Бібліотечному фахівцю

Copyright © 2004
НПБУ
відділ НАРБС
Розділи сайту

БІБЛІОТЕЧНА УКРАЇНА В ЦИФРАХ
(статистичні дані за 1999-2000 роки)

Статистичні показники діяльності масових та універсальних бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України за 2000 рік у порівнянні з такими ж показниками 1999 року свідчать що:

 • Загальна кількість цих бібліотек стала на 30 менше. Скорочення відбулося за рахунок масових бібліотек; з них 14 - в сільській місцевості. Водночас, мережа бібліотек для дітей збільшилась на 7 одиниць. Загальна кількість бібліотечних закладів у Хмельницькій області збільшилась на 13.
 • Бібліотечний фонд на кінець 2000 року налічував 298551,6 тис. примірників, що на 3228,8 тис. примірників менше (1,1 %), ніж на кінець 1999 року. У 2000 році до фонду бібліотек надійшло загалом 3487,6 тис. примірників, що на 173,7 тис. примірників менше (5%), а вибуло 5798,8 тис. примірників, що теж на 755,1 тис. примірників менше (13%); видано користувачам 331399,5 тис. примірників, що на 881,3 тис. примірників більше (0,3%), ніж у 1999 році. По міжбібліотечному абонементу видано 153585 примірників, на 51207 примірників менше, ніж у 1999 році. Отримали з інших бібліотек по МБА 51939 примірників (на 8900 примірників більше).
 • Зменшилась на 86,1 тис. загальна кількість користувачів і склала 17205,7 тис. чоловік.
 • Забезпеченість документами склала 17,3 примірників на користувача, що на 0,2 менше, ніж у 1999 році. Читаність становить 19,3 (на 0,15) більше, а обертаність фонду - залишилась без змін.
 • Загальна кількість бібліотечних працівників на кінець 2000 року стала на 156 менше, ніж на кінець 1999 року.
 • У 2000 році бібліотеки системи отримали всього коштів у сумі 88247,8 тис. грн., що на 11246,1 тис. грн. більше (12,7%), ніж у 1999 році. Менше всього з бюджету отримали коштів бібліотеки Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Черкаської областей. Водночас бібліотеками використано 88213,98 тис. грн. коштів, що відповідно на 11303,8 тис. грн. (12,8%), більше ніж у 1999 році.
 • Загальна кількість технічних засобів бібліотек складає 6378 одиниць, на 39 більше.
 • Бібліотеки За групами по оплаті праці спеціалістів розподілялись таким чином: 1 група - 420, що на 6 бібліотек більше, ніж на кінець 1999 року; 11 група - 2440, що на 62 бібліотеки більше; 111 група - 17175, що на 243 бібліотеки менше, 1У група - 12117, що на 812 бібліотек більше. Деякі бібліотеки опинилися поза групами по оплаті праці (Кіровоградська область - 51, Миколаївська область - 266 бібліотек ).
  Таким чином, можна зробити загальний висновок про те, що мережа бібліотек, в цілому, зберігається у стабільному стані, хоча мають місце деякі факти зменшення кількості масових бібліотек.
 • Відбулося певне зростання видачі документів користувачам, читаності, сумарних надходжень фінансових коштів. Забезпеченість користувачів документами, обертаність бібліотечного фонду порівняно з такими ж показниками 1999 року залишились незмінними.
 • Даних по бібліотеках профспілок та колгоспів немає, тому в таблицях вони не представлені.
Зміст формат MS Excel 1997/2000
Мережа, бібліотечний фонд, кількість користувачів та книговидачі масових бібліотек всіх відомств і організацій, державних наукових та бібліотек інших систем і відомств України Таблиця № 1
Бібліотечні працівники бібліотек всіх систем і відомств Таблиця № 1-А
Мережа бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України Таблиця № 2
Бібліотечний фонд (всього) Таблиця № 3
Бібліотечний фонд за видами бібліотечних документів (всього) Таблиця № 4
Бібліотечний фонд (ОУНБ) Таблиця № 5
Бібліотечний фонд (масові бібліотеки) Таблиця № 6
Бібліотечний фонд (у сільській місцевості) Таблиця № 7
Кількість користувачів згідно ЄРК Таблиця № 8
Кількість користувачів, обслужених всіма підрозділами бібліотеки Таблиця № 9
Видача документів (всього) Таблиця № 10
Видача документів (ОУНБ) Таблиця № 11
Видача документів (масові бібліотеки) Таблиця № 12
Видача документів (у сільській місцевості) Таблиця № 13
Міжбібліотечний абонемент Таблиця № 13-А
Забезпеченість користувачів документами Таблиця № 14
Читаність Таблиця № 15
Обертаність Таблиця № 16
Сучасні технічні засоби Таблиця № 17
Бібліотечні працівники (всього) Таблиця № 18
Бібліотечні працівники (ОУНБ) Таблиця № 19
Бібліотечні працівники (масові бібліотеки) Таблиця № 20
Бібліотечні працівники (у сільській місцевості) Таблиця № 21
Кошти (всього) надходження Таблиця № 22
Кошти (ОУНБ) надходження Таблиця № 23
Кошти (масові бібліотеки) надходження Таблиця № 24
Кошти (у сільській місцевості) надходження Таблиця № 25
Кошти (всього) використано Таблиця № 26
Кошти (ОУНБ) використано Таблиця № 27
Кошти (масові бібліотеки) використано Таблиця № 28
Кошти (у сільській місцевості) використано Таблиця № 29
Кількість бібліотек і бібліотек-філіалів за групами оплати праці Таблиця № 30

[Матеріал надано Науково-методичним відділом НПБ України]

Design