Бібліотечному фахівцю

Бібліотечна справа - складова частина інформаційної, виховної, культурно-освітньої діяльності
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[05.10.2022]

Умови редакційної передплати журналу «Бібліотечна планета» на 2023 рік.

Для цього необхідно

[04.10.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (97) 2022

[10.09.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в вересні 2022 року

[03.08.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в першому півріччі 2022 року

[21.07.2022]

Список статей з зарубіжної фахової періодики 1-ше півріччя 2022 рр.

[11.07.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (96) 2022

[29.06.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (95) 2022

[23.12.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (94) 2021

[17.12.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики ІV квартал 2021

[16.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в грудні 2021 року

[06.12.2021]

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2022 РІК

[01.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в листопаді 2021 року

[20.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в жовтні 2021 року

[28.09.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики III квартал 2021

[27.09.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (93) 2021

[01.09.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в серпні 2021 року

[06.07.2021]

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.07.2021 р.)

[30.06.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в червні 2021 року

[30.06.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[23.06.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (92) 2021

[31.05.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в травні 2021 року

[07.05.2021]

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу»

[29.03.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (91) 2021

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Cписок нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти у I кварталі 2017 року

Перегляд надходжень

 1. Айвазян О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина XIX – початок XX ст.) / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – 255 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189– 231.
 2. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців : Одеса, 24-25 берез. 2016 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. – 526 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бачинська Н. А. Бібліотекознавство : [посіб. для ВНЗ спец. 029 ”Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”] / Н.А. Бачинська, Г. В. Салата ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : Медінформ, 2016. – 241 с. – Бібліогр.: с. 209-240.
 4. Бачинська Н. А. Бібліотекознавство : [довід. для ВНЗ : спец.: 029 ”Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”] / Н. А. Бачинська, Г. В. Салата ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : Медінформ, 2016. – 227 с. : іл. – Бібліогр.: с. 201– 227.
 5. Березкина Н. Ю. Создание и использование электронных информационных ресурсов в библиотеках Беларуси / Н. Ю. Березкина, Л. А. Авгуль, Б. Б. Невский ; Центр. науч. б-ка Я. Коласа. – Минск : Красико-принт, 2002. – 143 с. – Бібліогр.: с. 90– 92.
 6. Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 3 (59) 2016 / Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 2016. – 83 с.
 7. Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : (Київ, 23 квіт. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 236 с. – Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим.
 8. Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. : (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.). – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. – 640 с. : іл., – Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим.
 9. Бібліотека – територія інтелектуальної комунікації: від витоків до сьогодення : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю Житомир. обл. універс. наук. б-ки ім. О. Ольжича (22 верес. 2016 р.) . – Житомир, 2016. – 190 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII-XX ст. : доп. та повідомл. другої наук. конф., Львів, 29– 30 жовт. 2004 р. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2006. – 202 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 11. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за I півріччя 2016 р. Вип. 92 / НБУ ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2016 . – 168 с.
 12. Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : зб. ст. Вип. 6 / Кіровоград. обл. універс. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград, 2014. - 286 с.
 13. Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : зб. ст. Вип. 7 / Кіровоград. обл. універс. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград, 2015. - 354 с.
 14. Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : зб. ст. Вип. 8 / Кіровоград. обл. універс. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського. – Кропивницький, 2016. – 380 с.
 15. Бібліотечна Україна в цифрах : стат. зб. 2014-2015 рр. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 63 с.
 16. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії : навч. посіб. / Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2015. – 341 с.
 17. Буковинці в світі : біобібліогр. довід. Вип. 1 / Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці : АНТ Лтд, 2015. – 196 с.
 18. Василь Густі : бібліогр. покажч. : до 65-річчя від дня народж. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. – 160, [1] с. - Бібліогр. у підрядк. прим.
 19. Видавнича палітра краю. ОУНБ : бібліогр. покажч. Вип. 2 (1991-2015) / Львів. обл. універс. наук. б-ка. – Львів, 2016. - 66 с .
 20. Виставочна художня панорама 2015 року : (огляд. довідка за матеріалами преси, неопублік. док. та Інтернету) / Нац. парлам. б-ка України , Інформ. центр з питань культури та мистецтва . – Київ, 2016. – 35, [1] с. – (ДЗК; вип. 2/4). – Бібліогр.: с. 32-35.
 21. Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 269, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим.
 22. Вітчизняні та світові виміри українського АРТ-ринку : (огляд. довід. за матеріалами преси, неопублік. док. та Інтернету 2015 р.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. – Київ, 2016. – 15, [1] с. – (ДЗК; вип. 3/4). – Бібліогр.: с. 15-16.
 23. Галина Малик: до 65-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 200 с.
 24. Добрусина, С. А. Стабилизация бумаги документов : учеб. пособие / С. А. Добрусина. – Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2014. – 174 с. – Бібліогр.: с. 161-174.
 25. Дригайло В. Г. История, философия, социология, психология, педагогика библиотеки как социального института / В.Г. Дригайло, С. В. Дригайло. – Москва : ГПНТБ России, 2016. – 349 с. – Бібліогр.: с. 344-347 та наприкінці розд.
 26. Друковане слово Прикарпаття : каталог книжкових видань підготовлених авторами Івано-Франківщини. 2011-2015. Вип. 4 / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 2016. – 187 с.
 27. Життя у пошуках правди : до 185-річчя від дня народж. М. Ге (1831-1894 рр.) – рос. та укр. живописця, художника-передвижника : бібліогр. нарис / ЦБС Голосіїв. р-ну м. Києва, ЦРБ ім. М. О. Некрасова. – Київ : ЦРБ ім. М. О. Некрасова, 2016. – 13 с. : іл. – Бібліогр.: с. 12-13.
 28. З історії бібліотек краю : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 247 с. – Покажч.: с. 214– 244.
 29. Закохане серце Івана Франка: найромантичніші жінки в житті великого каменяра : рек. список літ. / ЦБС Голосіїв. р-ну м. Києва, ЦРБ ім. М. О. Некрасова. – Київ : ЦРБ ім. М. О. Некрасова, 2016. – 17, [1] с. – Бібліогр.: с. 17– 18.
 30. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне згортання інформації: індексування документів, реферування документів : навч. посіб. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 254 с. – Бібліогр.: с. 243– 254.
 31. Знаменні дати і події 2017 року : Культура і мистецтво / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 128 с.
 32. Іван Франко на сторінках ”Літературно-наукового вістника” (1898– 1932) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 95 с. – Імен. покажч.: с. 87– 94.
 33. Історик і будівничий української нації: М. Грушевський : до 150-річчя від дня народж. (1866-1934 рр.) – укр. історика, громад. та політ. діяча : рек. список літ. / ЦБС Голосіїв. р-ну м. Києва, ЦРБ ім. М. О. Некрасова. – Київ, 2016. – 19, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 17– 20.
 34. Калейдоскоп знаменних дат на 2017 рік : інформ.-бібліогр. матеріали / Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 2016. – 87 с.
 35. Календар знаменних і пам’ятних дат. № 1, 2017. – Київ: Кн. палата України, 2016. – 91 с.
 36. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2017 рік : рекоменд. бібліогр. посіб . / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім.. Ф. Потушняка. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2016. – 286 с.
 37. Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2015 року : з фондів Закарпат. обл. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка. Річник XIV . – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2016. – 88 с.
 38. ”Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.”, Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні. Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў ”Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.” : Мінск, 16–17 красавіка 2015 г. — Мінск : Дзяржаўвная ўстанова ”Нацыянальная бібліятэка Беларусі”, 2015. — 334 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим.
 39. ”Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі”, Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні. Матэрыялы XII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў ”Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі” : Мінск, 7-8 красавіка 2016 г. — Мінск : Дзяржаўвная ўстанова ”Нацыянальная бібліятэка Беларусі”, 2016. — 375 с. — Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим.
 40. Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) : [історія та наук. діяльність] / Г. І. Ковальчук. — Київ : Академперіодика, 2015. — 684, [3] с. — Бібліогр.: с. 616-664 та у підрядк. прим. — Покажч.: с. 665-681.
 41. Короленківські читання 2015 : Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. /  Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків. - Ч. 1 : 2016. — 181 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці ст.
 42. Короленківські читання 2015 : Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін. ; уклад. О. П. Куніч ; наук. ред. Л. В. Глазунова]. — Харків. - Ч. 2 : 2016. — 237 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим.
 43. Культура : поточ. бібліогр. список. Вип. 7 / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 56 с.
 44. Культура : поточ. бібліогр. список. Вип. 8 / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 44 с.
 45. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку = Cultural studies and social communications: innovation strategies of developvent : матеріали міжнарод. наук. конф. (24– 25 листоп. 2016 р.) / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Харків : ХДАК, 2016. – 309 с. : іл.
 46. Лісіна С. О. Документні ресурси : навч. посіб. / С. О. Лісіна. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 237 с. : табл. – (Серія ”Інформація. Комунікація. Документація”; вип. 1). – Бібліогр.: с. 222– 229.
 47. Літопис краю : бібліогр. покажч. / Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці, 2015. – 278 с.– Покажч.: с. 246– 274.
 48. ”Ми любили Вас всіх, та найдужче – свою Україну”. Революції Гідності присвячується : метод.-бібліогр. матеріали / Львів. обл. універс. наук. б-ка. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 79 с.
 49. Мина Ж. В. Аналітико-синтетичне опрацювання інформації : навч. посіб. / Ж. В. Мина — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 194 с. — Бібліогр.: с. 189-194.
 50. Мина Ж. В. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч. посіб. / Ж. В. Мина, Н. О. Думанський. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 185 с.— Бібліогр. наприкінці розд.
 51. Мирослав Лазарук : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. /  Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. — Чернівці : Друк Арт, 2016. — 223 с.
 52. Мистецтво : поточ. бібліогр. список Вип. 6 / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 63 с.
 53. Мистецтво : поточ. бібліогр. список Вип. 7 / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 57 с.
 54. Мистецтво : поточ. бібліогр. список Вип. 8 / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 55 с.
 55. Михайло Грушевський – український історик європейського значення : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ, 2016. — 39 с. — Імен. покажч.: с. 36–38.
 56. Міжрегіональне культурне партнерство в контексті забезпечення інтеграції Донецької та Луганської областей в єдиний культурно-мистецький простір України : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. за 2015 – 2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 23 с. — (ДЗК; вип. 5/4). — Бібліогр.: с. 21-23.
 57. Модернізація менеджменту та формування нової генерації професіоналів в галузі культури : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. за 2015 – 2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 15, [1] с. — (ДЗК; вип. 3/5). — Бібліогр.: с. 15-16.
 58. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – 593 с.
 59. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – 612 с.
 60. Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних ”Історія міст і сіл України”. — Київ, 2016. — 74 с. — Бібліогр.: с. 70-74.
 61. Національна бібліотека України для дітей. — Київ : [б. в.], 2015. — 19 с. : іл.
 62. Національний геній Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народж. / Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. — Чернівці : Букрек, 2016. — 144 с. — Імен. покажч.: с. 130–138.
 63. Нові форми вітчизняного театру як відповідь на виклики сьогодення : (огляд. довід. за матеріалами преси, неопублік. док. та Інтернету 2015 – 2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 19 с. — (ДЗК; вип. 5/5). — Бібліогр.: с. 17-19.
 64. Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів,  2008. - Ч. 3. — 81 с.
 65. Огляд науково-дослідної роботи Національної історичної бібліотеки України за 2011 – 2015 роки : інформ. про наук. дослідж., виконані наук.-метод. від. Нац. іст. б-ки України . — Київ, 2017. — 53 с. — Бібліогр. у підрядк. прим.
 66. Переформатування системи управління в галузі культури та європейський досвід інноваційного розвитку : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. за 2015 – 2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 15, [1] с. — (ДЗК; вип. 2/5). — Бібліогр.: с. 15-16.
 67. Петро Тронько – історик, краєзнавець : кат. вид. з фонду Нац. іст. б-ки України : до 100-річчя від дня народж. /  Нац. іст. б-ка України. — Київ, 2016. — 101 с. — Покажч.: с. 94-101.
 68. Плуг і харизма : до 80-річчя від дня народж. І. Драча – укр. поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, держ. і громад. діяча : рек. список літ. / ЦБС Голосіїв. р-ну м. Києва, ЦРБ ім. М. О. Некрасова. — Київ : ЦРБ ім. М. О. Некрасова, 2016. — 17, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с.16–18.
 69. Поезія українського весілля : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ, 2016. — 29 с. — Імен. покажч.: с. 27–28.
 70. Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у січні 2016 року : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 11, [1] с. — (ДЗК; вип. 2/3).
 71. Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у лютому 2016 року : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док.) /  Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — [12] с. — (ДЗК; вип. 3/3).
 72. Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у березні 2016 року : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док.) /  Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 10, [1] с. — (ДЗК; вип. 4/3).
 73. Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у квітні 2016 року : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 14, [1] с. — (ДЗК; вип. 5/3).
 74. Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у червні 2016 року : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва . — Київ, 2016. — 11, [1] с. — (ДЗК; вип. 7/3).
 75. ”Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства”, міжнародний форум. V Міжнародний форум ”Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства” : матеріали : 20-21 жовт. 2016 р., м. Київ. — Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – 110 с.
 76. Современные информационные технологии в библиотечно-информационном обслуживании пользователей с нарушениями зрения : метод. рек. для библиотек / Нац. б-ка Беларуси. — Минск : Гос. учреждение ”Нац. б-ка Беларуси”, 2015. — 50, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 49–50.
 77. Сучасний вітчизняний театр як один із чинників євроінтеграційних процесів в Україні: світовий вимір : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. за 2015-2016 рр.) /  Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 11, [1] с. — (ДЗК; вип. 7/4). — Бібліогр.: с. 11-12.
 78. Творчі відзнаки Львівщини : [каталог] / Львів. обл. універс. наук. б-ка. — Львів, 2016. — 58, [1] с.
 79. Химиця Н. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління : навч. посіб. / Н. О. Химиця. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 145 с. — Бібліогр.: с. 120-126.
 80. Хроніка культурного життя України : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. за січ. 2016 р.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 15 с. — (ДЗК; вип. 2/2).
 81. Хроніка культурного життя України : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. за лют. 2016 р.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 15, [1] с. — (ДЗК; вип. 3/2).
 82. Хроніка культурного життя України : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. за берез. 2016 р.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 19, [1] с. — (ДЗК; вип. 4/2).
 83. Хроніка культурного життя України : (огляд. довід. за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. за квіт. 2016 р.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2016. — 15, [1] с. — (ДЗК; вип. 5/2).
 84. Швецова-Водка Г. М. Поточна державна бібліографія України : лекція для студентів спец. 029 ”Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / Швецова-Водка Г. М.  — Рівне, 2016. — 67 с. : табл. — Бібліогр.: с. 63-67.
 85. Шкільна бібліотека. Виховні заходи. — Київ : Шк. світ, 2016. — 156, [2] с. — Бібліогр. наприкінці розд.
 86. Ярка У. Б. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. : [у 2 ч.] / У. Б. Ярка, Т. М. Білущак. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. -. Ч. 1 . — 197 с. — Бібліогр.: с. 197.

Дата створення: 14/03/2017 × 15:28
Дата оновлення: 16/06/2017 × 12:46
Категорія:
Сторінка переглянута 2128 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати