Бібліотечному фахівцю

Copyright © 2004
НПБУ
відділ НАРБС
Розділи сайту

БІБЛІОТЕЧНА УКРАЇНА В ЦИФРАХ
(статистичні дані за 2001-2002 роки)

Сьогодні публічні бібліотеки як гарант демократизації суспільства формують культурно-інформаційний простір країни, реалізують право громадян на вільний і необмежений доступ до інформації. В Україні нині функціонують 18 889 бібліотек системи МКіМ, послугами яких користуються 17 235,1 тис. чол.

Статистичний збірник "Бібліотечна Україна в цифрах" дає повну інформацію про державні бібліотеки 27 регіонів країни за період 2001-2002 рр. Інформація про державні бібліотеки України подана на основі "Зведення річних звітів масових та універсальних бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України за 2002 рік", що надійшли з ре-гіонів на адресу МКіМ України.

НПБ України і укладачі щорічника висловлюють вдячність бібліотечним установам різних форм власності за зби-рання та подання даних щодо своїх мереж.

Даний збірник розрахований на фахівців бібліотечної галузі, а також буде корисним працівникам органів влади та управління.

Зміст формат MS Excel
Мережа, бібліотечний фонд, кількість користувачів та книговидачі публічних бібліотек, державних, наукових та бібліотек інших систем і відомств України Таблиця № 1
Бібліотечні працівники бібліотек всіх систем і відомств Таблиця № 1-А
Мережа бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України Таблиця № 2
Бібліотечний фонд (всього) Таблиця № 3
Бібліотечний фонд за видами бібліотечних документів (всього) Таблиця № 4
Бібліотечний фонд (ОУНБ) Таблиця № 5
Бібліотечний фонд (масові бібліотеки) Таблиця № 6
Бібліотечний фонд (у сільській місцевості) Таблиця № 7
Кількість користувачів згідно ЄРК Таблиця № 8
Кількість користувачів, обслужених всіма підрозділами бібліотеки Таблиця № 9
Видача документів (всього) Таблиця № 10
Видача документів (ОУНБ) Таблиця № 11
Видача документів (масові бібліотеки) Таблиця № 12
Видача документів (у сільській місцевості) Таблиця № 13
Міжбібліотечний абонемент Таблиця № 13-А
Забезпеченість користувачів документами Таблиця № 14
Читаність Таблиця № 15
Обертаність Таблиця № 16
Сучасні технічні засоби Таблиця № 17
Бібліотечні працівники (всього) Таблиця № 18
Бібліотечні працівники (ОУНБ) Таблиця № 19
Бібліотечні працівники (масові бібліотеки) Таблиця № 20
Бібліотечні працівники (у сільській місцевості) Таблиця № 21
Кошти (всього) надходження Таблиця № 22
Кошти (ОУНБ) надходження Таблиця № 23
Кошти (масові бібліотеки) надходження Таблиця № 24
Кошти (у сільській місцевості) надходження Таблиця № 25
Кошти (всього) використано Таблиця № 26
Кошти (ОУНБ) використано Таблиця № 27
Кошти (масові бібліотеки) використано Таблиця № 28
Кошти (у сільській місцевості) використано Таблиця № 29
Кількість бібліотек і бібліотек-філіалів за групами оплати праці Таблиця № 30

Статистичні показники діяльності публічних та універсальних бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України за 2002 рік у порівнянні з такими ж показниками 2001 року свідчать, що:

  • Загальна кількість цих бібліотек знизилася на 32 одиниці, з них 31 - у сільській місцевості.
  • У Закарпатській області Обласну бібліотеку для юнацтва було приєднано до Обласної бібліотеки для дітей.
  • На кінець 2002 р. фонд публічних та універсальних бібліотек системи МКіМ України налічував 297 401,1 тис. прим., що на 1 065,4 тис. прим. більше, ніж у 2001 р. Загалом надійшло 7 418,9 тис. документів (на 3 003,5 тис. прим. більше). Слід звернути увагу на те, що надходження в Рівненській області - 3 634,1 тис. прим. - клалося за рахунок приєднання фонду шкільних бібліотек до сільських. Вибуття становило 6 638,5 тис. прим., що на 7,2 тис. прим. перевищує показник 2001 р.; видача користувачам становила 336 329,7 тис. прим., що на 2 130,0 тис. прим. більше.
  • По міжбібліотечному абонементу видано 181 426 прим. - на 175 прим. менше; отримано з інших бібліотек по МБА 46 725 прим. - на 660 прим. більше.
  • Загальна кількість користувачів, обслужених всіма підрозділами бібліотеки, зменшилася на 6,7 тис. і склала 17 235,1 тис. чоловік.
  • Забезпеченість документами становила 20,5 прим. на користувача, що на 0,5 більше, ніж у 2001 році; читаність - 22,4, а обертаність фонду залишилася без змін.
  • Загальна кількість бібліотечних працівників на кінець 2002 року збільшилася на 210 чол.
  • У 2002 році бібліотеки системи отримали коштів у сумі 142 755,1 тис. грн., що на 22 471,4 тис. грн. більше (18,7%), ніж у 2001 р.; водночас було використано 143 943,1 тис. грн., що відповідно на 23 783,4 тис. грн. (19,8%) більше, ніж у 2001 р. Менше всього з бюджету були профінансовані бібліотеки Закарпатської, Рівненської та Чернівецької областей.
  • Загальна кількість технічних засобів бібліотек склала 7 354 одиниці, що на 614 більше, ніж у 2001 р.
  • Бібліотеки за групами по оплаті праці спеціалістів розподілялися таким чином: І група - 511 закладів, що на 7 більше, ніж на кінець 2001 р.; ІІ група - 2 064 закладів, що на 176 менше; ІІІ група - 16 904 закладів, що на 317 менше; ІV група - 11 869 закладів, що на 824 менше. Деякі бібліотеки за показниками опинилися поза групами по оплаті праці, їхня кількість становила 451 заклад.

[Матеріал підготовлено Науково-методичним відділом НПБ України]

Design