Бібліотечному фахівцю

Бібліотечний фонд (б/ф) - сукупність документально-інформаційних ресурсів
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[10.09.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в вересні 2022 року

[03.08.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в першому півріччі 2022 року

[21.07.2022]

Список статей з зарубіжної фахової періодики 1-ше півріччя 2022 рр.

[11.07.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (96) 2022

[29.06.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (95) 2022

[23.12.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (94) 2021

[17.12.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики ІV квартал 2021

[16.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в грудні 2021 року

[06.12.2021]

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2022 РІК

[01.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в листопаді 2021 року

[20.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в жовтні 2021 року

[28.09.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики III квартал 2021

[27.09.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (93) 2021

[01.09.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в серпні 2021 року

[06.07.2021]

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.07.2021 р.)

[30.06.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в червні 2021 року

[30.06.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[23.06.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (92) 2021

[31.05.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в травні 2021 року

[07.05.2021]

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу»

[29.03.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (91) 2021

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з фахової зарубіжної періодики за 2 кв. 2012

Статті з зарубіжної періодики, що надійшла до ВДІМ

1. Adamiec-Kawka, Malgorzata. Polityka bezpieczestwa informacji / Malgorzata Adamiec- Kawka // Bibliotekarz. – 2012. – № 1. – S. 4-5. Огляд регламентуючих документів та опис заходів, що убезпечують захист особових даних користувачів, занесених до бібліотечних баз даних. З досвіду бібліотек Польщі

2. Adkins, Denice. An exploratory survey of reference source instruction in LIS courses / Denice Adkins, Sanda Erdelez // Reference & User Services Quarterly. – 2006. – Vol. 46, № 2. – P. 50–60. Враховуючи, що знання джерельної бази є засадничим для бібліотечного працівника довідкової служби, і з огляду на появу нових нетрадиційних форм існування інформації, серед бібліотечної громадськості велика увага приділяється питанню вивчання довідкових джерел. Автори статті досліджують сучасні форми і методи викладання джерелознавства у бібліотечних навчальних закладах США

3. Are we getting warmer? / Radford Marie L. et al. // Reference & User Services Quarterly. – 2011. – Vol. 50, Iss. 3. – P. 259-279. До питання функціонування у бібліотеці віртуальної довідки. Оскільки віртуальна довідка, особливо в режимі живого спілкування (чату), переважає всі інші види довідок, бібліотеки приділяють велику увагу її вивченню і пошуку шляхів удосконалення. Стаття подає результати дослідження, проведеного серед великої кількості різних за розміром і типом бібліотек США стосовно їх досвіду надання віртуальних довідок, а також містить практичні поради щодо покращення роботи служби.

4. Bienert, M. “Broker uslug informacyjnych” – portret zawodu bibliotekarza / M. Bienert / / Bibliotekarz. – 2011. – № 6. – S. 16-18. Стислий огляд сучасної системи підготовки бібліотекарів у Німеччині. При підготовці майбутніх бібліотекарів сьогодні акцент робиться на забезпеченні їх здатності і уміння працювати не стільки з друкованими виданнями, скільки з цифровими, коли головним завданням стає пошук та систематизація інформації

5. Breeding, Marshall. The special challenges for national libraries / Marshall Breeding // Computers in Libraries. – 2012. – June. – P. 21-24. Автор статті розглядає специфіку роботи національної бібліотеки у кількох аспектах: від мети і завдань наповнення зібрань, особливостей застосування автоматизованих систем і до послуг, властивих саме національній бібліотеці (порівняно з публічними та академічними)

6. Czacharowska, Sylvia. Co dalej z bibliotekami pedagogicznymi? / Sylvia Czacharowska / / Bibliotekarz. – 2012. – № 1. – S. 1-3. Розмірковування директора однієї з педагогічних бібліотек Польщі про подальшу долю педагогічних бібліотек країни. Стурбованість автора викликана внесенням окремих поправок і доповнень до Закону Польщі про освіту, за якими педагогічні бібліотеки поза опікою Міністерства освіти. Такі зміни і наступна реструктуризація бібліотек пов’язані, в першу чергу, зі скороченнями бюджетних асигнувань

7. Gracy, K. F. Preservation in the digital age / K. F. Gracy, M. B. Kahn // Library Resources & Technical Services. – 2011. – Vol. 55, Iss. 1. – P. 25-43. Огляд публікацій результатів наукових досліджень та статей з фахової літератури за 2009-2010 роки стосовно проблем збереження бібліотечних цифрових ресурсів

8. Guidelines for implementing and maintaining virtual reference services // Reference & User Services Quarterly. – 2010. – Vol.50, № 1. – P. 92-96. На допомогу бібліотекам у встановленні і наданні послуги віртуальної інформаційної довідки. Стаття є практичним посібником (із зазначенням поетапності роботи) з організації віртуальної довідки. Розроблена 2004 р. Асоціацією інформаційно-довідкових послуг (RUSA) США, інструкція була остаточно схвалена і затверджена Радою директорів асоціації 2010 року

9. Holeczek, Bozena. Miejska bibliotea publiczna w Mikolowie – nowe otwarcie / Bozena Holeczek // Bibliotekarz. – 2012. – № 2. – S.11-13. Розповідь про одну з міських публічних бібліотек Польщі, що після переїзду до нового приміщення змінила свою концепцію. Втілюючи інноваційний проект, з просто місцевої книгозбірні бібліотека перетворилася у триєдиний культурний центр, поєднавши у собі функції бібліотеки, кінематографічного центру та малої театральної сцени

10.Howorka, Boleslaw. Przesylanie zdigitalizowanych artykulow na prosbe uzytkownika za posrednictwem Internet / Boleslaw Howorka // Bibliotekarz. – 2012. – № 4. – S. 11-16. У своїй статті автор, колишній директор бібліотеки Медичної академії в Познані, звертається до проблеми надсилання користувачам бібліотеки електронних версій книг з позиції чинного польського законодавства про дотримання авторського права. Для прикладу, автор розповідає про існуючу міжнародну службу електронної доставки документів SUBITO, створену спільно німецькими, австрійськими, швейцарськими бібліотеками та бібліотеками Ліхтенштейну.

11. Karwasiсska, Emilia. „Ask a librarian” – serwis Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu / Bozena Bednarek-Michalska // EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2011. – № 1/2011 (119). – [9] S. Розповідь про налагодження бібліотекою університету у Познані віртуальної довідки «Запитай бібліотекаря»: визначення мети послуги, форми комунікації (е- пошта, телефон, Skype), основні завдання, процедура встановлення (визначення фахівців, що будуть брати участь у виконанні довідок, налагодження статисти) та рекламування послуги

12.Krol, Katarzyna. Polskie portale spolecznosciowe promujace czytelnictwo / Katarzyna Krol // Bibliotekarz. – 2012. – № 4. – S. 1-6. Розповідь про кілька польських громадських порталів, створених для підтримки читання. Такі портали (політематичні електронні інформаційні ресурси) є, власне, електронними бібліотеками, що діють на безоплатній основі. Крім того, вони надають своїм користувачам можливість спілкування, створення груп за інтересами, є місцем віртуальних зустрічей

13.Maceli, Monica. The Internet public library (IPL): An exploratory case study on user perceptions / Monica Maceli, Susan Wiedenbeck, Eileen Abels // Information Technology and Libraries. – 2011. – March. – P. 16-23. Публічна бібліотека Інтернет була створена у США 1995 року. Автори статті досліджують ставлення користувачів до цього нового виду бібліотеки загалом, оцінюють ефективність її діяльності з позицій сприйняття користувачами. Дослідження здійснювалося за кількома параметрами, серед яких: зручність використання, достовірність інформації, зв’язок з фізичною бібліотекою і ін.

14.Matteson, Miriam L. A systematic review of research on live chat service / Miriam L. Matteson, Jennifer Salamon, Lindy Brewster // Reference & User Services Quarterly. - 2011. – Vol. 51, Iss. 2. – P. 172-189. Послуга віртуального спілкування з користувачами у формі чату в бібліотеках США: за результатами дослідження. Стаття містить огляд літератури, що детально розповідає про історію виникнення та розвиток чату як способу віртуального спілкування в реальному часі; описуються методи, за якими здійснювалося дослідження; аналізується розвиток робочих програм. Автори

наголошують на перевагах чату та зручності його використання і рекомендують запровадження такої послуги віртуального спілкування у бібліотеках інших країн світу.

15.Nowak, A. Biblioteki i ksiazka a platformy spolecznosciowe. Na podstawie Facebooka / A. Nowak // Bibliotekarz. – 2011. – № 9. – S. 9-13. Розмірковуючи про майбутнє бібліотек, автор бачить перспективи їх розвитку у зміні підходів до традиційного сприйняття бібліотек, коли на перше місце виходить не просто нагромадження документів і надання до них доступу, а інтерактивна співпраця з користувачами. Автор розповідає про практичний досвід кількох провідних бібліотек Польщі, коли вони з цією метою використовують соціальні мережі, зокрема, Facebook

16. lszewski, Lawrence. An international comparison of virtual reference services / O Lawrence Olszewski, Paula Rumbaugh // Reference & User Services Quarterly. – 2010. – Vol.49, № 4. – P. 360-368. Віртуальна довідка у бібліотеках світу. Автори подають результати дослідження, проведеного 2009 р. міжнародною організацією Мережевий комп’ютерний бібліотечний центр (англ. OCLC) з метою виявлення стану надання цього виду послуги у бібліотеках за межами США. Дослідження провадилося у 23 бібліотеках 10 країн світу; довідки досліджувалися за: мовою, типом запитань і відповідей, затраченим бібліотечним працівником часом та статусом користувача

17. Pegrum, M. Changing the way we talk: Developing librarians’ competence in emerging technologies through a structured program / M. Pegrum, R. Kiel // College & Research Libraries. – 2011. – Nov. – P. 583-598. У статті йдеться про здійснення Університетом Західної Австралії навчальної програми з професійного розвитку бібліотекарів. Програма була розрахована на поглиблення знань бібліотекарів у галузях педагогіки та новітніх технологій. Аналіз, проведений за результатами опитування учасників програми, показав, що більшість бібліотекарів значно збагатили свої знання. Випускники відзначили, що набуті знання допомогли їм глибше розвинути свої навики та уміння, змінили ставлення до роботи. Автори описують методику навчальної програми для бібліотекарів, обговорюють її сильні і слабкі сторони

18.Quick and easy reference evaluation / Jonathan Miller // Reference & User Services Quarterly. – 2011. – Vol.46, Iss. 2. – P. 50-58. До питання оцінювання якості роботи бібліотечної інформаційно-довідкової служби. Стаття написана за результатами дослідження, проведеного бібліотекою Піттсбурзького університету (США). Автор описує методику проведення дослідження, подає приклади пропонованих користувачам анкет, а також його результати, аналізуючи, за відповідями користувачів, їх розуміння суті інформаційної довідки

19. Sadowska, Jadwiga. Na marginesie zarzadzania – amatorstwo, czyli brak profesjonalismu / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. – 2011. – № 6. – S. 18-23. Керівні кадри в бібліотеці. Говорячи про якості, якими має володіти сучасний керівник бібліотеки, автор піднімає питання їх недостатньої професійної підготовки у навчальних закладах Польщі

20.Sapon-White, R. E. Notes on operations / R. E. Sapon-White // Library Resources & Technical Services. – 2011. – Vol. 55, Iss. 1. – P. 45-52. Академічні і публічні бібліотеки США почали активно закуповувати e-book readers (пристрої для читання електронних книг). На прикладі університетських бібліотек штату Орегона розповідається як в рамках пілотного проекту були закуплені e-book readers Kindles, завантажені електронними книгами і передані для користування читачам. Стаття розповідає також про зміни у технологічних процесах відділів комплектування та каталогізації бібліотек, до яких призвело здійснення цього проекту

21. Taesil, M. Cheerleader, opportunity seeker, and master strategist / M. Taesil, H. Carpenter // College & Research Libraries. – 2011. – Jan. – P. 11-31. До питання, яким сьогодні повинен бути керівник бібліотеки. Серед рис, необхідних сучасному лідеру, автори статті розглядають здатність до застосування елементів підприємницької діяльності. Такий підхід пояснюється, зокрема, загальною ситуацією в суспільстві, коли бібліотеки постали перед фактом скорочення бюджетних асигнувань і тепер їм доводиться докладати більше зусиль для залучення додаткових коштів. За таких умов керівник повинен уміти приймати нестандартні рішення, не боятися ризиків, бути готовим брати на себе відповідальність

22.Wojciechowski, J. Niedokonania niedokonane / J. Wojciechowski // Bibliotekarz. – 2011. – № 9. – S. 5-9. Завідувач кафедри бібліотекознавства Інституту наукової інформації і бібліотекознавства Ягеллонського університету аналізує проблеми, що гальмують успішний розвиток бібліотек Польщі. Серед таких проблем він відзначає: брак координованості дій між бібліотеками, недосконалість правової бази, кадрові питання і ін.

23. broszczyk, Iwona. Motywacja pracownikow w bibliotece / Iwona Zbroszczyk // Z Bibliotekarz. – 2012. – № 4. – S. 7-8. До питання мотиваційних засобів у бібліотеці. Автор статті, розмірковуючи над способами мотивації, звертає увагу, що, окрім залучення матеріальних чинників, дієвим засобом може стати залучення працівників бібліотеки до участі в розробці стратегічного напрямку розвитку закладу та створення в колективі комфортної робочої атмосфери


Дата створення: 19/06/2012 × 10:49
Дата оновлення: 09/10/2012 × 17:27
Категорія:
Сторінка переглянута 3912 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати