Бібліотечному фахівцю

Ядро книжкового фонду публічної бібліотеки відображає досягнення культури.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[23.12.2019]

Статті з зарубіжної фахової періодики 4 квартал 2019

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[05.12.2019]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в IV кварталі 2019 року

[26.09.2019]

Статті з зарубіжної фахової періодики 3 квартал 2019 р.

[26.09.2019]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2019 р.

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[20.06.2019]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в II кварталі 2019 року

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[28.03.2019]

Статті з зарубіжної фахової періодики 1 квартал 2019 р.

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[10.03.2019]

Список нових надходжень у I кварталі 2019 року

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
1. Офіційна інформація - Стандарти

З метою інформування про чинні нормативні документи Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого було виділено і упорядковано за певними ознаками галузеві міжнародні і національні стандарти.
Пропонуємо ознайомитися з «Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи» / (чинні в Україні за станом на 01.01.2020 р.)

Стандарт Назва стандарту Дата введення
Національні стандарти України
ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. 20.12.2015
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів. — На заміну ДСТУ 1.5:2003. 01.02.2017
ДСТУ 33.001:2013 Страховий фонд документації. Основні положення. — На заміну ДСТУ В 33.001-94. 01.01.2014
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять. 01.01.2009
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система фонду документації. Загальні положення. — На заміну ДСТУ 33.003-2002. 01.10.2007
ДСТУ 33.102:2015 Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування. — На заміну ДСТУ В 33.102-99. 01.04.2017
ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги. — Вперше. 01.07.2012
ДСТУ 33.211:2016 Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання. — Вперше. 01.07.2017
ДСТУ 33.401:2015 Страховий фонд документації. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду. — На заміну ДСТУ 33.401-2002. 01.04.2017
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 01.07.2007
ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. — На заміну ДСТУ 2293-99. 01.05.2015
ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. — На заміну ДСТУ 2395-94. 01.07.2001
ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. 01.07.2005
ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. — На заміну ДСТУ 3008-95. 01.07.2017
ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. — На заміну ДСТУ 3017-95. 01.07.2016
ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. 01.01.1996
ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять. 01.01.1997
ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний запис інформації. Основні положення. 01.01.1997
ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). — На заміну ДСТУ 3582-97. 01.01.2014
ДСТУ 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). — На заміну ДСТУ 3814-98. 01.01.2014
ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення. 01.07.2000
ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. — На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94. 01.01.2014
ДСТУ 3900.101:2014 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. — На заміну ДСТУ 3900-99. 01.04.2015
ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985) Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення. 01.01.2002
ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. 01.01.2002
ДСТУ 4163:2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. 01.09.2003
ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ). 01.07.2005
ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. 01.07.2006
ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.10.2006
ДСТУ 4489:2005 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. 01.10.2006
ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). 01.01.2009
ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. 01.01.2009
ДСТУ 5099:2008 Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення. 01.01.2010
ДСТУ 6095:2009 СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88 — 2003, MOD). 01.07.2009
ДСТУ 6096:2009 СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD). 01.07 2009
ДСТУ 7093:2009 СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD). 01.04.2010
ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах та збірниках. 01.10.2010
ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості. 01.07.2010
ДСТУ 7342:2013 Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях. — Вперше. 01.01.2014
ДСТУ 7343:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ). — Вперше. 01.01.2014
ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. — Вперше. 01.01.2014
ДСТУ 7448:2013 Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. 01.07. 2014
ДСТУ 8299:2015 Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях. — Вперше. 01.07.2017
ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. — Вперше. (Перевидано з поправками) 01.07.2016
ДСТУ 8344:2015 Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. — Вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95). 01.07.2017
ДСТУ 8602:2015 Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення. — Вперше. 01.07.2017
Національні стандарти України, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ)
методом перевидання
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 СІБВС. Промислові каталоги. Загальні вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT). 01.01.2005
ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) СІБВС. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 СІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 СІБВС. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT). 01.07.2014
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) СІБВС. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT). 01.04.2008
ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 СІБВС. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT). 01.01.2009
ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) СІБВС. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 СІБВС. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT). 01.10.2008
ДСТУ ГОСТ 25807:2003 Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 31078:2004 Захист інформації. Випробування програмних засобів на наявність комп’ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT). 01.07.2005
ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT). 01.07.2006
Національні стандарти України, через які впроваджено стандарти
Міжнародної організації зі стандартизації (ISO)
ДСТУ ISO 639-1:2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа-2 (ISO 639-1:2002, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 639-2:2009 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа-3 (ISO 639-2:1998, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 639-3:2009 Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов (ISO 639-3:2007, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика. — Вперше. 01.09.2016
ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). —На заміну ДСТУ ISO 3166-1:2000. 01.03.2010
ДСТУ ISO 3166-2:2019 (ISO 3166-2:2013, IDT) Коди назв країн світу. Частина 2. Коди одиниць адміністративно-територіального поділу країн. — Вперше 01.09.2019
ДСТУ ISO 3297:2018 (ISO 3297:2017, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN). — На заміну ДСТУ 4515:2006. 01.01.2019
ДСТУ ISO 3901:2005 Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT). 01.10.2005
ДСТУ ISO 4087:2007 Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільми 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT). — Вперше. 01.07.2009
ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT) Інформація та документація. База та словник термінів. — На заміну ДСТУ ISO 5127:2007. 01.01.2019
ДСТУ ISO 7154:2010 Інформація та документація. Принципи бібліографічного упорядкування. 01.01.2012
ДСТУ ISO 7220:2005 Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT). — Вперше. 01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-1:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч.1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-2:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-3:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації за замовленням (ISO 8459-3:1994, IDT). 01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-4:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху (ISO 9004:2018, IDT) . — На заміну ДСТУ ISO 9004-2012 01.01.2020
ДСТУ ISO 10001:2013 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій (ISO 10001:2007, IDT). — Вперше. 01.10.2014
ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях (ISO 10002:2004, IDТ). 01.01.2008
ДСТУ ISO 10161-1:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу. 01.07.2012
ДСТУ ISO 10161-2:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS). 01.01.2012
ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT) Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек. 01.09.2016
ДСТУ ISO 11799:2018 (ISO 11799:2015, IDT) Інформація та документація. Вимоги до зберігання архівних та бібліотечних матеріалів. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 12083:2010 Інформація та документація. Підготування та розмічання електронних рукописів (ISO 12083:1994, IDT). 01.07.2012
ДСТУ ISO 13008:2018 (ISO 13008:2012, IDT) Інформація та документація. Процеси конверсії та міграції цифрових записів. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 15489-1:2018 (ISO 15489-1:2016, IDT) Інформація та документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та принципи. — На заміну ДСТУ 4423-1:2005; ДСТУ 4423-2:2005. 01.01.2019
ДСТУ ISO 15511:2018 (ISO 15511:2011, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов’язаних з ними організацій (ISIL). — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 15836-1:2018 (ISO 15836-1:2017, IDT) Інформація та документація. Набір елементів метаданих Дублінського ядра. Частина 1. Основні елементи. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT) Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек. — Вперше. 01.09.2016
ДСТУ ISO 17068:2018 (ISO 17068:2017, IDT) Інформація та документація. Сховище цифрових записів довіреної третьої сторони. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 17316:2018 (ISO 17316:2015, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор посилань (ISLI). — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 17933:2010 Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI). 01.01.2012
ДСТУ ISO 18461:2018 (ISO 18461:2016, IDT) Міжнародна музейна статистика. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT). 01.07.2010
ДСТУ ISO 20614:2018 (ISO 20614:2017, IDT) Інформація та документація. Протокол обміну даними для межопераційної сумісності та збереження. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 21127:2018 (ISO 21127:2014, IDT) Інформація та документація. Базова онтологія для обміну інформацією про культурну спадщину. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 23081-1:2018 (ISO 23081-1:2017, IDT) Інформація та документація. Процеси керування записами. Метадані щодо записів. Частина 1. Принципи. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 23950:2018 (ISO 23950:1998, IDT) Інформація та документація. Інформаційний пошук (Z39.50). Визначення прикладної послуги та специфікація протоколу. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 25577:2018 (ISO 25577:2013, IDT) Інформація та документація. Формат обміну бібліографічними записами MarcXchange. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 25639-1:2019
(ISO 25639-1:2008, IDT)
Виставки, шоу, ярмарки та конференції. Частина 1. Словник термінів. — Вперше 01.11.2019
ДСТУ ISO 25639-2:2019
(ISO 25639-2:2008, IDT)
Виставки, шоу, ярмарки та конференції. Частина 2. Методика вимірювання для використання в статистичних цілях. — Вперше 01.11.2019
ДСТУ ISO 25964-1:2018 (ISO 25964-1:2011, IDT) Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 1. Тезауруси для інформаційного пошуку. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 25964-2:2018 (ISO 25964-2:2013, IDT) Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 2. Взаємодія з іншими словниками. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 26324:2018 (ISO 26324:2012, IDT) Інформація та документація. Система цифрової ідентифікації об’єктів. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 27729:2018 (ISO 27729:2012, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор назв (ISNI). — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 27730:2018 (ISO 27730:2012/Cor1:2013, IDT) Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор колекцій (ISCI) .— Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 28500:2018 (ISO 28500:2017, IDT) Інформація та документація. Файловий формат WARC. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 28560-1:2018 (ISO 28560-1:2014, IDT) Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 1. Елементи даних та загальні рекомендації щодо впровадження. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 28560-2:2018 (ISO 28560-2:2014, IDT) Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 2. Кодування RFID елементів даних згідно з правилами ISO/IEC 15962. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 28560-3:2018 (ISO 28560-3:2014, IDT) Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 3. Кодування фіксованої довжини. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO/TS 28560-4:2018 (ISO/TS 28560-4:2014, IDT) Інформація та документація. Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Частина 4. Кодування елементів даних згідно з правилами ISO/IEC 15962 в тезі RFID із секціонованою пам’яттю. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO 30300:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT). — Вперше. 01.01.2017
ДСТУ ISO 30301:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Вимоги (ISO 30301:2011, IDT). — Вперше. 01.01.2016
ДСТУ ISO 30302:2018 (ISO 30302:2015, IDT) Інформація та документація. Системи керування записами. Настанови щодо впровадження. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 (ISO/IEC 2382:2015, IDT) Інформаційні технології. Словник термінів. 01.01.2019
ДСТУ ISO/IEC 9075-1:2008 Інформаційні технології. Мови баз даних SQL. Частина 1. Середовище. 01.01.2010
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015 Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проектами (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDT). — Вперше. 01.01.2017
ДСТУ ISO/TR 11219:2018 (ISO/TR 11219:2012, IDT) Інформація та документація. Параметри якості та базові статистичні дані щодо будівель бібліотек. Площа, функціональність та дизайн. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO/TR 14873:2018 (ISO/TR 14873:2013, IDT) Інформація та документація. Статистика та обмеження якості для веб-архівування. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO/TR 18128:2018 (ISO/TR 18128:2014, IDT) Інформація та документація. Оцінювання ризиків для процесів та систем запису. — Вперше. 01.01.2019
ДСТУ ISO/TR 19814:2018 (ISO/TR 19814:2017, IDT) Інформація та документація. Керування фондами архівів і бібліотек. — Вперше. 01.01.2019
Інші ДСТУ
ДСТУ-Н ПМГ 48:2007 Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT). — Вперше. 01.10.2007
Республіканські стандарти УРСР
РСТ УССР 1459-88 Роботи палітурні. Загальні технічні умови. 01.01.1989
РСТ УССР 1829-78 Стелажі бібліотечні. Загальні технічні вимоги. 01.07.1979
Міждержавні стандарти
ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общин требования и правила. 01.01.1997
ГОСТ 7.20-2000 СИБИД. Библиотечная статистика. 01.09.2002
ГОСТ 7.55-99 СИБИД. Основные положения. 01.07.2001
ГОСТ 7.77-98 СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. 01.01.2000
ГОСТ 7.78-99 СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели. 01.01.2001
ГОСТ 13.0.003-2000 Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения. 01.01.2002
ГОСТ 13.1.101-93 Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения. 01.01.1997
Національні класифікатори України
ДК 003:2010 Класифікатор професій (КП) . 01.11.2010
ДК 004-2008 Український класифікатор нормативних документів (ICS:2004, МОD). 01.04.2009
ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД). 01.06.1999
ДК 015-97 Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД). 01.04.1998

Дата створення: 22/08/2008 × 16:35
Дата оновлення: 23/01/2020 × 14:44
Категорія: 1. Офіційна інформація
Сторінка переглянута 33510 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати