Бібліотечному фахівцю

Copyright © 2004
НПБУ
відділ НАРБС
Розділи сайту

Юнеско

Маніфест ЮНЕСКО про публічні бібліотеки

1994

Свобода, процвітання і розвиток суспільства і особистості є сновними людськими цінностями. Але їх можна набути лише при умові, що добре інформовані громадяни будуть здатні користуватися своїми демократичними правами і відігравати активну роль в суспільстві. Конструктивна участь і розвіток демократії залежать від достатнього рівня освіти і вільного і необмеженого доступу до знань, ідей, культури та інформації

. Публічна бібліотека, відкриваючи доступ до знань на місцях забезпечує основні можливості для безперервної освіти, самостійного прийняття рішень і культурного розвитку особистості абл соціальних груп.

Маніфест проголошує віру ЮНЕСКО в публічну бібліотеку як в активну силу, що сприяє, поширенню освіти, культури та інформації та як у важливий фактор, сприяючий підтримці ідей миру і духовності через людські помисли.

Тому ЮНЕСКО закликає центральні та місцеві органи влади надавати підтримку і активно сприяти розвитку публічних бібліотек.

Публічна бібліотека

Публічна бібліотека є мисцевим інформаційним центром надаючи своїм користувачам (читателям) швидкий доступ до знань та інформації у всіх формах.

Обслуговування в публічній бібліотеці організоване на основі рівного доступу для всіх, незалежно від віку, раси, статі, віросповідання, національності, мови або соціального статусу. Особливі види послуг чи матеріалів повиннііяі надаватися тим користувачам, які з якихось причин не можуть користуватися звичайними послугами і матеріалами.

Всі вікові групи повинні отримати матеріал, який відповідає їх потребам.

Фонди і послуги повинні включати всі типи носіїв і сучасних технічних засобів поряд з традиційними матеріалами. Головне при цьому – висока якість і відповідність місцевим потребам і умовам. Зміст матеріалу повинен відображати сучасні тенденції і еволюцію суспільства, а також пам'ять про людські прагненя і творчі досягнення.

Фонди і послуги не повинні підлягати іделогічній, політичниій чи релігійній цензурі в любих проявах, або залежити від комерційних факторів.

Завдання публічної бібліотеки

Ключові завдання, які відносяться до сфери інформації, грамотності, освіти і культури, повинні визначати характер і зміст послуг, які надає публічна бібліотека:

 • створення та розвиток звички читати у дітей з раннього віку;
 • сприяння освіти – як індивідульній, так і в учбових закладах – і самоосвіті на всіх рівнях;
 • надання можлівостей для індивідуального творчого росту;
 • розвиток уяви і прагнення до творчості у дітей і молоді;
 • сприяння розповсюдженню знань про культурну спадщину і розвиток здібностей оцінити мистецтво, наукові досягнення і нововведення;
 • забезпечення доступу до культурних надбань всіх видів мистецтва;
 • сприяння розвитку діалогу між культурами різних народів та збереження їх самобутності;
 • підтримка традицій усної творчості;
 • забезпечення доступу громадян до всіх видів суспільної інформації; надання належного інформаційного обслуговування місцевим підприємствам, асоціаціям, окремим групам спеціалістів;
 • сприяння оволодінню інформаційною і комп'ютерною грамотністю;
 • надання допомоги і участь в реалізації заходів і програм по розповсюдженню грамотності, орієнтованої на всі вікові категорії і, по необхідності, розробка таких програм.

Фінансування, законодавство і мережа

 • Користування публічними бібліотеками в принципі повинно бути безкоштовним. Публічна бібліотека відноситься до компетенції місцевих і центральних органів влади. Вона повинна бути одним із головних компонентів любого довгострокового плану в області культури, інформаційного забезпечення грамотності і освіти. Її діяльність повинна
 • Щоб забезпечити бібліотечну координацію в маштабі всієї держави, законодавство і стратегічні плани повинні передбачати створення національної бібліотечної мережі, заснованої на прийнятих всіми стандартах на обслуговування.
 • Національна мережа публічних бібліотек повинна будуватися з урахуванням мережі національних, регіональних, наукових і спеціальних бібліотек, а також з бібліотек учбових закладів.

Діяльність і менеджмент

 • Необхідно чітко сформулювати політику, яка визначає основні цілі, пріоритети та види послуг, які відповідають місцевим потребам. Публічна бібліотека повинна бути ефективно організована, важливо дотримуватись відповідних норм і стандартів.
 • Повинно бути забезпечено співробітництво партнерами,наприклад з певними групами користувачів та іншими спеціалістами, як на місцевому, регіональному, національному, так і міжнародному рівнях.
 • Послуги повинні бути фізично доступними для всіх. Це вимогає раціонального розташування бібліотечних приміщень, сприятливих умов для читання та навчання, відповідного технічного оснащення і зручного для всіх користувачів режиму роботи. Необхідно передбачати організацію обслуговування поза стінами бібліотеки для тих, хто не може її відвідувати.
 • Бібліотечне обслуговування повинне враховувати потреби громадян як в містах, так і в сільській місцевості.
 • Бібліотекар є активним посередником між користувачами (читачами) і ресурсами. Професійна освіта і підвіщення кваліфікації бібліотекаря – необхідна умова належного рівня обслуговування.
 • Надання обслуговування поза стінами бібліотеки та система навчання користувачів інформації повинні сприяти максимальному використанню всіх ресурсів.

Виконання Маніфесту

Особам, які приймають рішення на державному і місцевому рівнях, бібліотечному співтовариству у всьому світі настійно рекомендується проводити в життя принципи,викладені у цьому Маніфесті.

Design