Бібліотечному фахівцю

Комплектування БФ - відбір і планове придбання ресурсів, які за змістом відповідають задачам бібліотеки і потребам користувачів.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[15.06.2018]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[13.03.2018]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2018 рік

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[28.12.2017]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2017 рік

[28.12.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2017 р.

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з фахової зарубіжної періодики за 1 кв. 2010 р.

Статті з фахової зарубіжної періодики за 1 кв. 2010 р.

Статті з зарубіжної періодики

 1. Bak G., Amstrong P. Points of convergence: seamless long-term access to digital publications and archival records at library and archives Canada: Конвергенція бібліотек, архівів та інших інформаційних установ з метою створення загальнонаціонального порталу доступу до зібрань бібліотек, архівів та інших інформаційних ресурсів. З досвіду Канади // Archival Science. - 2008. - Vol. 8, N 4. - P. 279-293.
 2. Bales S.B. Tracing the archetypal academic librarian: Історичний огляд розвитку та трансформації архетипу академічного бібліотекаря, починаючи з шумерської цивілізації до сьогодення // Library Philosophy and Practice. - 2009. – November.
 3. Baumann M. Public libraries step into job-search niche: Під час фінансової кризи публічні бібліотека США пропонують своїм користувачам нову і актуальну послугу: інформаційну допомогу у пошуку роботи // Information Today. - 2009. - Vol. 26, iss. 10. – P.1, 43.
 4. Bednarek-Michalska B. Nowe inicjatywy wolnej edukacji, kultury i nauki: До питання створення сучасної світової моделі культурної комунікації на основі новітніх Інтернет спільнот. Перелік і стисла характеристика провідних світових мережевих спільнот (що забезпечують вільний доступ до надбань науки і культури) // EBIB. - 2009. - Nr.1 (101)
 5. Bevan P. Share. Collaborate. Innovate. Building an organisational approach to web 2.0: Коментар до нової стратегії Національної бібліотеки Уельсу (Велика Британія) щодо напрямків роботи в умовах Web 2.0. Організаційні зміни. Проблеми перепідготовки бібліотечних фахівців // Ariadne. - 2009. - Iss. 61.
 6. Biernacka-Bryk A. Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej: Шкільні бібліотеки як краєзнавчі осередки. Розповідь про форми роботи шкільних бібліотек з поширення серед їхніх користувачів знань про рідний край, так звану "малу батьківщину" // Bibliotekarz. - 2009. - Nr. 11. - S.5-8.
 7. Bradley F., Dalby F., Spencer A. Our space: professional development for new graduates and professionals in Australia: Вплив молодих професіональних бібліотекарів на зміни в організації бібліотечної справи. Підвищення кваліфікації молодих спеціалістів, їх адаптація до умов практичної роботи, проведення професійних конференцій та симпозіумів для молодих фахівців. З досвіду бібліотек Австралії // IFLA Journal. - 2009. - N 35 (3). - P.232–242.
 8. Bradley P. Search engines: Real-time search: Стислий огляд і фахова оцінка існуючих програм пошуку інформації в Інтернеті. Поради користувачам // Ariadne. - 2009. - Iss. 61, October.
 9. Carlin A.P. Segmented professionals: further consideration of theory and practice in LIS and librarianship: Бібліотечна та інформаційна наука (LIS) як нова міждисциплінарна наука. Кваліфікаційна схема і головні підрозділи науки. Зв’язок теорії та практики // Library Philosophy and Practice. - 2009. – November.
 10. Coetzee H., Skelly L. Converting the card catalogue of the National Library of South Africa, Cape Town Campus, into a machine-readable format: Здійснення проекту з суцільного конвертування бібліотечного каталогу в MARC-формат: на прикладі Національної бібліотеки ПАР. Вирішення питань фінансування, поетапного планування, термінів реалізації проекту тощо // Alexandria. - 2008. – Vol. 20 N.3. - P.121-131.
 11. Farmer D. et al. Revitalizing a mentoring program for academic librarians: Розробка і удосконалення програми наставництва для адаптації нових бібліотечних фахівців до роботи у бібліотеці. Досвід однієї академічної бібліотеки США // College & Research Libraries. - 2009. - Vol. 70, N.1. - Р.8-25.
 12. Flatley R.K., Prock K. E-resource collection development: a survey of current practice in academic libraries: Формування і управління бібліотечними електронними колекціями. Вплив фахівців, користувачів, консорціумів на прийняття рішень. З досвіду академічних бібліотек США // Library Philosophy and Practice. - 2009. - November
 13. Fuentes-Romero J.J. Education as a new goal for national libraries: Просвітницька діяльність як нова функція національної бібліотеки. Стислий огляд ситуації з виконання цієї функції у деяких національних бібліотеках як розвинутих країн, так і країн, що розвиваються // Alexandria. - 2008. - Vol. 20, N 1. - Р.49-61.
 14. Jackson J. Opinion – silence is golden: Впровадження сучасними публічними бібліотеками (з метою залучення нових користувачів) послуг, раніше їм не притаманних: облаштування кав’ярень, крамниць, надання приміщень для організації різноманітних заходів тощо. Як негативний наслідок – бібліотека втрачає свою первинну функцію тихого і спокійного місця для здобуття знань // Аssociates. - 2009. - Vol. 16, N 2.
 15. Januszko-Szakiel A. Wiarygodnosc archiwow cyfrowych = [До питання достовірності цифрових архівів]: Визначення, типологія і критерії оцінки достовірності цифрових архівів. Стислий опис існуючих міжнародних стандартів з формування, використання та забезпечення достовірності цифрових архівів // Przeglad biblioteczny. - 2009. - Rocz. 77, z. 3. - S.325-347.
 16. Jaroszewicz G., Rygiel P. Serwis "Normy, formaty, standardy" Biblioteki Narodowej: Розповідь про віртуальну службу Національної бібліотеки Польщі "Норми, формати і стандарти", започаткованої у березня 2008 р. // Bibliotekarz. - 2009. - Nr. 11. - S.14-16.
 17. Jauslin J.F. Cultural policy and information matteres in Switzerland: Напрямки політики уряду Швейцарії в розвитку національної культури і поширенні інформації. Роль і місце національної бібліотеки країни // Alexandria. - 2008. - Vol. 20, N. 1. - P. 33-37.
 18. Kirchhoff T., et al. Archives, libraries, museums and the spell of ubiquitous knowledge: Електрона бібліотека як структуроване зібрання цифрових ресурсів бібліотек, музеїв, архівів і наукової інформації, представлених у відкритому доступі. Створення національних інститутів пам’яті та цифрових «накопичувачів» – порталів, що надають доступ до національних інформаційних ресурсів культурної спадщини. Досвід Німеччини // Archival science. - 2008. - Vol. 8, N. 4. - P.251-266.
 19. Knievel J.E., et. al. Does interface design influence catalog use? A case study: Вплив якості інтерфейсу електронного бібліотечного каталогу на зростання кількості його відвідувань. З досвіду однієї університетської бібліотеки США // College & Research Libraries. - 2009. - Vol. 70, N. 5. - P.446-458.
 20. Konieczko А. E-edukacja okazja urozmaicenia wiedzy i umiejetnosci bibliotekarzy: Навчання он-лайн: визначення, вимоги до навчального курсу, доцільність використання у підготовці бібліотечних фахівців. Приклади застосування у навчанні бібліотекарів Польщі // EBIB. - 2009. - Nr. 4 (104).
 21. Kreitz P. A. Leadership and emotional intelligence: a study of university library directors and their senior management team: Визначення рис характеру і професійних якостей, необхідних для успішного керівника вищої і середньої ланки бібліотечних установ. За результатами анкетування, проведеного серед керівництва деяких університетських бібліотек США // College & Research Libraries. - 2009. - Vol.70, N.6. - P.531 – 554.
 22. Krysinski P., Wolodko A. Bibweb – proba oceny dotychczasowych doswiadczen: Дистанційне навчання. Опис одного з небагатьох спеціальних он-лайн курсів для бібліотечних фахівців, спрямованого на розвиток навиків і умінь роботи у вебі – Bibweb (курс розроблений спільно Бібліотекою Варшавського університету, Інститутом наукової інформації і бібліології УМК в Торуню та Інтернет виданням ЕВІВ). Детальний опис трьох модулів, що складають курс: «Основи Інтернету», «Пошук інформації в Інтернеті» та «Планування і створення власної веб-сторінки». З досвіду Польщі // ЕВІВ. - 2009. - Nr. 9 (109)
 23. Lemery L. Using leadership quotes to help develop rising student leaders: Деякі поради щодо методики підготовки нових бібліотечних фахівців. З власного досвіду автора // Аssociates. - 2009. - Vol. 16, no. 2.
 24. Marchionni P. Why are users so useful?: User engagement and the experience of the JISC digitisation programme: Про доцільність залучення користувачів до процесу створення електронних ресурсів. З досвіду бібліотек Великої Британії // Ariadne. - 2009. - Iss. 61.
 25. Marcinkowski P. Wikipedia - czarny sen bibliotekarzy: Бібліотеки у сучасному цифровому інформаційному просторі. Розгляд можливої участі бібліотек у творенні і наповненні окремих рубрик Вікіпедії, однієї з найпопулярніших і найповніших цифрових енциклопедій // EBIB. - 2009. - Nr. 2 (102).
 26. Martin C.K., Maxey-Harris C., Graybill J.O., Rodacker-Borgens E.K. Closing the gap: investigating the search skills of international and US students: An exploratory study: Процес набуття користувачами академічних бібліотек США навичок пошуку інформації. Навчання інформаційної грамотності: на прикладі різних груп студентів. Наукове дослідження // Library Philosophy and Practice. - 2009. - October
 27. Mozenter F.L., Stickell L. Without merit: one library’s attempt to put “merit back” in “merit pay”: Спроба визначення критеріїв оцінки ефективності роботи бібліотечних фахівців та впровадження системи диференційованої оплати праці бібліотекарів. Опис експерименту та реакції трудового колективу. З досвіду однієї з університетських бібліотек США // College & Research Libraries. - 2009. - Vol.70, N.1. - Р.34 - 56.
 28. Panella N. The library services to people with special needs section of IFLA: an historical overview: Функції і зміст роботи Секції бібліотечних послуг для людей з обмеженими можливостями Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і установ (IFLA): історичний огляд // IFLA Journal. - 2009. - № 35 (3). - P.258–271.
 29. Paquette K.R. Essential writing tools for building a scholarly foundation in higher education: Практичні поради з написання наукових робіт та статей з бібліотечної справи // Library Philosophy and Practice. - 2009. – November.
 30. Poll R. Comparing the incomparable? Performance measures for national libraries: Застосування стандартів Міжнародної організації зі стандартизації ISO у бібліотечній справі. Про процес розробки нового стандарту «ISO/TR 28118:2009 Информация и документация. Индикаторы эффективности национальных библиотек». Цей стандарт призначений для визначення ефективності роботи бібліотек, що особливо актуально для деяких країн, де ці показники безпосередньо впливають на розміри фінансування бібліотек. Особлива увага у Стандарті приділяється не кількісним, а якісним показникам оцінки діяльності бібліотек // Alexandria. - 2008. - Vol. 20, N 3. - P.163-170.
 31. Priestly B. Hiring the reference librarian: an examination of duty equivalents: Оплата праці бібліотекаря в США. Калькуляція грошової вартості робочих процесів фахівця-бібліографа, виходячи з порівняння почасової вартості умовно аналогічних робочих процесів представників інших спеціальностей // Library Philosophy and Practice. - 2009. – November.
 32. Sadowska J. Na marginesie zarzadzania - uczestnictwo w zarzadzaniu biblioteka: Участь колективу у процесі управління установою. Розгляд можливих форм участі; аналіз основних типів поведінки членів колективу; заохочення членів колективу до участі в процесах управління // Bibliotekarz. - 2009. - Nr. 11. - S.2-5.
 33. Shenton A. K. Information literacy and scholarly investigation: a British perspective: Навчання інформаційної грамотності в середній школі: досвід Великої Британії // IFLA Journal. - 2009. – N 35 (3). - P. 226–231.
 34. Siess J.A. Bibliotekarstwo uczestniczace – co to takiego i czy nas besposrednio dotyczy?: Перспективи розвитку бібліотечної справи та форм організації бібліотек у майбутньому. Про доцільність створення бібліотек не лише як великих централізованих установ, але й як невеликих «супутніх» осередків, робота яких підпорядкована потребам установ, при яких вони діють. Поглиблення у майбутньому довідково-інформаційної функції бібліотек – на противагу колишній функції накопичення і зберігання документів // ЕВІВ. - 2009. - Nr. 9 (109).
 35. Stephens A. The British Library’s international engagement strategy: Огляд стратегії і основних напрямків міжнародної діяльності Британської Бібліотеки за 2007 р. // Alexandria. - 2008. - Vol. 20, N 3. - P.147-161.
 36. Stephens M. Heritage book collections in Australian libraries: what are they, where are they and why should we care?: Проблеми збереженості рідкісних і цінних книг. Досвід бібліотек Австралії // The Australian Library Journal.. - 2009. - Vol.5, N. 2. - P.173 – 189.
 37. Van Gisbergen M., Profera E., Stamison C.M. A librarian’s view of e-book acquisitions: Особливості процесу комплектування документів на електронних носіях інформації публічними бібліотеками. З досвіду США // Information Today. - 2009. - Vol.26, Iss.11. - P. 14-15.
 38. Wrobel A., Wolodko A. Szkolenia on-line dla bibliotekarzy, czyli milo jest wiedziec wiecej niz czytelnik: Навчання он-лайн: опис кількох курсів з підвищення інформаційної грамотності бібліотекарів (Bibweb, Information Management Resource Kit (IMARK) і ProQuest), що використовуються сьогодні у Польщі // EBIB. - 2009. - Nr. 4 (104).
 39. Yanez I. Metadata: implications for academic libraries.: Застосування метаданих в ЕК академічних бібліотек США. Поява нової бібліотечної спеціальності - фахівець з «метадата». Внесок нових фахівців у розвиток цифрових ініціатив бібліотек. В статті також пропонуються визначення терміну «метадані», наводяться приклади схем метаданих, найбільш поширених в академічних бібліотеках США, типи бібліотечних зібрань, для яких використовуються метадані. Автор намагається довести, що визнання різниці між метаданими і каталожними записами є ключовою умовою для переосмислення ролі бібліотекаря в сучасному інформаційному середовищі // Library Philosophy and Practice. - 2009. - October.

Дата створення: 05/04/2010 × 23:29
Дата оновлення: 06/10/2010 × 16:24
Категорія:
Сторінка переглянута 3786 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати