Бібліотечному фахівцю

Користувачі бібліотек зобов'язані дотримувати правил користування бібліотекою.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[10.09.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в вересні 2022 року

[03.08.2022]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в першому півріччі 2022 року

[21.07.2022]

Список статей з зарубіжної фахової періодики 1-ше півріччя 2022 рр.

[11.07.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (96) 2022

[29.06.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (95) 2022

[23.12.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (94) 2021

[17.12.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики ІV квартал 2021

[16.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в грудні 2021 року

[06.12.2021]

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2022 РІК

[01.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в листопаді 2021 року

[20.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в жовтні 2021 року

[28.09.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики III квартал 2021

[27.09.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (93) 2021

[01.09.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в серпні 2021 року

[06.07.2021]

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.07.2021 р.)

[30.06.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в червні 2021 року

[30.06.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[23.06.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (92) 2021

[31.05.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в травні 2021 року

[07.05.2021]

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу»

[29.03.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (91) 2021

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з бібліотечної зарубіжної періодики за 1 кв. 2008

Статті з зарубіжної періодики

 1. Arvaniti I., Kyridis A., Dinas K. Greek primary school teachers of the ideal school library: Шкільна бібліотека: від давньогрецької до сучасної. "Ідеальна" бібліотека з погляду сучасного вчителя. Вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток шкільних бібліотек в Європі, зокрема, у Греції // Library Philosophy and Practice. - 2007.
 2. Balas J.L. I'm a librarian, not a lawyer!: Обговорення основних сучасних Інтернет-ресурсів різних форм (блоги, podcasts, iTunes), де можна знайти інформацію з правових питань. На допомогу бібліотекарям // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.6. - P.34-36.
 3. Balas J.L. Will the ILS soon be as obsolete as the card catalog?: Розгляд основних напрямків реорганізації електронного бібліотечного каталогу OPAC. Перші спроби бібліотек відмовитися від десяткової системи класифікації Дьюї. З досвіду бібліотек США // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.9. - P.41-43.
 4. Bernstein J.E. Train employees and officials to be ready for privacy challenges: Практичні поради директора однієї з публічних бібліотек США по підготовці бібліотечного персоналу до вирішення можливих проблем, пов'язаних з дотриманням конфіденційності читацьких запитів // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.6. - P.7-8, 53-54,56.
 5. Berry J.N. Worthington libraries, OH: Розповідь про бібліотеку м. Вортінгтон штату Огайо, США, що була визнана журналом Library Journal бібліотекою року: історія створення, фонди та система послуг // Library Journal. - 2007. - Vol.132, No.11. - P.36-39.
 6. Bibliotekarze bibliotek akademickich w krajach Unii Europejskiej: Становище бібліотечних працівників академічних бібліотек (кваліфікаційні вимоги, коло обов'язків, режим роботи, оплата праці і ін.) в Румунії та Болгарії. Результати дослідження комісії ЄС // Przeglad biblioteczny. - 2007. - Rocz.75, Z.3. - S.409-411.
 7. Bibliotheca Alexandrina at 5: A study in contrasts: Єгипетська бібліотека Александріна: загальний огляд. До 5-ї річниці відкриття бібліотеки // American Libraries. - 2007. - Vol.38, No.7, August. - P.26-27.
 8. Bierczynski P. Krotka historia likwidacji w Polsce ksztalcenia bibliotekarzy na poziomie srednim: Реорганізаційні зміни в системі підготовки бібліотечних фахівців середньої ланки у Польщі. Закриття одного з середніх спеціальних навчальних закладів та передача його функцій Національній бібліотеці Польщі // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.10. - S.5-11.
 9. Bilinski L. Czy i jak nowelizowac regulacje prawne dotyczace obowiazkowych egzemplarzy bibliotecznych?: Критичні зауваження щодо невизначеності польського законодавства стосовно надходження і зберігання у бібліотеках обов'язкового примірника // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.9. - S.6-9.
 10. Breeding M. The birth of a new generation of library interfaces: Розвиток бібліотеками нового покоління електронних бібліотечних каталогів OPAC. Основні технічні характеристики. З досвіду бібліотек США // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.9. - P.34-37.
 11. Brown S.W. The adjunct life: Про залучення бібліотечних фахівців до викладання курсу бібліотечної та інформаційної науки (LIS) у вищих навчальних закладах. З досвіду США // Library Journal. - 2007. - Vol.132, No.11. - P.42-44.
 12. Bruyn, T. de. Questioning the focus of LIS education: Критичні зауваження стосовно існуючих навчальних програм з бібліотечної та інформаційної науки, що використовуються сьогодні в країнах ЄС, у контексті запровадження у бібліотечній сфері новітніх інформаційних технологій та зміни специфіки роботи бібліотекаря. Теоретичний аспект // Journal of Education for Library and Information Science. - 2007. - Vol.48, No.2. - P.108-115.
 13. Chung J.-K. National bibliographies: past, present and future - the Korean experience: Діяльність Національної бібліотеки Республіки Кореї по створенню національної бібліографії (як друкованих, так і електронних видань) // IFLA Journal. - 2007. - No.33 (3). - P.220-228.
 14. Conners D., McCarthy L. The jobs can be found: Аналіз ринку праці в США для випускників середніх бібліотечних навчальних закладів. Спростування тези про складність працевлаштування молодих спеціалістів у бібліотечних закладах // Library Journal. - 2007. - Vol.132, No.14. - P.44-45.
 15. 16. Danskin H. "Tomorrow never knows": the end of cataloguing?: Каталогізація бібліотечних документів та перспективи її дальшого розвитку за умов зростання частки документів на цифрових носіях та спрощення шляхів доступу до інформації // IFLA Journal. - 2007. - No.33 (3). - P.205-209.
 16. 17. Dealing with problem behavior in the library: Досвід роботи публічних бібліотек з проблемними користувачами (важкі підлітки, люди з психічними відхиленнями). На прикладі окремих бібліотек США. Тематична добірка статей // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.5. - P.21-33.
 17. Dempsey B. What boomers want: Вивчення публічними бібліотеками США читацьких запитів та потреб громадян середнього віку, так званих "бумерів"; невдоволення громадян цієї категорії пропонованими бібліотечними послугами // Library Journal. - 2007. - Vol.122, No.12. - P.36-39.
 18. DRIVER: Building the network for accessing digital repositories across Europe: Розробка бібліотечного проекту DRIVER, фінансованого ЄС, по створенню єдиної мережі європейських цифрових репозитаріїв. Цілі проекту та основні його характеристики // Ariadne. - 2007. - Issue 53
 19. Editorial: Our professional image: Взаємозв’язок іміджу професії з її статусом та престижем. Невдоволення бібліотекарів існуючим стереотипом їх професії в очах суспільства // Library Philosophy and Practice. - 2007. – December.
 20. Geffroy L. Les Belles Etrangeres a l'ombre du cedre: Культурно-просвітницька діяльність бібліотек: організація бібліотеками Франції літературних зустрічей з провідними сучасними письменниками Лівії // Le magazine litteraire. - 2007. - N. 469, novembre. - P.78-79.
 21. Genco B., Kuzyk R. 20 maxims for collection building: Двадцять ключових моментів формування бібліотечної колекції у сучасному інформаційному середовищі. З досвіду бібліотек США // Library Journal. - 2007. - Vol.132, No.15. - P.32-35.
 22. Haipeng L. Information literacy and librarian-faculty collaboration: a model for success: Розгляд моделі співпраці бібліотечних працівників та викладачів вузів у справі розвитку інформаційної грамотності студентів: включення курсу з інформаційної грамотності у загальний навчальний курс закладу. З досвіду одного з навчальних закладів США // Chinese Librarianship. - 2007. - No.24
 23. Havens E. The ventriloquist who changed the world: Історична роль всесвітньо відомого французького громадського і культурного діяча Александра Ваттермера у розвитку бібліотечної справи і відкритті в США мережі безкоштовних публічних бібліотек // American Libraries. - 2007. - Vol.38, No.7, August. - P.54-57.
 24. Hooks J. et al. Information literacy for branch campuses and branch libraries: Навчання студентів інформаційної грамотності як одна з провідних функцій бібліотечного персоналу академічної бібліотеки. З досвіду роботи університету м. Індіана штату Пенсільванія, США // Library Philosophy and Practice. - 2007. - October
 25. Kajberg L. The European LIS curriculum project: an overview: Опис Європейського проекту з курсу бібліотечної та інформаційної науки, здійсненого у 2004 р. з метою вивчення і аналізу курсів навчання у різних країнах ЄС // Journal of Education for Library and Information Science. - 2007. - Vol.48, No.2. - P.68-82.
 26. Kleiner A. Repozytoria i Open Access, czyli swobodny dostep do wiedzy: Історія виникнення та засади функціонування "відкритого доступу" до інформації. Огляд кількох механізмів для пошуку інформації у відкритому доступі. Запровадження відкритого доступу у бібліотеках // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.9. - S.2-7.
 27. Knutson E. New realities: libraries in post-soviet Russia: Зміни в організації роботи публічних бібліотек Росії в період побудови демократичного суспільства (пострадянський період): розширення доступу до інформації, відкриття закритих фондів, переосмислення ролі бібліотекаря // Library Trends. - 2007. - Vol.55, No.3. - P.716-729.
 28. Lasnier J.-F. Le meilleur de l'architecture 2007: Огляд будівель бібліотек та музеїв, визнаних найкращими сучасними архітектурними спорудами світу // Connaissance des arts. - 2007. - N. 655, dec. - P. 106-115.
 29. Leboucq B. Internet : Vers une bibliotheque numerique: Широке використання нових інформаційних технологій, зокрема ресурсів Інтернету, як одна з сучасних тенденцій розвитку бібліотечної справи в європейських країнах // Etudes. - 2007. - sept. - P.254-255.
 30. Lewis D.W. A strategy for academic libraries in the first quarter of the 21st century: Основні напрямки загальної стратегії розвитку академічних бібліотек на першу чверть 21-ого століття // College & Research Libraries. - 2007. - Vol.68, No.5. - P.418-434.
 31. Lim S. Library information technology workers: their sense of belonging, role, job autonomy and job satisfaction: Дослідження різниці між бібліотечними і небібліотечними спеціалістами з інформаційних технологій стосовно їх самоідентифікації, автономності у роботі та відчутті задоволення від своєї роботи // The Journal of Academic Librarianship. - 2007. - Vol.33, No.4. - P.492-500.
 32. Malackova E., Sosna K. The joint Czech and Slovak digital parliamentary library: Створення єдиної (спільної) чесько-словацької цифрової парламентської бібліотеки. Опис завдань, цілей та механізму здійснення проекту // IFLA Journal. - 2007. - No.33 (3). - P.251-257.
 33. Marcinkiewicz L. Ku bibliotece cyfrowej - dwadziescia lat doswiadczen w komputyryzacji Ksiaznicy Pomorskiej: Запровадження комп'ютеризованих систем у Поморській бібліотеці (Польща). Опис автоматизованої бібліотечної системи Aleph та основних бібліотечних послуг, здійснюваних на її базі // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.7-8. - S.7-11.
 34. Martell Ch. The elusive user: changing use patterns in academic libraries 1995 to 2004: Аналіз зміни форм та змісту читацьких запитів в академічних бібліотеках США за період з 1995 по 2004 рр. // College & Research Libraries. - 2007. - Vol.68, No.5. - P.435-444.
 35. Mazurek J. Rozproszony system bibliotek cyfrowych w Polsce - doswiadczenia i wyzwania na przyszlosc: Про шляхи вирішення проблеми спрощення процесу пошуку користувачами інформації у цифрових бібліотеках. З досвіду Польщі // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.10. - S.2-5.
 36. McCune B. 10 tips for getting grants to keep your library afloat: Залучення бібліотеками позабюджетних коштів. Десять корисних порад по складанню бібліотекою подання на успішне отримання гранту // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.7. - P.10-12,14.
 37. Meyers E.M., Fisher K.E., Marcoux E. Studying the everyday information behavior of teens: notes from the field: Фізіологічні, соціальні та пізнавальні особливості інформаційної поведінки читача-підлітка. Наукове дослідження Інформаційної школи Вашингтонського університету // Library & Information Science Research. - 2007. - Vol.29, No.3. - P.310-331.
 38. Peters T., Bell L. Making digital information accessible is a group effort: Об'єднання зусиль бібліотек та спеціальних центрів з розвитку інформаційної грамотності для допомоги в оволодінні сучасними інформаційними технологіями людям з обмеженими можливостями. З досвіду США // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.6. - P.28-30.
 39. Price L. With a little help from my friends: Залучення бібліотеками позабюджетних джерел фінансування (фандрайзинг). Використання допомоги товариств "друзів бібліотеки". З досвіду бібліотек США // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.5. - P.43-46.
 40. Radwanski A. Biblioteki w nowoczesnym spoleczenstwie: Створення користувачам можливостей доступу до інформації в усіх її сучасних формах як одна з нагальних проблем бібліотек у сучасному суспільстві. Досвід Польщі // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.11. - S.4-7.
 41. Reutty M. What happened to me when the police came knocking: Про можливі проблеми, що можуть виникнути у бібліотечних працівників з правоохоронними органами в процесі вирішення питання конфіденційності читацьких запитів. З досвіду директора однієї з публічних бібліотек США // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.6. - P.11-15.
 42. Rusek A. Bibliotekarstwo - zawod dwoch predkosci?: Порівняльний аналіз рівнів фахової підготовки та ставлення до своєї професії бібліотекарів сільських та міських бібліотек Польщі. Результати дослідження, проведеного Інститутом читання Національної бібліотеки Польщі у 2006 році // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.11. - S.11-16.
 43. Sandy J.H. A greater need for reference librarians: Вирішення кадрових проблем у бібліотеках. Проблема нестачі у бібліотеках бібліотекарів довідкових відділів ("reference librarians") // Science & Technology Libraries. - 2007. - Vol.27, No.3. - P.87-89.
 44. Schneider K.G. Lots of librarians can keep stuff safe: Розробка Стенфордським університетом (США) спеціального програмного продукту LOCKSS ("Додаткові копії зберігають колекцію у безпеці") для убезпечення цифрових матеріалів з бібліотечних колекцій // Library Journal. - 2007. - Vol.132, No.13. - P.30-31.
 45. Siec kompetencyjna dla bibliotek w Niemczech (KNB): Структура, завдання та основні віхи діяльності міжрегіонального координаційного бюро у бібліотечній сфері в Німеччині // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.10. - S.11-12.
 46. Sniechowska-Karpinska A. "Poradnik" dla kandydatow na bibliotekarza dyplomowanego: Кілька практичних порад польському бібліотечному фахівцеві, який збирається складати іспит на отримання ступеня "дипломованого бібліотекаря": основні вимоги та рекомендована етапність підготовки // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.11. - S.7-10.
 47. Telling our stories: Стислий опис спеціального проекту Бібліотеки Конгресу (2005-2007рр.) по створенню та формуванню архіву аудіо записів з історії країни // The Library of Congress Information Bulletin. - 2007. - Vol.66, No.5. - P.108.
 48. Tseng, Shu-Hsien An eco-building, a healthy life, and good service: a new century in public library architecture: Розгляд сучасних бібліотечних "екобудівель", споруджених з урахуванням умови нанесення найменшої шкоди довкіллю: основні характеристики і особливості дизайну. Світовий досвід // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.4. - P.50-55.
 49. Udoumoh Ch.N., Okoro C.Ch. The effect of library policies on overdue materials in university libraries in the South-South zone, Nigeria: Основні засади ефективності обслуговування користувачів академічних бібліотек. Результати дослідження, проведеного в деяких університетських бібліотеках Нігерії // Library Philosophy and Practice. - 2007.
 50. Van der Graaf M. DRIVER: Seven items on a European agenda for digital repositories: Аналіз продуктивності використання європейських цифрових репозитаріїв та визначення семи основних напрямків розвитку і удосконалення єдиної мережі європейських цифрових репозитаріїв (в рамках проекту DRIVER) // Ariadne. - 2007. - Issue 53.
 51. Varatharajan N., Chandrashekara M. Digital library initiatives at higher education and research institutions in India: Об'єднання зусиль окремих вищих навчальних та наукових закладів Індії у справі створення цифрових бібліотек і цифрових репозитаріїв. Стислий опис основних проектів // Library Philosophy and Practice. - 2007. - December
 52. Varheim A. Social capital and public libraries: the need for research: Роль публічних бібліотек у створенні соціального капіталу суспільства // Library & Information Science Research. - 2007. - Vol.29, No.3. - P.416-428.
 53. Wojsznis G. Transformacja zawodu bibliotekarza na przestrzeni ostatnich dziesiecioleci (na przykladzie Biblioteki Glownej Politechniki Szczecinskiej) i jego perspektywy: Трансформація професії бібліотекаря у другій половині ХХ століття. На прикладі бібліотеки Щецинського політехнічного університету, Польща // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.7-8. - S.12-17.
 54. Wolosz J. Ruch bibliotekarski w Polsce i jego rola - proba zarysu. Cz.1: Розвиток бібліотечної справи у Польщі. Історичний огляд // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.7-8. - S.2-6.
 55. Wolosz J. Ruch bibliotekarski w Polsce i jego rola - proba zarysu. Cz.2: Сучасний стан та основні проблеми розвитку бібліотечної справи у Польщі. Бібліотечні товариства Польщі: стисла характеристика // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.9. - S.9-11.
 56. Zhang L., Watson E., Banfield L. The efficacy of computer-assisted instruction versus face-to face instruction in academic libraries: a systematic review: Порівняльний аналіз ефективності використання автоматизованого (застосування комп'ютерних програм без залучення людини-викладача) та традиційного (з викладачем) методів викладання курсу з інформаційної грамотності. На базі академічних бібліотек Канади // The Journal оf Academic Librarianship. - 2007. - Vol.33, No.4. - P.478-484.

Дата створення: 29/08/2008 × 16:14
Дата оновлення: 06/04/2010 × 00:15
Категорія:
Сторінка переглянута 4274 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати