

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2022 РІК

[01.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в листопаді 2021 року

[20.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в жовтні 2021 року

[28.09.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики III квартал 2021

[27.09.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (93) 2021

[01.09.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в серпні 2021 року

[06.07.2021]

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.07.2021 р.)

[30.06.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в червні 2021 року

[30.06.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[23.06.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (92) 2021

[31.05.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в травні 2021 року

[07.05.2021]

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу»

[29.03.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (91) 2021

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Перегляд надходжень IV/2008

Перегляд надходжень

Перегляд нових надходжень - IV квартал 2008 року

Інструктивно-методичні, нормативні матеріали

 1. Міжгалузеві норми часу на роботи, що виконуються у бібліотеках / М-во праці та соц. політики України, Центр продуктивності. — Краматорськ: Центр продуктивності, 2007. — 94 с.: табл. — (Державна система нормування праці).
 2. Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад.: Н.П.Бондар та ін. – К., 2007. – 133 с.
 3. Інформаційний простір України : словник-довідник законодавчих термінів і понять / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; авт.-уклад. Я.О.Чепуренко. – К. : Освіта України, 2008. – 542 с.
 4. Функціональні обмеження не обмежують наші права : інформ. матеріали проекту / Кіровоградська обл. універс. наук. б-ка ім. Д.І.Чижевського. – Кіровоград, 2008. – 115 с.
 5. Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І.П.Антоненко, О.В. Баркова; [наук. ред. О.В.Воскобойнікова-Гузєва]; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2007. - 115с.
 6. Бойкова О.Ф. Правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек : научно-практ. пособие / О.Ф.Бойкова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 287 с.
 7. Алешин Л.И. Проектирование зданий библиотек : учеб.-практ. пособие – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 240 с.
 8. Алешин Л.И. Материально-техническая база библиотек : учеб.-практ. пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 176с.
 9. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки : учебно-методич. пособие / А.Д.Жарков А.Д. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 239 с.
 10. Общее библиотековедение. Часть 2. Учение о библиотеке. Т.1. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 310 с.
 11. Общее библиотековедение. Часть 3. Учение о библиотечном деле. –М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 368 с.
 12. Предотвращение краж книг в библиотеках : рекомендации по выбору оборудования контроля несанкционированного выноса документов. – М., 2006. – 22 с.
 13. Статистична аналітика, дослідження

 14. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюлетень. Вип.34 /Нац. парлам. б-ка України. – К., 2008. – 43 с.
 15. Бібліотечна Україна в цифрах : статистич. зб. за 2007 р. / Нац. парлам. б-ка України; підгот. О.Лахно. – К.,2008. – 41с.
 16. Бібліотеки Харківщини в цифрах : статистич. табл. 2007 рік / Харьк. обл. універс. наук. б-ка. – Х., 2008. – 9 табл.
 17. Аналіз основних показників роботи бібліотек системи Міністерства культури і туризму Одеської обл. за 2007 рік. – Одеса, 2008. – 12 табл.
 18. Діяльність бібліотек Черкащини у 2007 році : статистично-аналітичний зб. – Черкаси, 2008. – 20 с.
 19. Бібліотечна Винниччина : статистично-інформаційний аналіз 2006-2007 рр. – Вінниця, 2008.
 20. Основні показники діяльності бібліотек Миколаївської області за 2007 рік. – Миколаїв, 2008. - 20 с.
 21. Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2007 рік. – Хмельницкий, 2008. – 30 с.
 22. Формування і використання фонду україніки в бібліотеках Донецької області (1997-2006 рр.) : статистично-аналітичне дослідження. – Донецьк, 2007.
 23. Медичні бібліотеки України в дзеркалі статистики : (дослідження стану бібліотечно-інформаційного забезпечення спеціалістів медичної галузі в 2007 році). – К., 2008.
 24. Основные показатели деятельности публичных и республиканских библиотек Автономной Республики Крым за 2007 год. – Симферополь, 2008. – 7 с.
 25. Діяльність бібліотек ВНЗ 3-4 рівнів аккредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілів України у 2006 році : інформ.-аналіт. огляд. – К., 2007. – 76 с.
 26. Роль бібліотеки професійно-технічного навчального закладу в житті учня . – К., 2008. – 140 с.
 27. Матеріали семінарів, конференцій, наукові праці

 28. Современные направления развития библиотек: ежегодный межвед. сб. науч. тр. / ГПНТБ России. – М., 2007. – 95 с.
 29. Библиотечное дело – ХХI век : научно-практ. сб. Вып.2(14) 2007.
 30. Библиотечное дело - ХХI век : научно-практический сб. Вып.1(15) 2008.
 31. Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1965-1991 / Л.А.Дубровіна, О.С.Онищенко. – К., 2008. - 372 с.
 32. Вергунов В.А. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення / В.А. Вергунов В.А. – К. : Аграрна наука, 2007. – 480 с.
 33. Наукові праці НБУВ. Вип.19. – К., 2008. – 710 с.
 34. Наукові праці НБУВ. Вип.20. – К., 2008. – 223 с.
 35. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Вып.5. – К., 2007. – 444с.
 36. Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. ІІ науково-практичної конф. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2008. – 158 с.
 37. Сучасний читач і бібліотека : зб. матеріалів круглого столу 15-18 верес. 2008 р., м.Сімферополь / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2008. – 108 с.
 38. Довідково-інформаційне ослуговування: реальність і можливість : матеріали обл. семінару-тренінгу 29-30 липня 2008 р. /Закарпат. обл. універс. наук. б-ка. – Ужгород, 2008. – 71 с.
 39. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ 25-27 лютого 2008 р. – Рівне, 2008. – 78 с.
 40. Книга і суспільство : університет культури для працівників обл., наук. і спец. б-к м. Вінниці. – Вінниця, 2007. – 4 с.
 41. Медичні бібліотеки України на шляху до суспільства знань : матеріали наук.-практ. конф., Львів, 15-17 трав. 2007 р. – К., 2007. – 138 с.
 42. «Восток – Запад в век информационно-телекоммуникационных технологий» : программа междунар. конф. по межбиблиотечному абонементу и доставке документов 3-7 дек. 2007 г. – Минск, 2007.
 43. Документознавство

 44. Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення : матеріали І Регіональної наук.-практ. конф. з документознавства. – Луганськ-Старобільськ, 2008. – 192 с.
 45. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие / Г.Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбари; К. : Знання, 2009. – 487 с.
 46. Василишин Д.В. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури / Д.В. Василишин. – Львів : Укр. академия друкарства, 2008. – 166 с.
 47. Палеха Ю.І. Організаційна техніка : навчально-практичний посібник / Ю.І. Палеха Ю.І. – К. : Ліра-К, 2008. – 191 с.
 48. Кравченко О.Л. Типологія видань : навч.-метод. посібник / О.Л. Кравченко. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 118 с.
 49. Підтримка читання

 50. Я читаю сучасну книжку українською мовою : бюлетень соціологічної служби. Вип.15 / Нац. б-ка України для дітей. – К., 2008. – 12 с.
 51. Сучасне українське письменство : (на допомогу бібліотекареві-практику). – Запоріжжя, 2006. – 22 с.
 52. З історії нашої минувщини : метод. матеріали на допомогу популяризації історичної прози. – Донецьк, 2007. – 19 с.
 53. Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі культури та мистецтва у 2007 році. – К., 2008. – 25 с.
 54. Библиотека в эпоху перемен. Вып.3(39). Читатель как объект научных исследований. – М.,2008. – 144 с.
 55. Библиотека в эпоху перемен. Вып. 1(37). Книга и чтение в современном обществе. – М., 2008. – 133 с.
 56. Библиотека в эпоху перемен. Вып.2(38). – М., 2008. – 156 с. Национальная программа поддержки и развития чтения. – М., 2007. – 55 с.
 57. Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве России: Сб. научно-практ. работ. – М., 2007. – 270 с.
 58. Как разорвать замкнутый круг: Поддержка и развитие чтения: проблемы и возможности: научно-практический сб. – М., 2007. – 183 с.
 59. Рекомендации по разработке и реализации региональной программы поддержки и развития чтения. – М., 2007. – 59 с.
 60. Рекомендации по организации социокультурного пространства реализации Национальной программы поддержки и развития чтения на локальном уровне : пособие для руководителей библиотек. – М., 2007. – 81 с.
 61. Концепция поддержки и развития детского и юношеского чтения в Челябинской области. – М., 2008. – 47 с.
 62. Краєзнавство

 63. Краєзнавча діяльність публічних бібліотек /Нац. парлам. б-ка України; підгот. Н. Гудімова. – К., 2008. – 43 с. – (Примірна тематика семінарів. Вип.6).
 64. Програма Міжнародної науково-практичної конференції „Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону”. – Вінниця, 2008.
 65. Матяш І.Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : історіографічний нарис : бібліографічний покажчик . – К., 2008. – 239 с.
 66. Популяризація національних традицій в бібліотеках області : (аналітична довідка). – Черкаси, 2008. – 12 с.
 67. Михлина И.И. Краеведческая библиография : научно-методическое пособие / И.И. Михлина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 174 с.
 68. Краєзнавча робота – пріоритетний напрямок діяльності бібліотек : (аналітичний огляд). – Черкаси, 2008. – 18 с.
 69. Бібліотечна професія. Бібліотечні кадри

 70. Стрелкова И.Б. Формирование кадровых ресурсов библиотек в новой информационной среде / И.Б. Стрелкова. – Минск, 2008. – 223 с.
 71. Головко С.И. Библиотечная деятельность : принципы обновления / С.И. Головко. – М.,2008. – 127 с.
 72. Бородина С.Д., Кормишина Г.М. Коммуникационная культура библиотек / С.Д. Бородина, Г.М. Кормишина. – М., 2008. - 128 с.
 73. Библиотека в эпоху перемен. Вып.4(36). Кадры – персонал (политика, обучение, развитие). – М.,2007. -142 с.
 74. Общее библиотековедение. Ч.3. Учение о библиотеке : хрестоматия. Т.2. – М., 2008. – 544 с.
 75. На професійній орбіті : дайджест за матеріалами періодичних видань. – Х.,2008. – 28 с.
 76. Вплив методичної діяльності на професійну підготовку бібліотечних працівників. – Черкаси, 2008. – 8 с.
 77. Бібліографічні ідеї та технології : аналітичний огляд. 4 кв. 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – 11 с.
 78. Мистецтво спілкування / Нац. парлам. б-ка України; підгот. О.Лахно. – К., 2008. - 55 с. – (Примірна тематика... Вип.5)
 79. Бібліографічні покажчики, списки, пам’ятки читачеві, друковані каталоги, інформаційні бюлетені

 80. Екологія Донеччини (2000-2003 рр.) : бібліогр. покажч. – Донецьк,2007. - 111с.
 81. Сходинки до знань. 2008 рік. Вип.1. – К., 2008. – 43 с.
 82. Путівник з економічної літератури для молоді : бібліогр. покажч. – К.,2008. - 62с.
 83. Прикнижкова бібліографія : додаток до бібліогр. покажч. –К.,2008. -139 с.
 84. Мистецтво : поточний бібліогр. список. – К.,2008. – Вип. 1, 3, 4.
 85. Культура : поточ. бібліогр. список. – К.,2008. – Вип.1.2.3.4.5.6.
 86. Працівники культури і мистецтва України... у І півріччі 2008 р. – К.,2008. - 31с.
 87. Список неопублікованих документів... у ІІ кв. 2008 р. – К.,2008. - 11 с.
 88. Художня література. Критика. Літературознавство (2007). –К.,2008. -131 с.
 89. Українська художня книга ХІХ – поч.ХХ ст. (з фонду рідкісних і цінних видань..) : бібліогр. покажч. – Вінниця, 2007. – 47с.
 90. Книги Донеччини – 2006 : бібліогр. покажч. – Донецьк, 2007. -99 с.
 91. Книга Хмельниччини 2007. – Хмельницький, 2008. – 40 с.
 92. Українська дитяча література : наук.-доп. бібліогр. покажч. 2008. Вип.1, Вип.2.- К.,2008.
 93. Журнал „Киевская старина” у фондах Запорізької ОУНБ. –Запоріжжя, 2007.
 94. Співець української душі : (до 285-ї річниці від дня народження Г.С. Сковороди) : бібліогр. покажч. – К. : ДБУ для юнацтва, 2008.
 95. Гетьман Мазепа: у пошуках історичної об’єктивності : бібліогр. покажч. – К.,2008.
 96. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. Вип.75. – К., 2008.
 97. Фелікс Кривін : бібліогр. покажч. – Ужгород, 2007.
 98. Світлана Миколаївна Ляшко : Біобібліографія. –Запоріжжя, 2007. – 54с.
 99. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека…: бібліогр. покажч. вип.3. – Донецьк, 2007. – 119 с.
 100. Молодь в українському суспільстві : бібліогр. покажч. вип. 9. – К., 2008.
 101. Виданная з української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі : каталог. – К.,2008.
 102. Ранок землеробського світу : (пам’ятки Трипільської культури на Черкащині) : науково-бібліогр. покажч. – Черкаси, 2008.
 103. Видавничі новинки Запорізького краю у фондах ЗОУНБ ім.О.М.Горького : бібліогр. покажч. – Запоріжжя, 2007.
 104. Аспекти соціальної роботи. Вип.2 : бібліогр. покажч. – Хмельницький, 2007.
 105. Бібліотеки Черкащини на сторінках місцевої преси (2007 рік) : бібліогр. покажч. Вип.ІІ. – Черкаси, 2008. – 15 с.
 106. Україна: шлях до НАТО : прес-дайджест (4 кв. 2007 р.) – Запоріжжя, 2007. – 27с.
 107. Податкова система України: рек. бібліогр. список. – Івано-Франківськ, 2008.
 108. Дистанційна освіта в Україні: вебліографічний список. – І.-Фр., 2008.
 109. Інформаційні агенції України : вебліогр. список. – І.-Фр., 2008.
 110. Екологія в мережі Інтернет : вебліогр. список. – І.-Фр., 2008.
 111. В гармонії земного і небесного: каталог кн. виставки. – І.-Фр., 2008.
 112. Видання української діаспори у фондах ОУНБ ім. І.Я.Франка : каталог. – І.-Фр., 2008.
 113. Західно-українська народна республіка і Прикарпаття : рек. бібліогр. список. – І.-Фр., 2008.
 114. Життя і чин Степана Бандери: біобібліогр. покажч. – І.-Фр., 2008.
 115. Михайло Каменюк – письменник, журналіст : бібліогр. покажч. – Вінниця, 2008.
 116. Широкий світ малої батьківщини : історія населених пунктів Івано-Франківщини : каталог краєзнавчих видань. –І.-Фр., 2008.
 117. Хемінгуей Ернест : пам’ятка читачеві. –І.-Фр., 2008.
 118. Василь Девдюк – визначний майстер різьби по дереву... : пам’ятка читачеві. –І.-Фр., 2008.
 119. Біля джерел пісенної душі... : пам’ятка читачеві. – І.-Фр., 2008.
 120. Майстер сонячної душі : пам’ятка користувачу. – І.-Фр., 2008.
 121. Яскраве світло казок Зірки Мензатюк : памятка для читачів молодшого шкільного віку. – К., 2008.
 122. Архітектор, художник Ярослав Лукавецький : інформ. довідка. –І.-Фр., 2008.
 123. Літературне Прикарпаття : інформ. бюл. – І.-Фр., 2008. Вип. 1, 2, 3.
 124. Нові краєзнавчі видання: інформ. бюл. – І.-Фр., 2008. Вип. 1,2,3.
 125. Пам’ятки історії та культури Івано-Франківської області : інформ. бюл. – І.-Фр., 2008. Вип. 1,2.
 126. Організація та економіка сільського господарства : інформ. бюл. – І.-Фр., 2008. Вип. 1,2,3.
 127. Мистецька палітра : інформ. бюл. – І.-Фр., 2008. Вип 1,2,3.
 128. Пам’ятні дати

 129. Календар знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківської області на 2009 рік. –І.-Фр., 2008.
 130. Пам’ятні дати – 2008. – Запоріжжя, 2007.
 131. Пам’ятні літературні дати 2009 року. – К., 2008.
 132. Пам’ятні дати Черкащини у 2009 році. – Черкаси, 2008.
 133. Календар знаменних і пам’ятних дат N3, 2008. – К., 2008.
 134. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2008 року. – Вінниця, 2007.
 135. Літературно-мистецький вернісаж Черкащини. Вип.6. – Черкаси, 2008.
 136. Методичні поради, сценарії

 137. Інтерактивні форми підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу : методичні поради. – Івано-Франківськ, 2008.
 138. Календар екологічних дат : методичні поради. – Донецьк, 2007.
 139. Хай лишається вогонь: до 100-річчя від дня народження Леоніда Первомайського : методично-бібліографічні матеріали. – Х., 2008.
 140. Йому завжди боліла Україна : методичні поради. – Івано-Франківськ, 2008.
 141. Він віддав серце дітям : метод. поради до 90-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського. – К., 2008.
 142. Казкарі – володарі дитячих душ : метод. поради. – К., 2008.
 143. Пензлик художника творить казки : методичні поради з популяризації творчості художників-ілюстраторів дитячої книги. – К., 2008.
 144. Трагедія під Крутами : методично-бібліографічні матеріали. – Х., 2008.
 145. Тема гендера у бібліотечній діяльності. – Вінниця, 2007.
 146. Степан Бандера – борець за волю України : сценарій літературно-музичної композиції. – Івано-Франківськ, 2008.
 147. Імідж сучасної бібліотеки: нові підходи : (сценарій проведення тренінгу з елементами конкурсу). – Івано-Франківськ, 2008.
 148. Кращі виставки 2007 року : методико-бібліографічні матеріали. Вип.8. – Вінниця, 2008.
 149. Цей дивосвіт – бібліотека : кращі сценарії обл. огляду-конкурсу... –І.-Фр., 2008.
 150. Кращі сценарії бібліотек області. Вип.Х. – Черкаси, 2008.
 151. З практики роботи бібліотек

 152. Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Вип.2 – Кіровоград, 2008.
 153. Публічна бібліотека: сучасна модель : з практики роботи бібліотек області. Вип.1. – Івано- Франківськ, 2008.
 154. Від традицій до новацій : матеріали з досвіду роботи Жовтневої бібліотеки-музею Сахновщинської ЦБС). – Х., 2008.
 155. Від традицій до новацій : матеріали з досвіду роботи Дергачівської ЦБС). – Х., 2008.
 156. Авторська книжкова виставка: творчість, задоволення, подія: (матеріали загальнобібліотечного конкурсу на кращу авторську книжкову виставку). – Запоріжжя, 2007.
 157. Василевський район: нариси з досвіду бібліотечного обслуговування місцевої громади. – Запоріжжя, 2007.
 158. Публічні бібліотеки і міська громада: взаємодія та розвиток : (з досвіду роботи Смілянської МЦБС). – Черкаси, 2008.
 159. Сільська бібліотека – якою їй бути? : (з досвіду роботи Черкаського РОМЦ БКР). – Черкаси, 2008.
 160. Стратегія формування та збереження книжкових фондів бібліотек : (з досвіду роботи Золотоніської ЦБС). – Черкаси, 2008.
 161. Використання комп’ютерних технологій в інноваційній діяльності бібліотек :(з досвіду роботи). – Черкаси, 2008.

 162. Дата створення: 07/04/2009 × 11:46
  Дата оновлення: 07/05/2009 × 21:48
  Категорія:
  Сторінка переглянута 4557 разів

  Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати