Бібліотечному фахівцю

Copyright © 2004
НПБУ
відділ НАРБС
Розділи сайту

БІБЛІОТЕЧНА УКРАЇНА В ЦИФРАХ
(статистичні дані за 2003-2004 роки)

На Україні нині функціонують 18 521 бібліотека системи МКіТ, послугами яких користуються 17 505,4 тис. осіб.

Статистичний збірник "Бібліотечна Україна в цифрах" дає повну інформацію про державні бібліотеки усіх 27 регі-онів України за період 2003-2004 рр. Інформація про державні бібліотеки України подана на основі "Зведення річних звітів масових та універсальних бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України за 2004 рік", надісланих регіонами на адресу МКіТ України.


Бібліотека і укладачі щорічника висловлюють вдячність бібліотечним установам різних типів і форм власності за збирання, подання даних щодо своїх мереж.

Даний збірник розрахований на спеціалістів у галузі бібліотечної справи, а також буде корисним працівникам органів влади та управління.

Зміст формат MS Excel
Мережа, бібліотечний фонд, кількість користувачів та видачі публічних, державних, наукових бібліотек системи МКіМ України та бібліотек України різних типів і форм власності Таблиця № 1
Бібліотечні працівники України Таблиця № 1-А
Мережа бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України Таблиця № 2
Бібліотечний фонд (усього) Таблиця № 3
Бібліотечний фонд за видами бібліотечних документів (усього) Таблиця № 4
Бібліотечний фонд ОУНБ Таблиця № 5
Бібліотечний фонд публічних бібліотек Таблиця № 6
Бібліотечний фонд бібліотек сільської місцевості Таблиця № 7
Кількість користувачів за ЄРК Таблиця № 8
Кількість користувачів, обслужених усіма підрозділами бібліотеки Таблиця № 9
Видача документів (усього) Таблиця № 10
Видача документів в ОУНБ Таблиця № 11
Видача документів у публічних бібліотеках Таблиця № 12
Видача документів у бібліотеках сільської місцевості Таблиця № 13
Міжбібліотечний абонемент Таблиця № 13-А
Забезпеченість користувачів документами Таблиця № 14
Читаність Таблиця № 15
Обертаність Таблиця № 16
Сучасні технічні засоби Таблиця № 17
Бібліотечні працівники (усього) Таблиця № 18
Бібліотечні працівники ОУНБ Таблиця № 19
Бібліотечні працівники публічних бібліотек Таблиця № 20
Бібліотечні працівники бібліотек сільської місцевості Таблиця № 21
Кошти (усього): надходження Таблиця № 22
Кошти ОУНБ: надходження Таблиця № 23
Кошти публічних бібліотек: надходження Таблиця № 24
Кошти бібліотек сільської місцевості: надходження Таблиця № 25
Кошти (усього): використання Таблиця № 26
Кошти ОУНБ: використання Таблиця № 27
Кошти публічних бібліотек: використання Таблиця № 28
Кошти бібліотек сільської місцевості: використання Таблиця № 29
Належність бібліотек і бібліотек-філій до груп за оплатою праці Таблиця № 30

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ТА УНІВЕРСАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ЗА 2004 рік

Статистичні показники діяльності публічних та універсальних бібліотек системи Міністерства культури і туризму України за 2004 рік у порівнянні з такими ж показниками 2003 року свідчать що:
Загальна кількість цих бібліотек знизилася на 143 одиниці, з них - 117 у сільській місцевості.
На кінець 2004 р. фонд публічних та універсальних бібліотек системи МКіТ України налічував 292 207,4 тис. прим., що на 2 363,4 тис. прим. менше, ніж у 2003 р. Загалом надійшло 5464,2 тис. прим. (на 985,4 тис. прим. більше). Вибуття становило 7 842,0 тис. прим., що на 77,5 тис. прим. перевищує показник 2003 р.; видача користувачам становила 347 898,3 тис. прим., що на 1 759,2,3 тис. прим. більше.
По міжбібліотечному абонементу видано 158 921 прим. – на 14 729 прим. менше; отримали з інших бібліотек по МБА 47 455 прим. – на 5 005 прим. менше.
Загальна кількість користувачів, обслужених всіма підрозділами бібліотеки, збільшилась на 72,7 тис. і склала 17 264,7 тис. осіб.
Забезпеченість документами становила 19,9 прим. на користувача, що на 0,3 менше, ніж у 2003 році, читаність - 23,6, що на 0,1 менше, а обертаність фонду залишилася без змін.
Загальна кількість бібліотечних працівників на кінець 2004 року зменшилася на 279 осіб.
У 2004 році бібліотеки системи отримали коштів у сумі 229 964,3 тис. грн., що на 42 731,0 тис. грн. більше (22,8 %), ніж у 2003 р.; водночас бібліотеки використали 231 433,6 тис. грн., що відповідно на 44 439,0 тис. грн. більше (23,8%), ніж у 2003 р. Менше всього з бюджету були профінансовані бібліотеки Закарпатської, Херсонської та Чернівецької областей.

Загальна кількість технічних засобів бібліотек склала 8 913 одиниць, що на 877 більше, ніж у 2003 р.

Належність бібліотек і бібліотек-філій до груп за оплатою праці розподілялися таким чином: І група – 505 заклади, що на 41 більше, ніж на кінець 2003 р.; ІІ група – 1 937, що на 130 бібліотек менше; ІІІ група – 16 677, що на 397 бібліотек менше; ІV група – 13 250, що на 232 бібліотеки більше. Деякі бібліотеки за показниками опинилися поза групами за оплатою праці.

Відбулося певне зростання видачі документів користувачам, сумарних фінансових ресурсів.

[Матеріал підготовлено відділом НАРБС НПБ України]

Збірник підготувала: О.Лахно
Збір даних: О.Пилипченко
Комп'ютерне макетування: С.Басенко
Відповідальна за випуск: І.Цуріна

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ:

МКіМ – Міністерство культури і мистецтв України
НПБ України – Національна парламентська бібліотека України
ДІБ України – Державна історична бібліотека України
ДБЮ України – Державна бібліотека України для юнацтва
НБД України – Національна бібліотека України для дітей
ОДНБ ім. Горького – Одеська державна наукова бібліотека ім. Горького
ХДНБ ім. Короленка – Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка
НБУВ – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України
ДНСГБ УААН – Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук
Б-ки УААН, АПК – Бібліотеки Української академії аграрних наук та Міністерства агропромислового комплексу України
Б-ки УТОС – Бібліотеки Українського товариства сліпих
ДНМБ України – Державна наукова медична бібліотека України
ДНТБ України – Державна науково-технічна бібліотека України
ДНПБ України – Державна науково-педагогічна бібліотека України
ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека
ЄРК – єдина реєстраційна картотека

Design