Бібліотечному фахівцю

Надання бібліотекам методичної допомоги покладається на бібліотеки - науково-методичні центри.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[20.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в жовтні 2021 року

[28.09.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики III квартал 2021

[27.09.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (93) 2021

[01.09.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в серпні 2021 року

[06.07.2021]

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.07.2021 р.)

[30.06.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в червні 2021 року

[30.06.2021]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[23.06.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (92) 2021

[31.05.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в травні 2021 року

[07.05.2021]

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу»

[29.03.2021]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (91) 2021

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

[21.12.2020]

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2021 РІК

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Для цього необхідно скористатися браузером Mozilla Firefox або ел. скринькою НМВ: method@nplu.org
Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org
Шановні колеги, перш ніж поставити питання, пропонуємо скористатись Пошуком, чи не знаходиться вже готова відповідь у базі "Запитання-відповіді". Пошук здійснюється за ключовими словами.
P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
P.P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.

Питання №7051 Tatyana 08/10/2018 × 12:15
Доброго дня шановні колеги! Чекаю відповіді на питання 7048?Дякую
Відповідь . Відповідь на питання див. за № 7048.
Питання №7050 Ksenia 06/10/2018 × 05:45
Чи може бути різною зарплата для однакових посад? Дякую.
Відповідь.Посадовий оклад – ні, доплати – так.
Питання №7049 Irina 05/10/2018 × 08:56
Шановні колеги, чи законодавчо правильно проводення атестації в письмовій формі. Дякую.
Відповідь .У «Положенні про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 N 44 /Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07) не передбачено проведення атестації в письмовій формі. У п. 4.5. Положення зазначено, що атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника.
Питання №7048 Tatyana 04/10/2018 × 11:02
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua
Доброго дня шановні колеги!  Відповідно до Порядку використання документів через обмінні бібліотечні фонди "4. Обмінний бібліотечний фонд відокремлюється від інших бібліотечних фондів та не використовується для обслуговування користувачів." Чи стоїть обмінний фонд на балансі бібліотеки -фондоутримувача? Дякую.
Відповідь. Документи, що надходять до обмінного фонду знімаються з балансу бібліотек.

Крім того, існує така форма обліку, як позабалансовий облік, яку можуть використовувати бібліотеки в роботі з обмінними фондами. На позабалансовий облік доцільно брати документи, які надходять до обмінного фонду за державними та регіональними програмами поповнення бібліотечних фондів, а також дарунки від авторів, видавництв та ін. При цьому до бухгалтерії здаються копії актів-списків/накладних і звіт про надходження/передачу документів.

З повагою, відділ обмінного і резервного фондів
Питання №7047 Abvtc 03/10/2018 × 14:06
http://www.abvtc.fr
Toutes mes félicitations pour ce site. j'adore vous lire.
Питання №7046 Ira 03/10/2018 × 04:41
Моя бібліотека є самостійною в ОТГ. Оформили нове Положення. Підкажіть, де прописують періодичність виплати заробітної праці бібліотекарям? Дякуємо.
Відповідь. Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Питання №7045 vika 01/10/2018 × 13:35
Доброго дня.Чи є нормативні документи, які затверджують скільки користувачів повинно бути на одного бібліотечного працівника?
Відповідь. В Україні вищезазначені нормативи (наприклад, читачів - 700; книговидачі - 13 000) на 1-го бібліотекаря жодним нормативно-правовим актом не затверджено. Навантаження на кожного бібліотекаря вираховується відповідно до Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджені Наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. №1631/0/16-08 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83 . Для кожної бібліотеки це процес індивідуальний.
Питання №7044 BOGDAN 26/09/2018 × 09:20
http://snlibrary@ukr.net
Доброго дня. Чи є у фонді ОУНБ ім. І. Франка дана збірка Дмитро Павличко. 24 серпня 1991 року: спогад. — К.: Літ. Україна, 2011. — 44 с.: портр. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2011. — № 1?
Відповідь. Пропонуємо переадресувати запит до Івано-Франківської ОУНБ ім. І.Франка : E-mail: libifua@gmail.com
Питання №7043 Svitlana_ 25/09/2018 × 08:12
http://iducz.dsns.gov.ua/
Доброго дня. У вищому навчальному закладі біблоітечний фонд має       11 499 одиниць. Створено електронну бібліотеку на основі програмного забезпечення "УФД- бібліотека" .
Чи можна списати половину книжок  бібліотечного фонду?
Яка допускається мінімальна кількість документів у бібліотечному фонді для існування бібліотеки?
Відповідь. Див. відповідь на питання № 7039.
Питання №7042 Natali 25/09/2018 × 03:12
Мені 20 років. Я працевлаштувалась в бібліотеку. Чи зобов’язана я сама проходити медичний огляд?!
Відповідь. Медичний огляд обов’язковий для осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності). Відповідно до ст. 169 КЗпП та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» (за №2694 /Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 ) роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Питання №7041 Oleg 24/09/2018 × 13:58
Доброго дня! Поясніть, будь ласка, чи є "учений секретар наукової бібліотеки" вишу "науковим працівником бібліотеки", що вказаний у переліку науково-педагогічних працівників вишів у ст. 55 Закону "Про вищу освіту"? Якщо ні, то на якій нормативній підставі існують у багатьох бібліотеках вишів посади "учених секретарів бібліотеки"?
Відповідь . Не обов’язково. Завдання, обов’язки, що повинен знати та кваліфікаційні вимоги до посади ученого секретаря визначено у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р.

Також, посада ученого секретаря передбачена у СХЕМІ тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем. Таблиця 4 Наказу Мінкультури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (від 18.10.2005 № 745, із змінами /Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05 ).
Питання №7040 Valentuna 22/09/2018 × 15:15
Доброго дня!Я бібліотекар в школі, працюю на 0.5 ставки,чому на даний момент коли мінімалка 4200 моі 0.5 ставки рахується від 2600 грн.?
Відповідь.Ми не знаємо, на якій посаді Ви працюєте. Але звертаємо увагу, що розмір мінімальної заробітної плати і Ваш посадовий оклад можуть не збігатися. Вкажіть Вашу посаду.
Питання №7039 Svitlana 20/09/2018 × 14:14
Доброго дня. У вищому навчальному закладі біблоітечний фонд має            11 499 одиниць. Створено електронну бібліотеку на основі програмного забезпечення "УФД- бібліотека" .
Чи можна списати половину книжок  бібліотечного фонду?
Яка допускається мінімальна кількість документів у бібліотечному фонді для існування бібліотеки?

Відповідь. Відповідно до ст.18 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» здійснюється вилучення документів ветхих, тих, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність або які мають дефект, дублетних . Заборонено вилучення документів з бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками.

Звертаємо увагу, що відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» від 8 листопада 2007 р. N 1314 (із змінами, Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-2007-%D0%BF): списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта.

На сьогоднішній день нормативів, що визначають мінімальну кількість БФ, в Україні - не існує.
Питання №7038 Mарина 19/09/2018 × 01:56
Я звільняюсь з роботи в бібліотеці . Чи мають мені виплатити кошти за відпустку минулого і поточного року ? Дякую.
Відповідь. Якщо працівник з якихось причин не скористався правом на щорічну відпустку за минулий рік або за кілька попередніх років, він має право використати її, а в разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні відпустки згідно зі ст. 24 Закону України “Про відпустки”.
Питання №7037 Valya 14/09/2018 × 17:16
Доброго дня! Я працюю в школі бібліотекарем.В мене питання таке: скажіть, будь ласка, директор школи мені сказала, що вона не може мені підвищити ніякий % за особливі умови праці, бо в мене немає вищої або бібліотечної освіти. За професією я -вихователь дитячого садка. Зараз в мене 25% за особливі умови.Хотілось хоч би 30%.Чи права вона? Дякую.
Відповідь. Надбавка за особливі умови роботи регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30 вересня 2009 р. N 1073 (із змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-%D0%BF . п.1 зазначеної Постанови передбачено установити надбавку за особливі умови роботи … у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1073 не впливає наявність або відсутність вищої освіти.
Питання №7036 Ніна 13/09/2018 × 15:58
Добрий день! Прошу пояснити. Майже у кожній бібліотеці бібліотечним працівникам доводиться працювати понад норму. Чи має право бібліотекар отримати грошову компенсацію, а не відгули?. Дуже дякую.
Відповідь . Пропонуємо ознайомитись із Листом Мінсоцполітики України «Щодо особливостей оплати праці при підсумованому обліку робочого часу (від 02.07.2018 р. № 1139/0/101-18/28 /Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/minsocpolitiki/schodo-osoblivostey-oplati-1039419.html ).
Питання №7035 Kate 12/09/2018 × 07:26
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які повинні бути кваліфікаційні вимоги до бібліотекаря ІІ категорії і чи шкільна атестаційна комісія має право атестуватати бібліотекаря навчального закладу на присвоєння категорії

Відповідь:

Діє такий нормативно-правовий акт, як «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. Довідник визначає кваліфікаційні вимоги до посад. Вимоги до бібліотекаря 2-ї категорії наступні: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року.

Атестаційна комісія не має повноважень підвищувати чи зменшувати кваліфікаційний розряд (див. п.4.6. ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затверджено Наказом МКТ України 16.07.2007 N 44 (із змінами) /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07 ).

Тарифний розряд, кваліфікацію визначає керівник закладу. Враховується і штатний розпис установи.

Питання №7034 Olena 09/09/2018 × 21:26
Добрый день! Средний возраст библиотекарей на Украине 75 лет. Как вы думаете, интересно молодёжи ходить в библиотеки? Поэтому библиотеки постепенно умирают. Подскажите выход из этой ситуации.Где найти молодых специалистов? Молодежь не хочет работать за такую зарплату.

Відповідь: Підгрунття для твердження щодо середнього віку бібліотекарів ми не маємо. Проте зараз наша Бібліотека працює над дослідженням «Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку» (деталі на «Сторінці дослідника – Вивчаємо сьогодні» http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=202 ).

За даними ЕСМаР, в публічних бібліотеках України працюють близько 29,5 тис. бібліотечних працівників (з них 4175 осіб віком понад 60 років – це приблизно кожен сьомий бібліотекар). Щодо молодих фахівців, то бібліотекарів до 30 років – 2318 осіб – це десь кожен 12-13 працівник. Де знайти молодих спеціалістів… Щорічно виші країни випускають чималу кількість студентів, можливо керівникам бібліотек треба контактувати з викладачами, якщо є бажання і потреба «омолодити» кадровий склад, запрошувати студентів до себе на практику тощо.

Щодо заробітної плати, то тут бібліотеки працюють у межах чинного законодавства і керуються виключно нормативно-правовими актами. Але мотивація у працювати в бібліотеці є. Крім офіційного працевлаштування, це постійне навчання, творча атмосфера, можливість працювати у проектах, долучатися до роботи професійних громадських організай (наприклад, УБА та її регіональні відділення чи молодіжна секція УБА https://molod.ula.org.ua/ ).

Сподіваємося, що вибір професії людини відбувається усвідомлено, і якщо бажання бути бібліотекарем залишається після отримання документа про освіту, шанси на реалізацію себе у професії будуть використовуватися максимально.

Питання №7033 zoja 06/09/2018 × 16:57
Дякую  за  відповідь  ,  але  нічого   конкретного  з  тих  посилань ,  які  ви  надали  я  не взнала  (  питання   7029)  І  все  ж  таки  , чи  потрібно  писати  на  книжках новий  інвентарний  номер ?

Відповідь: Так. Адже Ви заводите нову інвентарну книгу для нової бібліотеки

Питання №7032 Inna 05/09/2018 × 14:55
Доброго дня. Я займаю посаду директора ЦБС, в моєму контракті, в трудовій книжці, в штатному розкладі всюди прописана посада «Директор централізованої бібліотечної системи» Код КП 1210.1. В Національному класифікаторі України (класифікатор професій ДК 003:2010) з’явилась професійна назва роботи «Директор бібліотеки», Код КП 1237.2. Підкажіть, будь ласка, чи відповідає професійна назва роботи «Директор бібліотеки», Код КП 1237.2 посаді «Директор централізованої бібліотечної системи». Дякую

Відповідь: Так, відповідає

Питання №7030 Tetiana 03/09/2018 × 13:55

Доброго дня!

Скажіть, будь-ласка, чи можемо ми покласти обо"язки тимчасово відсутньої прибиральниці (на час лікарняного по пологам і вагітності) на спеціаліста бібліотеки (наприклад, бібліографа)? Чи не суперечить це законодавству?

Відповідь: Наказ №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. (із змінами) дозволяє встановити доплати працівникам за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників (див п.2 Наказу).

Питання №7029 zoja 31/08/2018 × 22:32
Доброго  дня . Бібліотеку  передали  з  ЦБС   в  ОТГ ,  акти  передачі  книжкового  фонду  теж (  кількість  книг  та    на  яку  суму) ,  тепер  нам  потрібно  весь  книжковий  фонд  записати  в  інвентарні книги , як  правильно  це  зробити , чи  потрібно  писати  на  книжці  новий  інвентарний  номер?

Відповідь на це питання на блозі «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» у розділі «Рекомендації»

Передача бібліотечних фондів http://oth.nplu.org/?p=610

Бібліотечний фонд бібліотек ОТГ http://oth.nplu.org/?p=612

Питання №7028 zoja 31/08/2018 × 22:20
Доброго  дня .  Працюю  в  бібліотеці  на  0.75 ставки , (бібліотека  відноситься  до ОТГ) ,керівництво  вирішило  перевести  мене  на 0.5 ставки ,  яка  процедура  цього  переведення?

Відповідь: Основна вимога – дотримання трудового законодавства. Детальніше тут http://oth.nplu.org/?p=1035

Дивіться також відповіді на питання 5467, 6856, 6859, 6789

Питання №7027 Tetiana 31/08/2018 × 10:31
Доброго дня. Дуже потрібна Ваша допромога.
Яке навантаження повинно бути у прибиральника приміщень бібліотеки, якщо бібліотека опалюється твердим паливом( дровяний котел)? Фінансові органи враховують тільки прибирання приміщення ( на повну ставку 300 м2), а розпалювання котла, дрова, підтримку його в робочому стані ні. Чи входить в обовязки прибиральника прибирання прилеглої території?

Відповідь. На сьогоднішній день відсутні галузеві нормативно-методичні розробки щодо розрахунку нормативної чисельності робітників, які обслуговують заклади культури (бібліотеки), затверджені Міністерством культури України. Тому, пропонуємо використати Норми прибирання службових приміщень передбачені збірником "Нормативи чисельності робітників , зайнятих обслуговуванням громадських будинків". Зазначені вище норми обслуговування встановлено на основі міжгалузевих нормативів часу на прибирання службових і культурно-побутових приміщень з урахуванням переліку робіт і періодичності їх виконання. Детально див. відповідь на питання 2651, 101. Звертаємо також Вашу увагу на Наказ Міністерства культури України «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури» (від 20 вересня 2011 року N 767/0/16-11) посада для прибирання службових приміщень вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 кв. м площі, що прибирається, але не менше однієї штатної одиниці на заклад /Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/253288 .

Затвердження Правил благоустрою території населеного пункту належить до компетенції сільських, селищних і міських рад (див. п. 44 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Правила різних населених пунктів мають індивідуальний характер, але обов'язково мають відображати вимоги статті 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (затверджено від 06.09.2005 № 2807-IV, із змінами /Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2807-15 ). Правила мають передбачати розміри меж прилеглої до підприємства, установи та організації території у числовому значенні. Пропонуємо ознайомитись з текстом Правил, затверджених у Вашому населеному пункті. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

Обов’язки прибиральника зафіксовані у робочій інструкції. Радимо її ще раз перечитати

Див. також відповідь на питання 5807

Питання №7026 Irina 29/08/2018 × 08:38
Доброго дня! Скажіть будь ласка, при індексації літератури якою інструкією ми користуємося? Чи потрібро зараз індексувати кожну книгу? Чи повинна бухгалтерія за цим слідкувати? Щиро дякую!

Відповідь:

Зараз індексується тільки вартість видань, що списуються. Індексувати треба вартість кожного окремого видання. Вартість нових надходжень не індексується. Докладно про порядок та механізм індексації, а також перелік документів, що її регламентують, див.:

Все про бухгалтерський облік.—2009.— № 32.— С. 41-42.

Все про бухгалтерський облік.—2009.— № 46.— С. 44.


Зав. Відділу формування документних ресурсів Г. Перепелицина

Питання №7025 UYLIA 22/08/2018 × 13:05
Доброго дня! У мене возникло дуже важливе запитання? Я працюю бібліотекарем у шкільній бібліотеці 12 років, но так як не мала освіту бібліотекаря, мені не підвищували тарифну ставку. У 2016 році я поступила  в Луганський Національний Університет ім.Т.  Шевченка, на 3 курс де  у 2018 здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" професійна кваліфікація "бакалавр інформаційної діяльності, організатор діловодства". У додатку написано професійні права Фахівець здатний виконувати професійні роботи згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України ДК 003:2010, зокрема, 2432.1 - документознавець, 2431.2 - архівіст, 1471 - менеджер у сфері надання інформації, 3121 - фахівець з інформаційних технологій. Коли я подала документ об освіті, щоб мені підвищили тарифну ставку, то мені відповіли що цей докмент об освіті не стосується бібліотекаря. Розьясніть мені будь ласка, чи маю я право працювати бібліотекарем і підвищувати свій тарифний розряд з цим локументом об освіті? Бо коли я поступала в універсітет мені відповіли, що я зможу працювати бібліотекарем як закінчу. Велике дякую за відповідь.
Відповідь. Головна проблема в тому, що Вам не вірно була присвоєна кваліфікація. Тобто, відповідно диплома Ви не є фахівцем бібліотечної справи. Вам необхідно звернутись до університету, який має спробувати допомогти у вирішенні даної ситуації.
Питання №7024 Olga 16/08/2018 × 13:55
Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи можливе скорочення робочого дня у спеку? Дякую!
Відповідь . За комфортні умови праці відповідає роботодавець (ст. 21 КЗпП; ст. 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694 XII; ст. 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII). Питання максимального температурного режиму на підприємствах на державному рівні регулюється спільною постановою Міністерства охорони здоров’я України та Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 42, якою затверджено «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99». Цей документ регламентує нормативні величини оптимальних та допустимих показників мікроклімату.

Якщо температура у приміщенні в теплий період року не перевищує +28°C, працівники можуть перебувати на робочих місцях повний робочий день, проте їхня працездатність знизиться. Вищі показники – підстава припинити роботу. Однак самовільно залишити установу працівник не має права. Це буде порушенням трудової дисципліни.

Для поліпшення роботи у спеку роботодавець може: тимчасово надати для роботи інше приміщення; відкоригувати розпорядок робочого дня, тривалості робочої зміни та обідньої перерви, збільшити кількість технологічних перерв, а саме: запровадити ранній початок робочого дня і, відповідно його закінчення, зменшити тривалість робочих змін, збільшити обідню перерву з 13.00 до 16.00 години; залучити працівників у межах трудової функції до роботи на інших дільницях; обладнати приміщення за допомогою кондиціонерів, вентиляторів, зволожувачів повітря.

Улітку оптимальні показники для офісів, де персонал працює за комп’ютерами й без фізичних навантажень: температура у приміщенні – 23-25°C; відносна вологість повітря – 40-60%.

Якщо немає можливості створити належні умови праці за допомогою кондиціонерів, вентиляторів, зволожувачів повітря, перевести працівників в приміщення з прийнятною температурою, скорочується час перебування працівників на робочих місцях – або за рахунок додаткових перерв, оголошенням простою, переведенням на неповний робочий день (за згодою працівника) тощо.
Питання №7023 Irina 15/08/2018 × 09:04
Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, в посаді завідувач відділом бібліотеки вказати: код ЗКППТР та код класифікатора професій/код КП. Гарного Вам дня.
Відповідь. 1229.7
Питання №7022 Natali 07/08/2018 × 20:33
Доповнення до питання №7020. Рішення ще не прийнято, наказ ще не надали. На даний момент юрист управління культури шукає «законні» підстави для здійснення свавілля керівництва управління. Щиро дякую!
Відповідь . Співчуваємо юристу, адже законних підстав у даній ситуації не існує.
Питання №7021 Ivanna 07/08/2018 × 14:47
 Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть вирішити проблему: рішенням сесії районної ради мене у 2014 році було призначено на посаду директора ЦБС і підписано контракт. До призначення на посаду я працювала провідним бібліотекарем центральної районної бібліотеки цієї ж ЦБС. Начальник відділу культури у наказі про призначення на посаду директора ЦБС не зазначила, що "призначена по переведенню з посади провідного бібліотекаря". Отже, у мене як керівника закладу розпочався новий робочий період, але ж за попередній робочий період я не використала чергову відпустку і компенсацію за неї я також не отримала. Як тепер можна виправити ситуацію? Чи я можу використати відпустку (в такому випадку відділ культури має видати наказ?), чи отримати компенсацію (на підставі чого?)  Дякую!Відповідь прошу надіслати на мою електронну адресу.
Відповідь.Відповідь надіслано 13.08.18р. об 11.45.
Питання №7020 natali 03/08/2018 × 12:31
Доповнення до питання № 7018. Моє робоче місце буде знаходитись в приміщенні управління культури, в іншій частині міста (далеко від ЦБ). Фізично я буду присутня у приміщенні управління 8 робочих годин на день, 5 днів на тиждень. Посада так і називатиметься директор ЦБС. Більш абсурдної ситуації важко уявити. Дякую.
Відповідь. На підставі яких організаційно-розпорядчих документів приймалось дане рішення: Ви отримали наказ, розпорядження, рішення тощо?
Питання №7019 ninel 03/08/2018 × 09:15

Доброго дня вельми шановні колеги!

          Прошу надати відповідь на питання, хто має систематизувати та  заводити в електронний каталог книги, які видані на іноземній мові - сектор обробки літератури чи відділ літератури  на іноземних мовах.

дякую.

Відповідь . Той, у кого ці обов’язки прописані в посадовій інструкції. Додатково перечитайте Положення про Ваші відділи.
Питання №7018 natali 03/08/2018 × 08:09
Добрий день!
Працюю директором ЦБС для дітей 11 років, у 2017 році мене обрано за конкурсом на посаду та переведено на контракт (на 5 років), але керівництво управління культури не вгамовується. Остання їхня «фішка» перевести мою посаду до управління культури. Мої аргументи – що це погіршить роботу ЦБС (у моєму підпорядкуванні 114 співробітників, в Центральній бібліотеці працює 27 співробітників), що я функціонально очолюю Центральну бібліотеку, що я є матеріально відповідальною особою за майно ЦБ і ЦБС, посилання на Статут ЦБС не діють. Шановні колеги, підкажіть будь ласка, ще документи на які я можу спиратись у своїх аргументах. Щиро дякую.
Відповідь. Просимо детальніше пояснити, що значить перевести Вашу посаду до управління культури?!!
Питання №7017 Tatiana 01/08/2018 × 12:49
Доброго дня! При списані застарілої літератури (Ленін - партія -комсомол) виникла проблема  з індексації цих видань - як перевести вартість  у гривні.  Надайте, будь ласка, рекомендації, як правільно це зробити, бажано з прикладом.
Відповідь . Дане питання маєте вирішувати із Вашою бухгалтерською службою. Адже індексація балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ України проводилась у чотири етапи – у 1992, 1993, 1995 та 1996 роках. Ця процедура регламентувалась Постановами Кабміну, Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (затверджену Наказом Державного казначейства України 17.07.2000 N, Листом Держкомстату України від 01.08.2000р. № 05-2-4-8/281. Рекомендовані індекси відображались в Інвентарній картці групового обліку основних засобів в бюджетних установах типової форми №03-9, які вела бухгалтерія.

Дане питання висвітлювалось на сторінках журналу Бібліотечна планета (за 2008 рік, №4 та за 2006 рік, №2), в методичних рекомендаціях "Формування, індексація та збереження бібліотечних фондів" на сайті Запорізької ОУНБ: http://www.zounb.zp.ua/content/resourses/formuvannia/Zberegennia_Bib_Fondiv.htm .
Питання №7016 Nadia 23/07/2018 × 11:46
Доброго дня! Підскажіть , будь ласка, чи має право публічна бібліотека здійснювати закупівлю книги  не для поповнення фонду, а для роздачі на заходах
Відповідь . Маєте право, якщо оплату будете здійснювати за кодом 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” (див. підпункт 3 п. 2.2.1 ІНСТРУКЦІЇ щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету (у редакції від 04.04.2017р. /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12 ).
Питання №7015 ZHAANA 20/07/2018 × 00:08
Я бібліотекар, знаходжусь у декреті. У нас зорганізувалась ОТГ і частина бібліотек передається до ОТГ. Чи мають право перевести мене на іншу посаду до ОТГ? Дуже дякую.
Відповідь. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згоди працівника, за винятком випадків, передбачених ст. 33 КЗпП, та в інших випадках, передбачених законодавством. Таким чином, у вашому випадку для переведення на іншу посаду має бути ваша добра воля, яку ви маєте висловити у письмовій заяві. Також абзацом другим ч. 3 ст. 2 Закону України «Про відпустки» передбачено, що право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.
Питання №7014 Tetiana 18/07/2018 × 15:40
Колись було прийняте рішення про те,що  повне зібрання творів Леніна і інших основоположників повинні залишитись у фонді бібліотеки, а також "КПРС в резолюціях..." і т.п. Чи  можна  зараз  у зв"язку з декомунізацією держати ці книги в бібліотеці та ще й у відкритому доступі?
Відповідь.Сучасні публічні бібліотеки незалежної України не живуть за правилами радянської ідеології. Пропонуємо проаналізувати ефективність використання читачами вищезазначених видань і зробити висновки: бути коморою для зберігання незатребуваних видань або сучасним інформаційним простором, що формує відповідний суспільний світогляд?
Питання №7013 Tamara 16/07/2018 × 23:58
На скільки днів директор бібліотеки має право відправляти у відпустку за власний рахунок? Дякую.
Відповідь. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік(ч. 2 ст. 84 КЗпП України, ст. 26 Закону України «Про відпустки»). Міністерство соціальної політики в листі від 29.04.2016 № 243/13/116-16 роз’яснило, що важливими гарантіями при наданні відпусток без збереження заробітної плати, встановленими ст. 25 і 26 Закону, є те, що на час їх надання за працівником зберігається його місце роботи (посада), а час перебування в таких відпустках зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Також, Міністерство соціальної політики наголошує, що інші види відпусток, передбачені колективним договором, угодою та трудовим договором, мають бути оплачені. Встановлення інших видів неоплачених відпусток є порушенням законодавства про працю.
Питання №7012 Svitlana_Opanasenko 16/07/2018 × 10:07
http://iducz.dsns.gov.ua/
Доброго дня.
У бібліотеці Інституту за штатним розписом одна одиниця- завідувач бібліотеки.
Хто може заміщувати біліотекаря на час його відпустки (21 день)?
Чи обов'язково потрібно указувати у заяві про відпустку особу, яка буде це робити?
І яка процедура заміни на час відпустки?

Дякую за відповідь.
Відповідь. 1. Дозволимо нагадати що відповідно до ст. 6 ЗУ «Про відпустки» (від 15.11.1996 № 504/96-ВР, із змінами /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ): щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

2. Визначити, хто має замінити зав. бібліотеки під час його щорічної відпустки допоможе Положення про бібліотеку або посадова інструкція зав. бібліотеки. У вищезазначених документах прописується порядок заміщення за тимчасової відсутності працівника (відпустка, хвороба, відрядження та інші поважні причини).
Питання №7011 Olga 11/07/2018 × 14:04
Доброго дня! Скажіть будь ласка, заява на відпустку пишеться власноруч чи надрукована?
Відповідь. Власноруч.
Питання №7010 Tetiana 23/06/2018 × 08:41
Добрий день, шановні колеги! ТЕРМІНОВО потрібна Ваша допомога. У нас в районі працює Централізована бібліотечна система ( юридична особа). В процесі децентралізації з ЦБС виділяються більшість бібліотек - філій до трех ОТГ.
ПИТАННЯ:
1. Виділ бібліотек з ЦБС - це реорганізація?
2. Як передаються працівники бібліотек? Чи потрібно їх звільнювати?
3. Чи потрібно витримувати двомісячний термін як під час реорганізації?

Заздалегідь дякую! І дуже чекаю на Вашу відповідь.
Відповідь.1.Основні положення, що розкривають базові характеристики інституту реорганізації юридичної особи шляхом виділу містяться у Цивільному кодексі. Так, згідно ч. 1 ст. 109 ЦК виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних юридичних осіб.

Рішення про виділ може прийматися або самим підприємством в особі власників або уповноваженим органом, або, у певних випадках – судом. У будь-якому випадку за таким рішенням повинно слідувати складання і затвердження розподільчого балансу, який встановлює лінії розмежування між первинною і новоутвореною юридичними особами.

2. Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України в разі зміни власника організації, а також у разі її реорганізації дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органа можливе лише в разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт один частини першої статті 40 КЗпПУ).

Пропонуємо опрацювати статтю заступника ген. директора НБУ ім. Ярослава Мудрого Н.І. Розколупи Методичні рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах //Бібліотечна планета. – 2016. - №4. – С.7-11 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-74.pdf .
Питання №7009 Valentina 22/06/2018 × 15:57
Шановні колеги! В "Технологічних аспектах..." ми не знайшли чіткої відповіді на таку ситуацію: в  районній бібліотеці випадають з обліку ті люди,  які приходять до бібліотеки разово щось  відксерити,відсканувати або роздрукувати з флешки    (діти - позабавлятися в дитячому куточку, поскладати пазли або помалювати в розмальовках),  бо вони відмовляються заповнити формуляр і фактично це відвідувачі (користувачі), а не читачі. Чи можна  реєструвати їх у щоденнику роботи в графі "число відвідувань" на підставі  платіжної відомості  для  платних послуг, яка зареєстрована у відділі культури ? (дітей це не стосується, для них все безкоштовно).
Відповідь. Відповідно до п.8.1. Міждержавного стандарту ГОСТ 7.20-2000 Бібліотечна статистика: «Одиницею обліку відвідувань є одне відвідування, зареєстроване в документації або БД, прийнятих у бібліотеці або органі НТІ. Пропонуємо розробити та затвердити технологічну інструкцію, що визначить принципи та методи ведення обліку (у т.ч. відвідування) в бібліотеці.
Питання №7008 Tetyana 22/06/2018 × 09:28
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка комунальне підприємство замовило і оплатило для своїх працівників проходження Курсів з англійської мови (4 місяці) у ФОП . Відповідно до ст. 165.1.21 ПКУ чи потрібно з працівниками укладати договір про відпрацювання на підприємстві 3 роки, якщо свідоцтва про проходження курсів не видають і факту ВНЗ та ПТНЗ немає.  Як вийти з даної ситуації?
Дякую!
Відповідь. Дане питання містить багато нюансів і потребує саме юридичної консультації.

Зі свого боку, можемо зазначити наступне: 1) зазвичай роботодавець має право з працівниками укласти окремий Договір про направлення на навчання, в якому можна обумовити їх обов’язок відпрацювати на посаді певний строк після закінчення навчання, а також умови відшкодування повністю чи частково здійснені роботодавцем витрати на навчання. Такі Договори підписують до початку навчання і стосуються вони навчання у ВНЗ або професійно-технічних навчальних закладах з отриманням відповідних документів про освіту встановленого зразка. Також, після завершення підвищення кваліфікації працівник має: підтвердити успішне його закінчення свідоцтвом про підвищення кваліфікації чи іншим документом (якщо це неформальне навчання);

2) жодні надані блага чи взяті зобов’язання не можуть бути обмеженням права працівника змінити роботу. Хай би якою переконливою не була така умова, працівник може в будь-який момент надати заяву про звільнення, і роботодавець буде змушений звільнити його в передбачені законодавством строки (після закінчення двох тижнів, згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю України). Треба також пам’ятати: розірвання трудового договору — це невід’ємне право працівника.
Питання №7007 Alla 21/06/2018 × 13:00
Доброго дня! Звертаються до Вас працівники міської публічної бібліотеки (комунальний заклад). Чи вірно ми зрозуміли в розгляді питання 6999, що відмінено обмеження в виплаті 50% надбавки за особливі умови праці, тобто ця виплата є обов'язковою і не може бути зменшеною. Так якраз в цьому році у нас її зменшили на 25%. Якщо це так, то підкажіть, в якій статті Закону Україні про бюджет на 2018 р. це вказано.
Відповідь. Знято обмеження щодо виплати надбавки за особливі умови праці, але її розмір визначають у відповідності до Постанови КМУ №89 від 25 березня 2014р . Зазначена постанова встановила її граничний розмір 50 % (замість фіксованих 50%). Тобто розмір надбавки може бути 50%, 40%, 30%, 25% і т.п. Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.
Питання №7006 elena 14/06/2018 × 13:08
Скажіть будь ласка, чи може бібліотека ВНЗ працювати без посади зав.бібліотекою,якщо та звільнилася,передавши матеріальні цінності бібліотекарю першоі категоріі.В бібліотеці залишилось три бібліотекарі.Дякую.
Відповідь . Перш за все відзначимо, що за цих обставин посада директора є вакантною. Трудовим законодавством передбачено низку випадків виконання обов'язків працівників, посада яких є вакантною. Однак слід пам'ятати, що посада керівника закладу має свої специфічні риси.

Враховуючи це, Мінсоцполітики (див. лист від 21.07.2011 р. № 590/13/84-11) наполягає: у разі звільнення керівника закладу порядок виконання обов'язків за його посадою регламентується нормами роз'яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового замісництва» від 29.12.65 р. № 30/39.

Цими роз'ясненнями передбачено, що призначення працівника виконувачем обов’язків за вакантною посадою не допускається. Це можливо тільки за посадою, призначення на яку здійснюється вищим за рівнем органом управління.

Таким чином, призначення працівника виконуючим обов'язки по вакантній посаді допускається тільки за посадою, призначення на яку робиться вищим органом управління.
Питання №7005 Ira 14/06/2018 × 11:38
Скажіть будь ласка при переході  з ББК на УДК  розділ "Історія України" поділяється ще на розділи і на які? Дякую.
Відповідь . Шановна колего, пропонуємо переадресувати запит до Книжкової палати України, адже Кабінет Міністрів України постановив, що відповідальною за методичне забезпечення впровадження Універсальної десяткової класифікації є державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”.
Питання №7004 Galina 13/06/2018 × 10:29
Скажить, будь ласка, бібліографічне посилання до наукової статти оформлено згідно ДСТУ 8302:2015, але в науковому збірнику використовується оформлення списку літератури відповідно до Бюлетня ВАК № 5 за 2009 р.. Як правильно подати статтю в данному випадку? Дякую за відповідь.
Відповідь.Бібліографічні описи в Бюлетені Вищої атестаційної комісії України (2009, № 5) створені за ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» і цей стандарт діє, він не скасований. Можливо, треба звернутися безпосередньо до укладачів збірника і спитати, чи приймуть вони до публікації матеріали, оформлені не за їхніми вимогами.

З повагою, Л. Рогальчук – зав. відділу книгознавчих досліджень.

Питання №7003 Ira 12/06/2018 × 15:08
Скажіть будь ласка при переході  з УДК на ББК  розділ "Історія України" поділяється ще на розділи і на які? Дякую.
Відповідь. Чому Ви вирішили переходити на ББК? Нагадуємо, що уряд ухвалив постанову "Про припинення використання в Україні Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації" (від 22 березня 2017 р. № 177) .
Питання №7002 Ira 12/06/2018 × 14:41
Добрий день! Підскажіть будь-ласка, чи можливо частину книжкового фонду сільської бібліотеки передати  до шкільної бібліотеки ?  В яких документах можна знайти ?  Школа знаходиться в тому ж селі що і бібліотека . Дякую.
Відповідь.Так, можливо.Бюджетні установи можуть безоплатно передавати та отримувати майно шляхом прийняття відповідного рішення суб’єктом управління (власник бібліотеки або суб’єкт управління,якому делеговані певні повноваження щодо управління майном).
Питання №7001 Ira 12/06/2018 × 09:43
Добрий день! Підскажіть будь-ласка, чи можливо частину книжкового фонду сільської бібліотеки передати  до шкільної бібліотеки ?  В яких документах можна знайти ?    Дякую.
Відповідь. Просимо уточнити: школа знаходиться у тому ж селі, що і бібліотека?
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати