Бібліотечному фахівцю

Картотека - сукупність певним чином організованих карток.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[15.06.2018]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[13.03.2018]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2018 рік

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[28.12.2017]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2017 рік

[28.12.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2017 р.

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6760 Library 18/09/2017 × 09:53
Доброго дня, шановні колеги!  Скажіть будь ласка як правильно оформити акт прийому-передачі документів при звільненні зав відділом комплектування?
Відповідь. В акті приймання-передачі справ, документів та майна обов'язково зазначаються такі дані: стан ведення поточного діловодства та збереження документів (Книги сумарного обліку БФ, описи, інвентарні книги тощо); кількість переданих печаток, штампів; опис матеріальних цінностей та іншого майна; бази даних (спеціалізовані програми тощо). Зазначені відомості базуються на підтвердних документах роботи комісії (інвентаризаційних описах основних засобів та інших нематеріальних активів, номенклатури справ, актів, довідок), які є невід'ємною частиною акта приймання-передачі. У разі коли керівник, що передає або приймає справи, документи або майно має заперечення, він викладає їх письмово при підписанні акта. Ці заперечення розглядає комісія та приймає рішення з цього питання. У разі коли зав. відділу звільняється і деякий час посада залишається вакантною, справи, документи та майно передаються у вищевказаному порядку особі, на яку покладено виконання обов'язків зав. бібліотеки. Додатково пропонуємо ознайомитись з «Юридичною консультацією» Н. І. Розколупи (Бібліотечна планета.- 2008.-№4.-С.35-36) /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-42.pdf) та відповідями на питання №№ 6521, 6208.
Питання №6759 Dina 16/09/2017 × 18:21
Бібліотека отримала від читача у подарунок відеомагнітофон. Як ми маємо його оцінити?
Відповідь. Вартість визначає комісія установи. За загальним правилом первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Коли при безоплатному надходженні основних засобів благодійник передав достовірну інформацію про вартість такого подарунка, про що свідчать відповідні первинні документи, установа орієнтується на таку вартість.
Питання №6758 Svitlana 14/09/2017 × 12:04
До питання № 6752. Наше керівництво вимагає від нас показники згідно наказу Мінкульту СРСР №53 від 29.01.1979 р., а саме читачів - 500, книговидача -10000 на одну ставку і не меньше. Тому просимо Вас надати інформацію, чи є нормативні документи про відміну "Радянського навантаження" з 2009 р? Дякую.
Відповідь. 1. Ваше керівництво вважає, що накази Мінкультури СРСР вищі за накази Мінкультури незалежної України? Пропонуємо ще раз уважно перечитати п.1.1. Загальної частини Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи (Наказ МКТ України від №1631/0/16-08 від 29.12.2008р.).

2. Ключовим є те, що акти законодавства СРСР не мають суперечити Конституції і законам незалежної України. Окремі позиції наказу Мінкультури СРСР від 29 січня 1979 г. N 53 вступили в суперечність із сучасними нормативно-правовими актами. Дозволимо нагадати, що у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності.
Питання №6757 lera 13/09/2017 × 12:18
Доброго дня, шановні колеги! Я працюю директором ЦБС і в мене виникла наступна ситуація: працівник Інтернет-центру, який відповідав за роботу комп'ютерної техніки звільнився. Фахівця, який би зміг виконувати відповідні обов'язки  я не можу знайти (офіційно працевлаштуватись особи чоловічої статі не хочуть).  Чи можу я розглядати як варіант, працевлаштувати на вакантну посаду працівника Інтернет-центру свого сина - студента інженерно-технічного факультету ВНЗ? Чи не виникає конфлікт інтересів, який є порушенням законодавства про боротьбу з корупцією? (безпосередньо працівник Інтернет-центру підпорядковується завідувачу сектору інформаційних технологій). Дякую за відповідь!
Відповідь. Відповідно Ст. 25-1. КЗпП України: власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

У Вашому випадку безпосередня підпорядкованість відсутня.
Питання №6756 Olena 13/09/2017 × 10:52
Я працюю бібліотекарем на 0,5 ставки за сумісництвом. З основної роботи я звільнилась. Чи повинна я повідомляти про це зав. бібліотеки?
Відповідь. Законодавством про працю не встановлено обов'язку працівника щодо повідомлення роботодавця, де він працює за сумісництвом, про звільнення з основного місця роботи. Додатково пропонуємо ознайомитись із Листом Мінсоцполітики України від 09.06.2017 р. N 294/0/22-17/134 /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/11050-294.html.
Питання №6755 Valentina 13/09/2017 × 10:15
Якщо бібліотекар працює на 0,5ст., матеріальна допомога на оздоровлення виплачується в розмірі 0,5 окладу чи повного посадового окладу відповідно до тарифного розряду ?
Відповідь. Розрахункова величина для нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді (тобто, з 0,5 ст.). Додатково пропонуємо ознайомитись з Листом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2009 р. N 506/13/84-09 "Щодо нарахування матеріальної допомоги для оздоровлення" / Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN49483.html .
Питання №6754 Alla 13/09/2017 × 08:34
Доброго дня! Скажіть будь ласка через скільки років мають проходити атестацію працівники обласної біблотеки. Ми в листопаді 2013 проходили атестацію і сказали що в 2017 має бути знову. Дякую.
Відповідь. Обласна бібліотека повинна мати власне розроблене та затверджене Положення про проведення атестації працівників. Колективним договором та Положенням про проведення атестації передбачається пункт, який визначає періодичність її проведення. Пропонуємо перечитати власне Положення.
Питання №6753 Irina 12/09/2017 × 19:34
Доброго дня колеги!
Дайте відповідь на питання: Чи має право директор ЦБС взявши на посаду людину без освіти і стажу роботи поставити їй відразу 10 розряд? А людям, які працюють більше 3-х років і мають вищу освіту - ставлять 9 розряд.
Відповідь. Саме керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах надано право установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.
Питання №6752 Svitlana 08/09/2017 × 12:52
До питання № 6714.Надайте будь-ласка уточнення, чи існують якісь нормативні документи про відміну "Радянського навантаження"  з 2009 р.  Тому, що наше керівництво вимагає від нас до цих пір показники по "Радянському навантаженню" і незважають на те, що ми працюємо згідно Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи.Дякую.
Відповідь. Просимо уточнити, а на який саме документ посилається керівництво щодо дотримання "радянського навантаження" на бібліотекаря?
Питання №6751 Iruna 08/09/2017 × 11:26
Скажіть будь ласка на який розряд та категорію я можу претендувати після трьох років бібліотечного стажу за результатами проведеної атестації?
Відповідь. Атестаційна комісія не має права підвищувати (зменшувати) тарифний розряд. Через три роки Ви маєте право претендувати на доплату за вислугу років – 10 % відсотків від Вашого посадового окладу (див. Постанову КМУ від 22 січня 2005 р. N 84 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-%D0%BF ).
Питання №6746 Helen 06/09/2017 × 08:27
1. Я працювала бібліотекарем в установі освіти 9 років, без вищої освіти. Оплата праці по 8 розряду. В цьому році отримала диплом про вищу педагогічну освіту "спеціаліст". Посада в мене завідувач бібліотеки. Якщо фонд зарплати дозволяє, чи можуть мені зараз встановити 9 розряд без атестації? Тим паче зараз саме проходить тарифікації на наступний рік. Мій керівник каже, що тільки після атестації бо по Закону більше ні як не можна. Якщо це не так скажіть як це можна йому довести, на які документи опиратися бухгалтерії?
2. У бібліотекарів при встановлені тарифних розрядів є "вилка" 8-9 - бібліотекар і т. д. від чого залежить 8 ставить чи 9? Тільки від наявності коштів та від бажання керівника, можна атестуватися на відповідність бібліотекаря І категорії і мати 8 розряд?
Дякую
Відповідь. Відповідь. 1. Акцентуємо, що атестаційна комісія не має права підвищувати (зменшувати) тарифний розряд. Відповідно до п. п.4.6. Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України 16.07.2007 N 44, із змінами) атестаційна комісія надає лише оцінку професійній кваліфікації і діловим якостям працівника, а також вносить рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, уключення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі (див. п.4.9). Саме керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них (див. п.7 і пояснення до таблиці 4 додатка 2 до Наказу № 745).

2. У колективному договорі має бути чітко визначений порядок формування заробітної плати. Також колективним договором може бути надано право роботодавцеві визначати конкретні розміри посадових окладів. Під час установлення розміру окладу в межах визначеного колективним договором діапазону, зазвичай, враховуються складність роботи, ділові та професійні якості працівника тощо.Додатково пропонуємо ознайомитись із Листом Мінсоцполітики від 23.11.2016 р. № 1587/13/8416 (Режим доступу: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/minsocpolitiki/schodo-vstanovlennya-posadovih-1029733.html ).
Питання №6744 Anatoliy 04/09/2017 × 09:04
Доброго дня! Моя колега працює в селі на посаді завідуючої бібліотекою. Має стаж бібліотечної  роботи 33 роки. Чи має вона право на пенсію за вислугу років? Дякую.
Право на пенсію за вислугу років мають окремі категорії працівників, перелік яких установлено в статтях 52, 54 і 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення»
Питання №6743 Olena 01/09/2017 × 17:57
Як правильно здійснити прийом -передачу бібліотечного фонду.
Обов’язковою умовою прийому-передачі бібліотечного фонду є його інвентаризація, яка регламентується Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879

Радимо ознайомитися також із рекомендаціями «Передача бібліотечних фондів» на нашому блозі «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади»

Питання №6742 Gala 31/08/2017 × 21:10
Доброго дня ! Шановні колеги, прошу проконсультувати з такого питання: при створенні комунального закладу Центральна районна бібліотека, чи може Районна бібліотека для дітей входити до структури як бібліотека-філія Районна бібліотека для дітей. Чи можна у статуті Комунального закладу Центральна районна бібліотека зазначити, що до структури входить бібліотека-філія Районна бібліотека для дітей (щоб не зменшилась мережа), чи правомірно це буде.  Прошу надіслати відповідь на електронну адресу:
cyrbiblioteka@gmail.com
Дуже буду вдячна.
Відповідь надіслано 04.09.2017
Питання №6741 Oleksandr 31/08/2017 × 14:33
https://library.ndu.edu.ua/
Шановні колеги!Минуло вже більше року від того часу, як Міністерство кульутри України видало Наказ №437 щодо затвердження "Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання". Згідно цього Наказу, координуючим та методичним центром цієї роботи визначено Національну парламентську бібліотеку України (п.3 Наказу).
Як відомо, це вже друга спроба ініціювати роботу зі створення Реєстру книжкових пам'яток в Україні. Перша спроба, як відомо, завершилася нічим...
Хотілося б дізнатися, яка (і на якій стадії) методична та організаційна робота зараз ведеться в державі у напрямку створення такого Реєстру. У якій формі планується ведення бази даних книжкових пам'яток?
Хоча зараз і не прийнято посилатися на досвід нашого агресивного сусіди, але чи не варто було б скористатися позитивним досвідом російських колег-книгознавців, які вже давно успішно реалізували подібний проект? (Див.: "Книжные памятники Российской Федерации", http://kp.rsl.ru/)
Справа в тому, що працівниками нашої бібліотеки накопичена досить велика та надзвичайно цікава база інформації щодо книжкових пам'яток книгозбірні Ніжинського держуніверситету. Ми вже могли би передавати таку інформацію до загального Реєстру...Чи не трапиться так, що і цього разу корисна та надзвичайно важлива ініціатива завершимться нічим?
З повагою,директор Бібліотеки імені ак. М.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи ГоголяОлександр Морозов
Відповідь надіслано 01.09.17
Питання №6740 maryna 31/08/2017 × 14:05

Доповнення до питання 6736: чи має право директор ЦБС своїм наказом перевести бібліотекаря першої категорії на посаду провідного бібліотекаря (освіта та стаж дозволяє) без проведення атестації.

Права директора ЦБС прописанні у посадовій інструкції та Положенні про ЦБС
Питання №6739 Tamara 31/08/2017 × 13:24
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно обратиться в Книжную Палату Украины для получения консультации, как зашифровать по УДК конкретную книгу. Спасибо!

Книжкова Палата України. Відділ класифікаційних систем, Просп. Юрія Гагаріна, 27, м. Київ, 02094.

Тел./факс: 380(44) 292-00-54 udc@ukrbook.net

Приймальня: 380(44) 292-01-34 office@ukrbook.net

Питання №6738 Ksenia 31/08/2017 × 12:57
Також питання щодо нової редакції Типових Правил користування: чи означає це, що тепер бібліотеки не мають права вимагати і вказувати дату народження і розподіл користувачів за віком буде вилучено зі статистичної звітності вже в цьому році? І ще одне питання щодо нової редакції Переліку платних послуг. Який порядок продажу документів з фонду бібліотеки, що списуються та підлягають утилізації, фізичним та юридичним особам (п.14 Постанови), а саме: за якою ціною продавати - як індексована на списання чи за ринковою вартістю на даний час? Або можна продавати по однаковій  фіксованій ціні, наприклад, журнали по 2 грн за примірник, книги по 10 грн примірник? І чи має бібліотека сплачувати якісь податки від продажу? Дякую за допомогу

Визначення порядку списання і реалізації майна, яке перебуває у комунальній власності перебуває у компетенції відповідних органів місцевого самоврядування.

Внесення змін до статистичної звітності у компетенції Міністерства культури України.

Питання №6737 Helen 31/08/2017 × 12:07
Скажіть будь-ласка, чи планується і бібліотекарям піднімати оклади на 2 тарифних розряди як педагогам?
На курсах підвищення кваліфікації нам казали, що нібито в вересня.
Це чутки, чи ні?

Ми не володіємо такою інформацією

Питання №6736 maryna 31/08/2017 × 10:06
Доброго дня! Підкажіть, чи має право директор ЦБС своїм наказом перевести бібліотекаря на посаду провідного бібліотекаря (освіта та стаж дозволяє) без проведення атестації.
Так, має, але з дотриманням вимог законодавства.
 • Переведення можливе зі згоди працівника;
 • Переведення можливе якщо є відповідна вакансія. Зверніть увагу на кваліфікаційні вимоги до посади провідного бібліотекаря визначені діючим ”Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво”, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168
 • Згідно чинного законодавства, атестація є правом роботодавця. Переведення на посади працівників не залежить від атестації.

Питання №6735 Lyda 28/08/2017 × 14:39
Доброго дня! Проводимо списання літератури, допоможіть будь ласка з пошуком таблиць, за допомогою яких можна перевести радянські рублі в українські гривні. Дякуємо
Відповідь Добрий день ! Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1993 р. № 598 «Про проведення індексації основних фондів у народному господарстві України» та від 17 січня 1995 р. «Про проведення індексації основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1995 році» при списанні видань з бібліотеки необхідно звертати увагу на наступну індексацію вартості книги, що списується:
 • Ціна книг придбаних до 1 травня 1992 р. множиться на 9; 24.4; 18; 7,4
 • --- до 1 січня 1993 року --- на 12; 18; 7,4
 • --- у І кв. 1993 р. --- на 64; 7.4
 • --- у ІІ кв. 1993 р. --- на 18; 7.4
 • --- у ІІІ кв. 1993 р. --- на 5,9; 7,4
 • --- у IV кв. 1993 р. --- на 1,9
 • --- у І кв. 1994 р. --- на 1,2 та 7,4
 • --- у ІІ кв. 1994 р. --- на 1,1 та 7,4
 • --- у ІІІ та IV кв. 1994 р. --- на 1,0 та 7.4 В 1995 році : 1 кв. сума збільшується у 1,5 рази, ІІ кв. – 1.2 рази, ІІІ та IV кв. та І кв. 1996 р.--- у 1.0 разів.

До 1 вересня 1996 р. проіндексована ціна ділиться на 100 000.

Головний бібліотекар відділу формування документних ресурсів М.Комаренко kompl@nplu.org
Питання №6732 Ludmila 22/08/2017 × 10:34

У новій редакції Правил користування бібліотеками у п.8 вказується, що читачі у формулярі вказують прізвище, імя та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон. Чи є обовязковим у формулярі вказувати серію та номер паспорту?

Відповідь: п. 8 Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених Наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.05.1999 № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України 19.04.2017 № 340) визначає вичерпний перелік даних.
Питання №6728 Olena 18/08/2017 × 14:19
До "Питання №6726" Дякую!
Питання №6727 Helen 17/08/2017 × 06:00
Я працювала бібліотекарем в школі 9 років, без вищої освіти. Оплата праці по 8 розряду. В цьому році отримала диплом про вищу педагогічну освіту "спеціаліст". Чи можуть мені тепер з вересня поставити 9 розряд до атестації в березні, так як в березні я планую атестуватися на 2 категорію. Дякую
Відповідь.1. Акцентуємо, що атестаційна комісія не має права підвищувати (зменшувати) тарифний розряд. Відповідно до п. п.4.6. Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України 16.07.2007 N 44, із змінами) атестаційна комісія надає лише оцінку професійній кваліфікації і діловим якостям працівника, а також вносить рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, уключення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі (див. п.4.9). Підвищити категорію (або тарифний розряд) – компетенція директора ЗОШ.

2. Якщо фонд заробітної плати передбачає кошти – Вам можуть підвищити тарифний розряд. Щоб отримати посаду бібліотекаря ІІ категорії вона має бути зазначена у штатному розписі ЗОШ. Директору ЗОШ надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (бібліотекаря на бібліотекаря ІІ категорії)
Питання №6726 Olena 16/08/2017 × 20:02
До "Питання №6724": У Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників зазначено:
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр).
Залишилось питання: чи можна вважати, що спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність", за спеціалізацією "Документно-інформаційні системи", відповідного напряму підготовки?
Відповідь. Ви маєте вільну посаду. До цієї посади складено посадову інструкцію. Пропонуємо переглянути додаток до диплому особи та порівняти завдання та обов’язки, прописані в посадовій інструкції з предметами, які вивчались в вузі. Якщо базові дисципліни відповідають посадовим обов’язкам – можете вважати що вищезазначена спеціальність відповідає відповідному напряму підготовки.

P.S. Очікуємо на нові стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю.
Питання №6725 des_ides_pour_crer_une_entreprise_au_maroc 14/08/2017 × 23:25
https://desideespourentreprendre.com/
Bravo pour ce site
Питання №6724 Olena 14/08/2017 × 12:52
До "питання №6716":      На якій посаді має право працювати: бібліотекарем, бібліографом, методистом або має право на усі посади?
& Alex 05/08/2017 × 13:25 Чи має право спеціаліст з вищою освітою зі спеціальністю "Документознавство та інформаційної діяльність" працювати в бібліотеці ? Дякую.
Відповідь. Пропонуємо опрацювати Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р.
Питання №6723 Vita 12/08/2017 × 21:17
Прошу допомоги. Я звільняюсь з бібліотеки. У заяві зазначила причину - за власним бажанням, але директор вимагає вказати причину. Чи правомірно це?
Відповідь. Працівник може скористатися своїм правом — звільнитися за власним бажанням. Такий варіант звільнення доступний як працівникові, з яким укладений безстроковий договір (ст. 38 КЗпП ), так і працівникові, працевлаштованому за строковим договором (ст. 39 КЗпП), але з певними нюансами.

Скориставшись положеннями ст. 38 КЗпП (Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2), будь-який працівник, прийнятий на підприємство за безстроковим трудовим договором, може звільнитися за власним бажанням без пояснення причин. Про бажання розірвати трудовий договір за власним бажанням працівник зобов’язаний попередити роботодавця письмово за два тижні.
Питання №6722 Tetyana 11/08/2017 × 13:34
Доброго дня! Шановні колеги, прошу Вас допомогти у вирішенні спірного питання. 6.09.1990 року я влаштувалася на роботу до бібліотеки.  В травні 1994 року пішла в декретну відпустку, а перед тим у квітні використала щорічну відпустку. В серпні 1998 року знову приступила до роботи після відпустки по догляду за дитиною. Наступну щорічну відпустку взяла через 11 або, навіть, 12 місяців. В липні 2008 року мною була використана щорічна відпустка, а 2 грудня 2008 року я пішла в декретну відпустку. 5 лютого 2012 року закінчилася відпустка по догляду за дитиною.  Коли в липні я хотіла піти в щорічну відпустку мені намагалися відмовити. Підставою відмови було те, що, на думку адміністрації бібліотеки, після закінчення відпустки по догляду за дитиною починається новий відлік стажу для надання відпустки, відправною точкою якого є дата 5.02.2012 р.  Відпустку мені дали, як було сказано, наперед. В наступні роки я використовувала відпустки в серпні,вересні, липні. Коли почалася відпускна кампанія цього року, то виявилося, що я не можу піти у відпустку в червні або маю взяти відпустку лише 8 днів, за відпрацьовані 4 місяці (02.2017-05.2017), бо планується ліквідація нашої бібліотеки, а усі попередні відпустки я використовувала наперед. Потім знайшлося ще 4 місяці за 2008 рік. Причому до та після пологову відпустки до стажу, що дає право на відпустку мені не враховують взагалі. У відпустку я пішла,написавши розписку, яка зобов’язує мене в разі припинення роботи бібліотеки повернути кошти за 8 днів відпустки. Права на додаткову відпустку я не маю взагалі.   На той момент, коли я йшла у відпустку та й на сьогоднішній день попередження про скорочення я не отримувала. Скажіть, будь ласка, наскільки правильна позиція адміністрації бібліотеки? Заздалегідь дякую.
Відповідь. Питання поза межами нашої компетенції. Періодичність, терміни надання відпустки маєте узгодити з керівником (відділом кадрів) та бухгалтерії,які мають Вашу трудову книжку,особову картку та відповідні накази.
Питання №6721 Tatiana 11/08/2017 × 11:36
ВНЗ 1-2 р.а. Вакансiя провiдний бiблiотекар. Кандидат на посаду працював бiблiотекарем 2-кат. Атестацiю проходив 5 рокiв тому. Чи можна приймати цього працiвника, на яку категорiю? Відповідь. Просимо уточнити рівень освіти працівника. Вища технiчна. Коли потрiбно атестувати?
Відповідь. Відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 81( затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р.) провідний бібліотекар повинен мати повну або базова вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), стаж роботи за професією бібліотекаря І категорії не для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років.

Атестувати маєте відповідно терміну, що зазначений у Вашому Положенні про проведення атестації.
Питання №6720 Tatiana 11/08/2017 × 06:31
ВНЗ 1-2 р.а. Вакансiя провiдний бiблiотекар. Кандидат на посаду працював бiблiотекарем 2-кат. Атестацiю проходив 5 рокiв тому. Чи можна приймати цього працiвника, на яку категорiю?
Відповідь. Просимо уточнити рівень освіти працівника.
Питання №6719 Tetiana 10/08/2017 × 07:02

До запитання № 6718.  Бібліотекар написала заяву на відпустку згідно графіка роботи, який був затверджений у грудні 2016 року. У бібліотеці одиниці прибиральника не було її ввели в штатний розпис з квітня 2017 року. Що робити? Допоможіть.

Відповідь. Під час відпустки бібліотечного працівника прибиральниця у визначені дні має виконувати свої посадові обов’язки (робити прибирання приміщень та прилеглої території, видаляти пил, доглядати зелені насадження в приміщеннях, слідкувати за чистотою та охайністю вікон і т.п.).
Питання №6718 Tetiana 08/08/2017 × 12:53

Доброго дня, колеги! Підкажіть, буль ласка. Бібліотекар сільської бібліотеки написала заяву на чергову відпустку. В бібліотеці працює прибиральник, за сумісництвом, яка прийнята на роботу з квітня 2017 року. Писати заяву на безкоштовеу відпустку на час відпустки бібліотекаря, вона відмовилась. Чергову відпустку надати їй не можна, так як вона не відпрацювала 6 місяців. Що робити? Просто виплачувати заробітну плату при зачиненій бібліотеці? Може є якийсь нюанс для сумісників?. Заздалегідь дякую.

З повагою директор ЦБС.

Відповідь. У даній ситуації необхідно було при зарахуванні на роботу прибиральника на умовах сумісництва враховувати наступне: 1) Щорічні відпустки працівникам надаються відповідно до графіка відпусток, який складається заздалегідь (у кінці попереднього або на початку поточного року); 2) відпустка суміснику, як правило, надається разом із його відпусткою за основним місцем роботи; 3) відпустка без збереження заробітної плати надається у випадках, передбачених законодавством, а не за бажанням роботодавця.
Питання №6717 demenageur_bordeaux 06/08/2017 × 03:37
http://www.demenagementbordeaux.fr/
Toutes mes félicitations pour ce site! Il est vachement informatif!
Питання №6716 Alex 05/08/2017 × 13:25
Чи має право спеціаліст з вищою освітою зі спеціальністю "Документознавство та інформаційної діяльність" працювати в бібліотеці ? Дякую.
Відповідь. Має.
Питання №6715 Tetiana 02/08/2017 × 13:00

Шановні колеги! Дуже потрібна ваша допомога.  Сільська бібліотека - філія розташована у орендованому приміщенні, власником якого є сільська рада. За допомоги народного депутата , знайшлись кошти на заміну всіх вікон та дверей на енергозберігаючі. Надають гроші відділу культури РДА а не сільській раді. Питання: чи можемо ми  робити капітальний ремонт у орендованому приміщенні ? Будь ласка, допоможіть. Заздалегідь дякую.

З повагою директор ЦБС.

Відповідь. Шановні колеги, необхідно перечитати Договір оренди та з’ясувати: хто укладав, на яких умовах і т.п.

Про порядок проведення ремонтів орендованого майна йдеться у ст. 776 ЦК. Так,сторони мають право передбачити в договорі порядок проведення ремонту, у тому числі й обов'язок орендаря узгоджувати необхідність проведення ремонту, його обсяг, матеріали, що використовуються, із орендодавцем. А капітальний ремонт, навпаки, проводиться за рахунок орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом.

Нюансів безліч, читайте Договір.. ..
Питання №6714 Tanja 02/08/2017 × 10:36
Доброго дня! Не можемо знайти в інтернеті норми по кількості читачів на одного бібліотекаря та норми по книговидачі для бібліотеки (дорослої) в містечку з населенням 7000 чол. Допоможіть розібратись в цьому питанні. Дякую!
Відповідь. Нормативно-правових документів, які б закріплювали за бібліотечним працівником чисельне навантаження по читачам, книговидачі – не існує. «Радянське навантаження» не працює з 2009 року.

На сьогоднішній день навантаження може бути 200, 300, 500, 700 і т.п. Розрахунок навантаження здійснюється відповідно до Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджені наказом МКіТ України від 29.12.2008 №1631/0/16-08 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83 , які передбачають всі напрями діяльності бібліотечного фахівця (поповнення бібліотечного фонду; бібліотечну обробку та каталогізування документів; організацію БФ; надання послуг користувачам; надання довідково-бібліографічних послуг; соціокультурна діяльність, рекламу бібліотеки та бібліотечних послуг; роботу з організації праці та управління тощо). Визначення навантаження вирішує питання щодо зайнятості бібліотекарів (режим нормального робочого часу, неповний робочий час, неповний робочий тиждень).
Питання №6713 Tania 02/08/2017 × 08:08
До питання 6702, 6711. Голова сільської ради  відмовляється підписувати акти, аргументуючи це тим, що не має права списувати те, що йому не належить, не стоїть на балансі. Що це незаконно і його можуть звинуватити у корупції. Він планує просто позбавитися від фонду, здавши його у макулатуру. Але цей фонд (близько 18 тис. прим.) значиться у загальній чисельності фонду району. Тоді у районної бібліотеки виникнуть проблеми зі здачею електронної звітності. Адже не списаний фонд вважається наявним, і закріпленим за закритою бібліотекою.Чи можливо списати цей фонд, утворивши районну комісію, і хто може бути її головою?
Відповідь. Робимо припущення, що БФ не було передано до сільради, відповідно він залишився за Районною бібліотекою, яка і має відповідати за його облік, збереження, списання… Затверджувати акти на списання має РБ (якщо має статус юрособи). Списуйте зношену літературу, а решту БФ можна передати до сільської бібліотеки, але це рішення має бути проголосовано сесіях рад (сільської та районної).

Проблеми під час здачі електронної звітності узгодите заздалегідь з відповідними фахівцями НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого.
Питання №6712 oksana 01/08/2017 × 18:41
Доповнення до запитання № 6710. Працюю завідувачем самостійної сільської бібліотеки. Зі мною уклала контракт на 5 років сільська рада в особі сільського голови дотримуючись вимог ЗУ від 28.01.2016 року № 955-VІІІ. В нашому районі атестація працівників закладів культури здійснюється при районному секторі культури. В бібліотеках по 1 працівнику, приймають і звільняють з роботи сільські ради.
Відповідь. Керівник районного сектору культури має діяти в межах своїх повноважень. Наголошуємо, що Вашим роботодавцем є голова сільради. Керівник районного сектору культури не має права змушувати Вас до проходження атестації.
Питання №6711 Tania 31/07/2017 × 08:46
Доброго дня! Доповнення до питання № 6702. Децентралізація проведена на виконання Рішення виконкому районної ради від 13 грудня 1991 року. У ньому йдеться про наступне: П.1. «Відділу культури розформувати  бібліотечну систему району та передати бібліотеки-філії на баланси сільських/селищних рад народних депутатів.» П. 2. «Відділу культури забезпечити якісну  передачу бібліотечних фондів.» Жодних актів передачі майна і фондів не збереглося ні в архіві, ні у відділу культури.  За ці роки у бібліотеках, що підпорядковуються даній сільській раді проводилося списання літератури, але воно відбувалося за каденції попередніх голів сільської ради, і акти були затверджені ними. При діючому голові списання не зафіксовано. Плани та звіти бібліотек затверджують сільські голови, у тому числі і діючий на цей час голова.
Відповідь. У даній ситуації надати конструктивну відповідь складно. 1. Якщо попередні голови затверджували акти на списання, акти інвентаризації БФ, річну статистичну звітність, то чому діючий голова відмовляється? Можливо в архіві сільської ради варто пошукати Акт прийому-передачі бібліотеки за 1991 рік?
Питання №6710 oksana 30/07/2017 × 08:37
Доброго дня! Працюю завідувачем сільською бібліотекою з серпня 2016 року - укладено контракт на 5 років за результатами конкурсу. Згідно пукту 1.5. Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору, проходять атестацію за власним бажаням. Відчуваю негативне ставлення до себе з боку районного сектору культури, який проводить атестацію - тому бажання проходити атестацію не виникає. Роботодавець - сільська рада, моєю роботою задоволена.
Запитання: чи маю я право протягом дії контракту, керуючись вищезгаданим пунктом 1.5, не проходити атестацію? чи потрібно про це письмово повідомляти роботодавця або районний сектор культури?
Відповідь. 1. Нам незрозуміло: про яку бібліотеку йде мова – про бібліотеку-філію у складі ЦБС чи про самостійну сільську бібліотеку? З Вами уклали строковий договір чи контракт? Хто саме уклав з Вами контракт?

2. Атестацію проводить роботодавець. Якщо Ви керівник самостійної бібліотеки, то керівник районного сектору культури не має жодного відношення до Вашої атестації.

3. Строковий договір і контракт – це різні речі.
Питання №6709 olena 28/07/2017 × 08:03
http://www.lib-krm.org
Добрий день, шановні колеги! Повідомте, будь ласка, на який офіційний документ директор ЦБС повинна посилатися, якщо у бібліотеки хочуть забрати частину приміщення, аргументуючи лише тим, що бібліотека займає велику площу. У конкретному випадку, мова йде про дитячу районну бібліотеку.
Відповідь. 1. Нам не зрозуміло хто саме збирається забрати частину приміщення бібліотеки? 2. Маєте бути готові до обґрунтованих доказів щодо затребуваності бібліотечного простору(буквально кожного куточка приміщення) та ефективності його використання. Особливо звертаємо увагу на соціальну ефективність, яка визначається як відповідність результатів бібліотечної роботи основним соціальним потребам і цілям місцевої громади.

Дозволимо нагадати і про ПРАВИЛА охорони праці для працівників бібліотек, затверджені Наказом МНС України від 12.12.2012 № 1398 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0041-13 ).
Питання №6708 MGryb 26/07/2017 × 10:42
Шановні колеги! Де можна ознайомитись з примірною  калькуляцією  використання  додаткових послуг?
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись з ПОРЯДКОМ визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (затверджено Наказом Міністерства культури України, Міністерством фінансів України,Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 ).
Питання №6707 Natalija 25/07/2017 × 11:52
Шановні колеги! Яка процедура впровадження сімейного формуляру? Заздалегідь дякую.
Відповідь. Звертаємо увагу на ст. 20 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу», де зазначено, що бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право самостійно: визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності».

Нормативною основою ведення «Сімейного формуляра», як одного з видів облікових документів організації обслуговування читачів , служить Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20 – 2000 «Бібліотечна статистика», (П.7.1.1). Такий формуляр сприяє залученню до бібліотеки нових читачів — членів родини і відроджує одну із забутих форм обслуговування — книгоношення, коли один із членів сім'ї може обмінювати книги і забезпечувати читання інших. Для цього бібліотека має затвердити та користуватись Положенням про «Сімейний формуляр».

Додатково пропонуємо ознайомитись з : «Положенням про сімейний формуляр» МПБ ім. Лесі Українки (м. Київ)/ Режим доступу: http://kiev.convdocs.org/docs/2866/index-125808.html ; Положенням про «Сімейний формуляр» бібліотеки сімейного читання - філії № 18 Кіровоградської МЦБС http://citylib-kirovograd.com.ua/colleague/work/222-formular ; методичними рекомендаціями «Бібліотека як організатор сімейного читання» КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка» /Режим доступу: http://library.ck.ua/files/14.07.2014/3.pdf .
Питання №6706 Daryna 24/07/2017 × 01:12
Яким чином можна відкликати бібліотекаря з відпустки за виробничою необхідністю? Дякую.
Відповідь. Відкликати можна лише із щорічної відпустки за згодою працівника і тільки у випадках, передбачених законодавством. Пропонуємо ознайомитись із Листом Мінсоцполітики від 17.10.2016р. № 576/13/116-16 /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/8794-576.html.
Питання №6705 Anastasiya 23/07/2017 × 20:36
Вітаю колеги! Я завідувач міської бібліотеки для дорослих(публічної). З огляду на ту ситуацію, яка зараз у нашій країні, місцеві депутати не задоволені тим, що у фонді нашої бібліотеки присутні  художні книги російською мовою. Здебільшого це стосується чоловічих детективів про спецслужби та військових. Депутати та місцеві активісти пропонують вилучити таку літературу з фонду. Як мені вирішити це питання не порушуючи норм та правил бібліотечної роботи, а також діючого законодавства?
Відповідь. Відповідно до ст. 28 Закону України "Про видавничу справу" встановлено, що діяльність у видавничій справі не може бути використана для закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

Розповсюджувач не має права на розповсюдження вітчизняної видавничої продукції, виданої з порушенням законодавства України та ввезеної з-за кордону, яка підпадає під обмеження, визначені цією статтею.

Пропонуємо: 1) ознайомитись із переліком 135 найменувань книжок, затверджений Державним комітетом телебачення і радіомовлення України від 15 березня 2017 №831/24/5 , що заборонені до ввезення на митну територію України /Режим доступу: http://zak.sfs.gov.ua/data/files/201547.pdf ; 2) переглянути вищезгадані книги БФ з метою виявлення їх антиукраїнського змісту .
Питання №6704 nataliya 21/07/2017 × 10:36
Шановні  колеги,  скажіть  будь ласка  чи  підлягає    атестації  працівник,  який  навчається  ВНЗ  заочно?
Відповідь. Пропонуємо перечитати пункт власного Положення про проведення атестації, де надається перелік працівників, які не проходять атестацію. Якщо до вищезазначеного переліку включено студентів ВНЗ - то бібліотекарі-студенти не мають проходити атестацію, якщо ці працівники відсутні у переліку – то мають проходити атестацію. Також, у Колективному договорі має бути зазначено перелік працівників, які підлягають атестації (див. п.2 ст. 11 ЗУ «Про професійний розвиток працівників» (від 12.01.2012 № 4312-VI, із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 ).
Питання №6703 Cabinet_avocat_JeanFranois_Bodet 20/07/2017 × 11:34
http://www.cabinet-bodet-avocat.fr/
Félicitaion pour ce site. Il est vachement excellent!
Питання №6702 Tania 19/07/2017 × 14:55
Доброго дня! У нас виникли труднощі зі списанням літератури. У 1991 році відбулася децентралізація районної бібліотечної системи і всі бібліотеки були передані сільським радам. Але одна з рад прийняла лише будівлю і працівника, а фонд – ні. Таким чином, бібліотечний фонд не стоїть на балансі сільської ради чи жодного органу, а висить у повітрі, не маючи власника. Тепер постало  питання про закриття бібліотеки, але списати її фонд неможливо, так як сільська рада, не будучи балансоутримавачем, не бажає затверджувати акти на списання літератури. У зв"язку з цим, запитання: хто має очолити комісію по списанню літератури? Який можна знайти вихід з цієї ситуації?
Відповідь. Необхідно звернутись до архівів місцевої влади та ознайомитись із Актом прийму-передачі майна. Можливо бібліотечний фонд залишився на балансі РБ. Також потребуємо уточнень: чи проводила бібліотека за 25 років списання БФ? Хто затверджував акти на вилучення БФ та річний статистичний звіт за формою 6-нк?
Питання №6701 Rita 19/07/2017 × 07:49
http://www.auto-ref.org/
Чи можна при поділі відпустки у першій частині брати 10 днів а не 14? Дякую.

Відповідь. Законом України "Про вiдпустки" установлено державнi гарантiї права на вiдпустки, визначено умови, тривалiсть i порядок надання їх працiвникам. За статтею 12 вищезазначеного Закону щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини будь-якої тривалостi за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днiв.

Тобто подiл щорiчної вiдпустки, тривалiсть основної безперервної частини якої становить менш як 14 календарних днiв, є порушенням законодавства про вiдпустки.
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати