Бібліотечному фахівцю

Типові правила користування бібліотеками затверджуються Міністерством культури України.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[29.06.2022]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (95) 2022

[23.12.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (94) 2021

[17.12.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики ІV квартал 2021

[16.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в грудні 2021 року

[06.12.2021]

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2022 РІК

[01.12.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в листопаді 2021 року

[20.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в жовтні 2021 року

[28.09.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики III квартал 2021

[27.09.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (93) 2021

[01.09.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в серпні 2021 року

[06.07.2021]

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.07.2021 р.)

[30.06.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в червні 2021 року

[30.06.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[23.06.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (92) 2021

[31.05.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в травні 2021 року

[07.05.2021]

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу»

[29.03.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (91) 2021

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з фахової зарубіжної періодики за 1 кв. 2011

Статті з зарубіжної періодики

1. “Krakow – Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”: Про перебіг 10-ої ювілейної міжнародної наукової конференції “Краків – Львів “Книжки, журнали, бібліотеки ХІХ і ХХ століття”, що відбулася у Львові 20-22 жовтня 2009 р. Стислий огляд виступів учасників конференції // Przeglad biblioteczny. – 2010. – Rocz.78, Z.3. – S.203-208.

2. Ajidahun, C. O. Theft of law books in Nigerian uuniversity law llibraries: An investigative study: Автор статті розслідує випадки крадіжок книг з юриспруденції в університетських бібліотеках Нігерії. Дані були зібрані шляхом анкетування бібліотечних працівників. Розглядаються можливі причини та мотивація крадіжок, надаються пропозиції по заходах для запобігання цього явища у бібліотеках // Library Philosophy and Practice. – 2010. – №1. – [8] р.

3. Biernacka-Bryk, A., Bukowska-Jaskow, A. Biblioteka szkolna – czy nie stracimy zbyt wiele?: Шкільна бібліотека як культурно-виховний центр. Загальний огляд сучасного стану польських бібліотек середніх навчальних закладів та опис надаваних ними послуг. До питання конкурентоздатності шкільних бібліотек // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.10. – S.10-13.

4. Bogusz, E. Opracowanie i ewidencja dokumentow elektronicznych w Bibliotece Narodowej: Розповідь про відділ електронних документів Національної бібліотеки Польщі (Бібліотеки Народової) як структурний підрозділ, створений спеціально для комплектування і опрацювання електронних документів, надання користувачам доступу до них, а також консультативної допомоги з питань інформаційного пошуку // EBIB. – 2010. – Nr.7 (116).

5. Booth C. Build our own instructional literacy: Про зміну ролі бібліотекаря в сучасному інформаційно насиченому середовищі, перетворення його у вчителя інформаційної культури. Сучасний бібліотекар як активний учасник навчального процесу через надання консультацій користувачам з пошуку інформації, визначення її точності і достовірності, організацію заходів з навчання інформаційної культури. Автор статті закликає бібліотекарів до підвищення їх педагогічних навиків, активної самоосвіти // American Libraries (web). – 2010. – June/July. – [4] p.

6. Case, D. O. A Framework for information policies with examples from the United States: На прикладі США у статті розповідається про цілі, механізми і процедуру прийняття законодавчих та нормативних актів, що регулюють діяльність бібліотек і інших інформаційних установ // Library Philosophy and Practice. – 2010. – №1. – [8р.]

7. Cesare, C. C., Gradmann, S., Siebinga, S. Not just another portal, not just another digital library: A portrait of Europeana as an application program interface: Електронна бібліотека Europeana як портал, що надає відкритий та швидкий доступ до великої кількості інформації про європейську культурну спадщину, фонди бібліотек та установ культури Європи. Основною метою заснування Європейської електронної бібліотеки Europeana було створення відкритої платформи послуг для користувачів через інтерфейс прикладних програм (API). Опис пошукового механізму віртуальної бібліотеки, де користувач вводить свій запит, а результати пошуку видаються у структурованому вигляді: окремо текстові документи, окремо зображення, окремо відео- та аудіофайли. У статті розглядаються деякі деталі організації порталу Europeana, описи API тощо // IFLA Journal. – 2010. – Vol. 36, Nо.1, March. – Р. 61-69.

8. Dudziak-Kowalska, M. Efektywnosc kooperacyjnej metody opracowania zbiorow zwartych w katalogu centralnym NUKAT. Doswiadczenia Biblioteki Glownej Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie: Про ефективність кооперативного методу формування польського Національного універсального центрального каталогу NUKAT (ведеться з 2002 р.), характеристика каталогу, специфіка введення даних та їх використання. Аналіз здійснено однією з бібліотек-учасниць NUKAT // EBIB. – 2010. – Nr.7 (116).

9. Ferreira dos Santos, V. Public libraries and their сontribution towards economic development: a discussion: У статті, на прикладі країн економічного союзу MERCOSUR, до якого входять найбільш розвинуті країни Південної Америки, розглядається питання ролі публічної бібліотеки у суспільстві як координаційного центру місцевого економічного розвитку. Нове бачення ролі публічної бібліотеки, на думку автора, сприятиме створенню міцних зв'язків між бібліотеками і місцевими громадами, матиме велике значення в обґрунтуванні самого існування публічної бібліотеки у сучасному суспільстві // LIBRES: Library and information science research electronic journal. – 2009. – Vol. 19, Issue 2, September.

10. Hernon, P., Altman E. Embracing Change for Continuous Improvement: Вимірювання якості бібліотечних послуг – одне з актуальних завдань сучасних бібліотек, інструмент зворотного зв’язку з користувачами. Вплив результатів аналізу на прийняття рішень з покращення обслуговування користувачів // American Libraries (web). – 2010. – Jan./Feb.

11. Hollender, H. Chmurnie i gornie o wspolpracy bibliotek: Вплив запровадження цифрових технологій у бібліотеках на зміну структури самої бібліотечної системи, а саме: об’єднання бібліотек у мережі, так звані кластери, що користуються спільними каталогами і базами даних, спільно створюють нові інформаційні продукти. З досвіду Польщі // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.10. – S.5-9.

12. Howorka, B. Biblioteki uczelni oraz ich pracownicy wobec prawa autorskiego: Копіювання документів у бібліотеках у контексті дотримання авторського права. Аналіз окремих положень польського законодавства, що дають бібліотекам, зокрема академічним, право здійснювати копіювання // Bibliotekarz. – 2010. – N.9. – S.7-10.

13. Jasiewicz-Hall, J. Pokolenie “cyfrowych tubylcow” w Internecie: Zachowanie informacyjne mlodziezy – najnowsze dane empiryczne oraz przeglad literatury przedmiotu: Інформаційна грамотність та інформаційна поведінка молодих людей віком 15-17 років з точки зору їх уміння знаходити інформацію в Інтернеті і грамотно її використовувати. Загальний аналіз Інтернет запитів молодих людей, проблем, з якими вони стикаються та типових помилок шукачів інформації. Дослідження здійснено з використанням емпіричних даних, отриманих в рамках проекту NetTrack за 2004-2009 рр., та на основі існуючих публікацій польських і зарубіжних авторів // Przeglad biblioteczny. – 2010. – Rocz.78, Z.3. – S.303-321.

14. Kleiber, A. Jak wychowac “pozeracza ksiazek”? Дослідження проблеми відсутності у сучасного молодого покоління інтересу до читання. Розробка автором спеціальної програми, відповідно до вікових особливості дітей, розвитку у них інтересу до книжки. Наголошення на визначальній ролі батьків, окрім школи і бібліотеки // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.10. – S.14-19.

15. Kosowiec-Placek, M. Seniorzy jako odbiorcy informacji: Інформаційна грамотність людей похилого віку (кому за 60) – аналіз інформаційних запитів людей старшого покоління; роль бібліотек як культурно-просвітницьких осередків, покликаних надавати необхідну допомогу цій категорії громадян з метою підтримки їх працездатності та активної участі у житті суспільства // Przeglad biblioteczny. – 2010. – Rocz.78, Z.3. – S.322-331.

16. Krеze, B. Wymiana jako zrodlo pozyskiwania zbiorow bibliotecznych. Doswiadczenia i wnioski: Використання книгообміну як альтернативного джерела (окрім закупівлі і дарів) для поповнення бібліотечних колекцій. Опис досвіду бібліотеки одного з вищих навчальних закладів Польщі із здійснення внутрішніх документообмінних операцій (з іншими бібліотеками навчальних закладів), зокрема з виданнями, що продовжуються // EBIB. – 2010. – Nr.7 (116).

17. Kurek B. Proces gromadzenia i opracowywania zbiorow w Oddziale Dokumentow Zycia Spolecznego Biblioteki Jagiellonskiej: Про специфіку здійснення процесів комплектування і опрацювання документів у відділі Документів суспільного життя (афіші, пропагандистські брошури, плакати, списки телефонів тощо) Ягеллонської бібліотеки, Польща // EBIB. – 2010. – Nr.7 (116).

18. Lewandowicz-Nosal, G. Biblioteki dla dzieci – wspolczesnie: Дитячі публічні бібліотеки Польщі – сучасний стан: кількісна характеристика, характеристика зібрань, бібліотечних кадрів, аналіз читацького складу та опис передового досвіду окремих бібліотек. За результатами дослідження, проведеного Інститутом книжки і читання Бібліотеки Народової // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.11. – S.17-22.

19. Maciag, K. Zbiory obcojezyczne w bibliotekach publicznych: Іншомовні видання у фондах публічних бібліотек Польщі: сучасний стан. Аналіз цілей комплектування, структури зібрань за видами носіїв і мовами, а також аналіз структури читацької аудиторії // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.9. – S.18-22.

20. Marcinkiewicz, L. Ucywilizujemy dzialania zwiazane z komputeryzacja w wojewodstwach: Комп’ютеризація бібліотек: цілі і завдання. Розгляд основних форм роботи, здійснюваних бібліотеками на основі запровадження новітніх технологій, як то: створення електронних каталогів, надання доступу до передплатних електронних баз та створення власних, спілкування з користувачами з використанням електронної пошти // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.9. – S.4-6.

21. Massey T. Transitioning into a new era: Про використання сучасних інформаційних технологій у процесі комплектування бібліотечного фонду. З досвіду однієї з академічних бібліотек США // Associates. – 2010. – Vol. 17, No 1. – [2] p.

22. McCune, B. Early literacy: A sustainable state-wide approach: Організація у бібліотеках навчання інформаційної грамотності з дитинства як один із способів виховання майбутніх користувачів, налагодження зв’язків з місцевою владою, залучення фінансової допомоги і підтримки громади. У статті розглянуто приклад організації такого проекту у публічній бібліотеці одного з штатів США // American Libraries (web). – 2010. – Sept. – [3] p.

23. Metz, R. Coaching in the library: Підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників як необхідна умова подальшого розвитку бібліотеки і підвищення рівня надаваних нею послуг, особливо у сучасних умовах постійно змінюваного інформаційного середовища та скорочення фінансування // American Libraries (web). – 2010. – March.

24. Moskwa, K. Zasoby informacyjne i narzedzia informatyczne wspomagajace e-ksztalcenie w bibliotece akademmickiej: Автор статті розглядає різноманітні способи надання користувачам доступу до електронних засобів інформації: електронного каталогу, електронних баз даних, е-періодичних видань, е-книжок і ін. З досвіду академічної бібліотеки Вроцлавського політехнічного університету // Przeglad biblioteczny. – 2009. – Rocz.77, Z.4. – S.461-481.

25. Nolin, J. Sustainable information and information science: Інтелектуалізація суспільства через використання інформаційних технологій в усіх сферах людської діяльності. Інформаційна наука в умовах сталого розвитку суспільства та переходу людства до інформаційної цивілізації // Information Research. – 2010. – Vol. 15. – [22] p.

26. Phillips, H. The Great Library of Alexandria?: Стислий огляд історії Александрійської бібліотеки: реальні події і легенди. У статті досліджується історія заснування та знищення Великої Бібліотеки, яка назавжди залишилась у пам’яті людства, розповідається про її місію та наукові досягнення, здійснюється спроба аналізу змісту її діяльності відповідно до сучасних бібліотечних критеріїв // Library Philosophy and Practice. – 2010. – №1. – [9р.]

27. Radwanski, A. O chmurach z perspektywy ziemi: Комп’ютеризація бібліотечних систем. Розгляд основних проблем, що перешкоджають створенню загальної бібліотечної мережі, серед яких: відсутність єдиної бази бібліографічних описів та єдиної технологічної карти бібліотечних процесів, брак аналізу помилок і координації дій. Пропозиція кількох поетапних кроків, що сприятимуть прискоренню вирішення проблеми. З досвіду Польщі // Bibliotekarz. – 2010. – Nr 1. – S.4-7.

28. Rusek, A. Zbiory audiowizualne i dokumenty elektroniczne w bibliotekach publicznych: Raport z badan: Аудіовізуальні та електронні документи у публічних бібліотеках Польщі: аналіз зібрань, джерел отримання та закупівлі бібліотеками цього виду документів. За результатами дослідження, проведеного Інститутом книжки і читання Національної бібліотеки Польщі 2008 і 2009 рр. // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.10. – S.22-27.

29. Sadowska, J. Na marginesie zarzadzania – pogranicza kultury osobistej i mobbingu: До питання психологічного клімату у бібліотечному колективі. Розгляд явища “моббінгу” (переслідування, створення комусь з працівників дискомфортних умов роботи) як певної психічної патології “моббера” (переслідувача), аналіз психологічного портрету цієї категорії людей та їх впливу на формування відносин у колективі. З досвіду Польщі // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.11. – S.11-14.

30. Sadowska, J. Na marginesie zarzadzania – wizerunek biblioteki: Про важливість формування бібліотекою позитивного іміджу як важливого чинника успішного функціонування неприбуткової (бюджетної) установи. Розгляд основних складових, що впливають на формування іміджу бібліотеки // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.9. – S.15-18.

31. Sroka, D. Baltycka Biblioteka Cyfrowa – klaster dobrych praktyk: Розповідь про Балтійську цифрову бібліотеку – електронну бібліотеку, початково створену на базі електронних ресурсів кількох публічних бібліотек і на даний час розширену за рахунок включення ресурсів деяких музеїв, архівів і видавництв // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.10. – S.3-5.

32. Szczur, K. Walczak-Prystaj, M. Komputerowy katalog zbiorow specjalnych Biblioteki Glownej Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie Електронний каталог спеціальних колекцій Головної бібліотеки Академії образотворчих мистецтв у Кракові. Розповідь про структуру каталогу, особливості бібліографічних описів та існуючі пошукові механізми // EBIB. – 2 010. – N r.7 (116)

33. Tanewski, P. Internetowa wypozyczalnia ksiazek ibuk w bibliotekach akademickich: Перехід частини видавництв на створення електронних форм видань, так званих ibuk, з наступним включенням їх до спеціальних баз даних. Досвід польських академічних бібліотек користування такими платними базами (Інтернет абонементом): затребуваність нової форми обслуговування та специфіка співпраці бібліотек з видавництвами // Bibliotekarz. – 2010. – Nr.9. – S.22-25.

34. Tobera, M. Poczatki transformacji polskiego rynku ksiazki. Rekonstrukcja najwazniejszych wydarzen z lat 1989-1995 (Cz.1): У статті автор простежує найважливіші віхи трансформації книжкового ринку Польщі у період 1989-1995 рр. у контексті переходу країни від планової економіки соціалізму до вільних ринкових відносин // Przeglad biblioteczny. – 2010. – Rocz.78, Z.3. – S.284-302.

35. Watt, I. Changing visions of parliamentary libraries: From the Enlightenment to Facebook: Трансформація функцій і завдань бібліотек, що обслуговують парламентарів та органи влади: історичний екскурс. Сучасні вимоги до парламентських бібліотек та компетенції їх працівників; розгортання нових форм інформаційної роботи // IFLA Journal. – 2010. – Vol. 36, Nо.1, March. – Р. 47-60.


Дата створення: 03/12/2009 × 23:29
Дата оновлення: 28/09/2011 × 17:09
Категорія:
Сторінка переглянута 5803 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати