Бібліотечному фахівцю

Користувачі бібліотек зобов'язані дотримувати правил користування бібліотекою.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[15.06.2018]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[13.03.2018]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2018 рік

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[28.12.2017]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2017 рік

[28.12.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2017 р.

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з зарубіжної фахової періодики I кв. 2014

Статті з зарубіжної періодики, що надійшла до ВДІМ

 1. Ahmed, Nedda H.,  Edwards-Johnson, Adriana.  Should librarians friend their patrons? // Reference & User Services Quarterly. – 2013. – Vol. 53, Iss. 1. – Р. 9-12. – До питання спілкування бібліотечних працівників з користувачами у соціальних мережах. Автори обговорюють різноманітні аспекти такого спілкування, серед них як етичні, так і професійні.
 2. Bentheim, Christina A. Continuing the transition work from traditional library to learning commons // Teacher Librarian. – 2013. – Vol. 41, Iss. 2. – Р. 29-36. Автор статті розповідає про зміни, зроблені в одній з шкільних бібліотек Лас Вегаса, штат Невада (США). Зусиллями однодумців традиційну шкільну бібліотеку було перетворено у сучасний інформаційний центр, завдяки чому вдалося досягти збільшення кількості користувачів та зростання їх інтересу до читання.
 3. Black, Matthew. The National Library of Korea: an internship experience // Feliciter. – 2013. – Vol. 59, Iss. 6. – Р. 24-26. Автор статті, недавній випускник інформаційної школи Університету  в Торонто, ділиться враженнями про своє перебування в Національній Бібліотеці Республіки Корея, де він працював стажером   
 4. Brzezińska, Danuta. Biblioteka szkolna czy biblioteka w szkole? // Bibliotekarz. – 2013. – Nr. 11. – s. 13-15.  Стаття присвячена особливостям роботи шкільних бібліотек: функції, завдання, напрямки роботи.  
 5. Clausen, Beth E., Ryan, Marianne. Access services – check us out! // Reference & User Services Quarterly. – 2013. – Vol. 53, Iss. 1. – Р. 29-32. – Останніми роками академічні та публічні бібліотеки США стикаються з новими вимогами, які пред'являються до їх традиційних послуг – це вимога надання інформації у зручних для користувачів форматі та місці. Тобто, послуга надання доступу до інформації стає однією з основних бібліотечних послуг. Затребувана у користувачів, вона все ще не отримала широкого впровадження у публічних бібліотеках. Автор статті закликає бібліотечних колег до якомога швидшого і ширшого впровадження в бібліотеках послуги з доступу до інформаційного контенту.
 6. Coffman, Steve. How low can our book budgets go? // American Libraries. – 2013. – Vol. 44, Iss. 9-10. – P. 48-51. Стаття присвячена проблемі скорочення бібліотеками коштів на придбання нових книг. Спираючись на статистичні дані, автор звертає увагу, що така тенденція має місце протягом останніх двадцяти років і звертає увагу на негативні наслідки, що простежуються на зниженні якості наповнення бібліотечних фондів та зниженні рівня задоволення потреб користувачів. На прикладі бібліотек США
 7. Enis, Matt. The occasional patron // Library Journal. – 2013. – Vol. 138, Iss. 14. – Р. 36-40. До питання залучення користувачів. Директор однієї з публічних бібліотек США розповідає про досвід їх бібліотеки щодо роботи з ”випадковими” користувачами, тобто такими, що відвідують бібліотеку не більше 2-3 разів на рік. Аналізуються читацькі інтереси, причини, що спонукають людей до відвідання бібліотеки, розповідається про нові форми роботи і послуги бібліотек.   
 8. Farkas, Meredith. Community creativity // American Libraries. – 2013. – Vol. 44. – P. 23. – Серед послуг, які сьогодні публічні бібліотеки США пропонують своїм користувачам, – надання поліграфічних можливостей. Крім друкування і палітурного оформлення видань, користувачі можуть, завдяки спеціально встановленим програмам, публікувати свої видання он-лайн. З досвіду бібліотек.    
 9. Janes, Joseph, Ptacek, Bill. The library as catalyst for civic // Library Journal. – 2013. – Vol. 138, Iss. 14. – P. 30.  У статті автор розмірковує про майбутнє публічних бібліотек. На його думку, запровадження цифрових технологій повністю змінить звичні форми роботи бібліотечних закладів та їх значення у житті суспільства, і вже у 2020 році на перше місце серед послуг вийдуть забезпечення доступу до інформації в електронному вигляді, участь у процесі дистанційного навчання і т. ін., а фізичні приміщення і площі знайдуть своє нове застосування. 
 10. Karwasiński, Piotr. Aspekt organizacyjno-prawny elektronicznych usług bibliotecznych na przykładzie wdrożeń aplikacji pakietu LIBSMART //  Biuletyn EBIB. – 2013.  – Nr 2 (138). – [12] s. Розвиток інформаційних технологій, широке використання мобільних пристроїв та існування різноманітних комп’ютерних програм розкривають нові можливості розвитку бібліотеками електронних послуг. У статті описано організаційний і правовий аспекти запровадження (імплементації) польськими бібліотеками програмного пакету LIBSMART: системи LIBSMART PAYMENT, що дає можливість отримання бібліотеками віддалених платежів та послуги LIBSMART COPY – замовлення електронних копій традиційних бібліотечних матеріалів.    
 11. Kochanowicz, Maciej. Po co Europejczykom biblioteki? // Bibliotekarz. – 2013. – Nr. 10. – s. 4-12. Бібліотеки у сучасному суспільстві. Автор статті, спираючись на результати дослідження, проведеного в рамках програми ”Глобальні бібліотеки” фонду Білла і Мелінди Гейтс (2013 р.), аналізує затребуваність бібліотек у країнах Євросоюзу. Так, наводяться статистичні дані щодо відвідування бібліотек за різними категоріями населення, дається огляд основних бібліотечних послуг з використанням Інтернету і ін.            
 12. Lamb, Annette, Johnson, Larry. Riding the winds of change: new directions for libraries and web development tools // Teacher Librarian. – 2013. – Vol. 40, Iss. 5. – P. 58-63.  Цифрові технології у сучасній бібліотеці. Враховуючи, що бібліотечний сайт сьогодні є ”обличчям” бібліотеки, її візитівкою, автори розповідають про платформи HTML5 і CCS3, технічні можливості яких допоможуть без зайвих труднощів зробити бібліотечний сайт цікавим і привабливим.  
 13. Lee, Michelle. Reference on the road // Library Journal. – 2013/2014. – Vol. 138. – Р. 18-20. Бібліотеки і суспільство. Стаття присвячена питанню розвитку стосунків між громадою і бібліотеками. Розповідається про досвід однієї з публічних бібліотек США по залученню користувачів та  налагодженню тісних стосунків з місцевою громадою.
 14. Leszyńska, Agnieszka. POLONA – jeśli szukasz odpowieści // Bibliotekarz. – 2013. – Nr.11. s. 16-18. Розповідь про цифрову бібліотеку Полонія (пол. POLONA BN), створену на базі Польської національної бібліотеки і представлену у вебі влітку 2013 року: структура ресурсу, зміст наповнення, сервіси.   
 15. Mavodza, Judith, Ngulube, Patrick. Exploring the use of knowledge management practices in an academic library in a changing information environment // South African Journal of Libraries and Information Science.  –  2011. – Nr. 77 (1). – P. 15-25. Застосування методу ”управління знаннями” (менеджменту знань) у бібліотечній практиці. На прикладі однієї з академічних бібліотек США автори досліджують, яким чином застосування цього методу допомагає покращити бібліотечні послуги та роботу бібліотеки загалом. Оцінювалися ставлення персоналу бібліотеки до набуття нових знань, погляди на способи і шляхи їх отримання і т. ін. За результатами спеціального дослідження
 16. Rasmus, Daniel W. Uncertainty and the future of libraries // Computers in Libraries. – 2013. – Vol. 33 Iss. 10. – Р. 4-7, 32.  Запровадження цифрових технологій і, як результат, загальна доступність інформації значним чином змінили традиційні форми роботи бібліотек та викликали запитання стосовно їх майбутнього. На конференції, організованій у 2013 р. американським журналом  Computers in Libraries, автор статті, в рамках ”сценарного планування” (частина стратегічного планування, що дозволяє управляти ризиками), представив перед аудиторією 11 ключових запитань стосовно перспективи розвитку бібліотечної справи та свої прогнози стосовного майбутнього бібліотек. 
 17. Ismail, Lizah. Closing the gap // Reference & User Services Quarterly. – 2013. – Vol. 53, Iss. 2. – Р. 164-173. Стаття присвячена аналізу деяких аспектів інформаційної поведінки користувачів. Зокрема, автор намагається визначити причини небажання користувачів, при пошуку інформації, звертатися по допомогу до бібліотекарів, оскільки, як показало дослідження, роблять вони це лише у крайніх випадках. Серед результатів проведеного автором дослідження є також визначення впливу віку користувачів та їх місцезнаходження на преференції методів пошуку (он-лайн, допомога бібліотекаря і ін.)
 18. Loertscher, David V., Preddy, Lesli, Derry, Bill. Makerspaces in the school library learning commons and the uTEC maker model // Teacher Librarian. – 2013. – Vol. 41, Iss. 2. – P. 48-51. Концепція створення бібліотеками так званого «Makerspace», фізичного або віртуального простору, у якому користувачі можуть знаходити застосування своїм творчим запитам і потребам, вперше була представлена Публічною бібліотекою Чикаго (США) у 2012 р. Цей новий напрямок бібліотечної роботи було сприйнято як прорив у бібліотечній справі і новий крок її еволюційного розвитку. У статті обговорюється ідея якомога ширшого запровадження цієї форми роботи у шкільних бібліотеках країни, даються посилання на методичні матеріали.  
 19. Moreillon, Judi, Hunt, Jana, Graves, Colleen. One common challenge – two different solutions // Knowledge Quest. – 2013. – Vol. 42, Iss. 2. – Р. 38-43. Описано досвід перетворення двох шкільних бібліотек США у сучасні центри читання та інформаційного розвитку. Автори розповідають про розроблені ними методи і заходи, спрямовані на залучення користувачів та розвиток у них інтересу до читання.
 20. Roper, Fred W. The Medical Library Association's professional development program: a look back at the way ahead // Journal of Medical Library Association. – 2006.  – P. 8-18.  Діяльність американської асоціації медичних бібліотек (англ. Medical Libraries Association) з підвищення фахового рівня працівників медичних бібліотек. Стаття розповідає про провідних діячів асоціації, містить розгляд основних напрямків їх діяльності.
 21. Saricks, Joyce. Reading doldrums // Booklist. – 2013. – Vol. 109, Iss. 15. – P.19. Як допомогти користувачеві визначитися при виборі книги для читання. Автор дає деякі поради, що допоможуть бібліотекареві краще зрозуміти інтереси і потреби читача. 
 22. Saricks, Joyce. Ten years, three secrets // Booklist. – 2013. – Vol. 10, Iss. 1. – P. 37.  Стаття присвячена висвітленню роботи поширеної у публічних бібліотеках США консультативної служби з добору книг для читання (англ. Readers advisory services). Автор працює у цій службі вже протягом десяти років і, спираючись на власний досвід, визначає три ключові моменти роботи подібної послуги – це тематичний підбір книг, надання читачам можливості обговорення прочитаного та створення необхідного для цього середовища   
 23. Schmidt, Aaron. Earning trust // Library Journal. - 2013, Vol. 138 Issue 18, p28. Заслужити довіру. Автор розглядає способи, завдяки яким бібліотеки можуть побудувати відкриті і довірливі стосунки зі своїми користувачами. Практичні поради.
 24. Sharkey, Jennifer, O'Connor, Lisa. Establishing twenty-first-century information fluency // Reference & User Services Quarterly. – 2013. – Vol. 53, Iss. 1. – Р. 33-39. У статті обговорюється роль бібліотеки у побудові і розвитку сучасного суспільства інформаційної грамотності; особливий акцент робиться на зростанні ролі цифрових технологій в сучасному повсякденному житті та їх використанні у навчальних процесах.
 25. Southon, Katie, Vespa, Cecilia. Changing youth: future chameleons // Feliciter. – 2013. – Vol. 59, N 5. – P. 18-20. Автори статті розмірковують про роль сучасної бібліотеки та бібліотекарів у підготовці молодих людей до життя в сучасному суспільстві з його новими викликами на фоні стрімкого розвитку технологій. Все це  вимагає від людей  швидкої реакції і адаптації до швидкозмінних умов. Автори закликають створювати в бібліотеках організаційні структури для спрямованої роботи з молоддю
 26. Vnuk, Rebecca. Reference collections in an ever-shrinking print environment // Booklist. –2013. – Vol. 110, Iss. 2. – P. 54. Попри те, що в наш час бібліотекарі все менше звертаються за інформацією до друкованих довідкових видань, віддаючи перевагу електронним, в більшості бібліотек колекції довідкових документів і досі займають значне місце. Автор присвячує свою статтю питанням організації цих колекцій, доцільності  продовження їх комплектування, враховуючи тенденцію зростання їх вартості, і т. ін. За матеріалами презентацій, представлених на щорічній конференції Американської бібліотечної асоціації 2013 року.
 27. West, Jessamyn. Tech tips for every librarian // Computers in Libraries. – 2013. – Vol. 33, Iss. 7. – Р. 38-39. Автор статті дає практичні поради з організації літніх програм читання в публічних бібліотеках США. Пропонуються різні методи і рекомендуються заходи щодо залучення до участі в них як дорослих, так і дітей. 
 28. Wojcechowski, Jacek. Ebookosfera // Bibliotekarz. – 2013. – Nr. 10. – S. 13-16. Стаття присвячена новій формі видань – електронній книзі. Автор розглядає переваги та недоліки електронної книги загалом, а також особливості її придбання, облікування та надання в користування у бібліотеках                

Дата створення: 01/04/2014 × 16:27
Дата оновлення: 01/07/2014 × 22:04
Категорія:
Сторінка переглянута 2204 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати