Бібліотечному фахівцю

Надання бібліотекам методичної допомоги покладається на бібліотеки - науково-методичні центри.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[13.10.2021]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу 1 квартал 2021 року

[24.12.2020]

Статті з зарубіжної фахової періодики 4 квартал 2020

[22.12.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (90) 2020

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА» НА 2021 РІК

[04.12.2020]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу 2020 року

[22.10.2020]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в II півріччі 2020 року

[02.10.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (89) 2020

[28.09.2020]

Статті з зарубіжної фахової періодики 3 квартал 2020

[08.07.2020]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в I півріччі 2020 року

[30.06.2020]9629

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 2 (88) 2020

[22.06.2020]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 1 (87) 2020

[29.01.2020]

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека від А до Я.

[29.01.2020]

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення: С 89 матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовтня 2019 р.

[23.12.2019]

Статті з зарубіжної фахової періодики 4 квартал 2019

[16.12.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 4 (86) 2019

[05.12.2019]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в IV кварталі 2019 року

[26.09.2019]

Статті з зарубіжної фахової періодики 3 квартал 2019 р.

[26.09.2019]

Статті з зарубіжної фахової періодики 2 квартал 2019 р.

[18.09.2019]

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА № 3 (85) 2019

[20.06.2019]

Список нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти науково-методичного відділу в II кварталі 2019 року

[16.05.2019]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 50) [.pdf]

Огляд НДР за 2010-2015 рр. [.pdf]

[28.03.2019]

Статті з зарубіжної фахової періодики 1 квартал 2019 р.

[27.03.2019]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2019 рік

[10.03.2019]

Список нових надходжень у I кварталі 2019 року

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Перегляд надходжень І/2008

Перегляд надходжень

Перегляд нових надходжень - І квартал 2008 р.

Законодавчі, нормативні документи:

 1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Введ. 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт, 2007. – ІІІ, 48 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) . Ч737.11 Ч73я86
 2. Консервация документів, Загальні вимоги : ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 . – Введ. 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, 10 с. – (Система стандартов з інформації, бібліотечної та видавничої справи ) Ч73я86 Ч736.47

Методичні посібники, підручники

 1. Басамыгина И.Н. Микроэкономика библиотечного дела: Научно-практическое пособие. – М.: Либерея-Бибинформ, 2006. – 160 с. – ( Серия «Библиотекарь и время. ХХ1 век. Вып.51)
 2. Ахмадова Ю.А. Система менеджмента качества библиотек: Учебно-практическое пособие. – СПб. : Профессия, 2007. – 264 с. – (Серия «Библиотека»)
 3. Библиотековедение, библиографоведение и информатика. – М.,2007. -104с.
 4. Васильев В.В. Информационные технологии в библиотечном деле. – М.,2007. -368с.
 5. Вершинин М.И. Электронный каталог : проблемы и решения : учеб.-практ. пособие / М.И.Вершинин. – СПб.: Профессия, 2007. – 232 с. – (Серия «Библиотека») Ч737.05-568 2917405 А670123
 6. Земсков А.И. Электронная информация и электронные ресурсы : публикации и документы, фонды и библиотеки / А.И.Земсков , Я.Л.Шрайберг. – М.: Изд-во ФАИР, 2007. – 528с. – (Специальный издательский проект для библиотек) Ч730.58 Ч736.834.70 2917379 Б326680
 7. Зупарова Л.Б.Аналитико-синтетическая переработка информации: Учебник / Л.Б.Зупарова, Т.А.Зайцева. – М.:Изд-во ФАИР, 2007. – 400 с. – (Специальный издательский проект для библиотек) Ч737.11 Ч236.2 2917504, 2919640 Б326681
 8. Ильяева И..А. Стратегическое управление библиотекой : учебно-методическое пособие / И.А.Ильяева, В.Н.Маркова. – М.: КНОРУС, 2008. – 184 с. Ч734(0)к Ч734к941.3 2917420 А670125
 9. Галимова Е.Я. Основы организационного проектирования библиотеки / Е.Я.Галимова. – М.: Изд-во ФАИР, 2007. – 288 с. –(Специальный издательский проект для библиотек) Ч734(0)к Ч734(0)707 2917375, 2917376 Б326679
 10. Докуменознавство : навч. прогр. для студ. спец. 7.020102 „Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; уклад. Г.М.Швецова-Водка. – Рівне, 2007. -24 с.
 11. Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учеб. пособие / Е.Ю.Качанова. – СПб.: Профессия, 2007. – 336 с. – (Серия «Библиотека») Ч734.2 2917401 А670122
 12. Лабынцев Ю. «Напечатана…Иваном Федоровым… Москвитином». – М.,2007. -111с.
 13. Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Энн М.Митчелл, Брайан Э. Саррэтт ; науч. ред.. пер. Я.Л.Шрайберг. – М.: Омега-Л, 2008. – 231 с.: ил., табл.. Ч736.834.70 Ч737.11 2917508 В57343
 14. Моргенштерн И.Г. Информационный и книжный мир. Библиография : избр. / И.Г..Моргенштерн. – СПб. : Профессия, 2007. – 440 с. Ч751 Ч611 2917410, 2917411 А670124
 15. Нормирование библиотечных процессов : Методы изучения рабочего времени. – М., 2007. – 64 с. – (Библиотеки учебных заведений. Вып.22) Ч734н2
 16. Нормирование библиотечных процессов : операционно-технологический анализ. – М., 2007. – 64 с. - (Библиотеки учебных заведений. Вып.21) Ч734н2
 17. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / Ін-т держави і права ім В.М.Корецького НАН України. – К. : ТОВ „Вид-во „Юридична думка”, 2006. – 384 с. Ч231 Ч234(4УКР) А657563 2898348
 18. Культурна політика в Україні: Аналітичний огляд : Підгот. в рамках участі України в програмі оглядів нац. культурних політик Ради Європи / Укр. центр культурних досліджень М-ва культури і туризму в Україні; Редактор-упорядник О.Гриценко. – К., 2007. – 160 с. Т135031 Ч733(4УКР)63
 19. Менеджмент у бібліотечній справі (досвід постсоціалістичних країн) : Методичні матеріали / Укр. центр культурних досліджень М-ва культури і туризму України ; переклад М.Б.Кушнарьова, опрацювання і ред.. О.А.Гриценко. – К., 2007. – 55 с. В57534 2920250 Ч734к942.2
 20. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : Темат. добірка. У 2 ч. Ч.2: Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності / Уклад.Т.Ю.Жигун. - 3-тє вид., допов. – К.: Кн.. палата України, 2007. – 284 с. В57152-2 2920912 Ч73б(4УКР) Ч617б(4УКР)
 21. Царева А.В. Библиотечно-информационное образование во Франции. –М.,2007. -184с.
 22. Справочник центров МБА и ДД государств- участников СНГ. – М., 2006. – 50 с. Ч738.422
 23. Электронные документы : создание и использование в публичных библиотеках : справ. / науч. ред. проф. Р.С.Гиляревский, проф. Г.Ф.Гордукалова. – СПб.: Профессия, 2007. – 664 с. – (Серия «Библиотека») Ч736.834.70 2917384 А670121

Бібліографічні посібники, каталоги, довідники

 1. Актуальні питання наукової каталогізації : Каталог виставки / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; уклад. А.В.Підгайна. – Х.,2007. – 40с. Т135005 Ч737.1
 2. Бібліотечна Буковина : Довідник / Чернів. ОУНБ ім Михайла Івасюка. – Чернівці : Рута, 2007. – 182 с. Ч734(4УКР-4ЧЕР)
 3. Великий Українець Вячеслав Чорновіл : Посібник / Львів. ОУНБ ; Упоряд.: І.Лешнівська, О.Шматько. – Л., 2007. – 48 с. Ч738.19:Т3(4УКР)
 4. Вісник ужгородського книжкового Миколая 2006. – Ужгород, 2007. -50с.
 5. Зведений каталог періодичних видань... на 2007 рік /Дніпропетр. ОУНБ. – Д., 2007. – 184 с. Т135006
 6. Книга Хмельниччини 2006 : Анот. каталог вид. (З фондів Хмельниц. ОУНБ ім. М.Островського. – Хм., 2006. – 32 с.
 7. Орнамент у декоративно-прикладному мистецтві України: : Наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Одес. ОУНБ ім. М.Грушевського ; Підгот. Т.К.Храмцова. – О., 2007. – 48 с.
 8. Християнин може і повинен бути патриотом… Андрей Шептицький : Посібник / Львів. ОУНБ; Упоряд.: Л.Рудик, І.Лешнівська. – Л., 2007. – 76 с.

Інформаційно - бібліографічні покажчики

 1. Буковина : Краєзнавчий бібліогр. покажч. літ. про Чернівецьку обл. за 2003-2004 роки / Чернів. ОУНБ ім. Михайла Івасюка ; Підгот. В.В.Біретто. – Чернівці, 2007. – 457 с.
 2. Вячеслав Чорновіл: дорога болю і боротьби : біобібліогр. покажч. / Черкас. ОУНБ ; уклад. Н.В.Адешелідзе. – Черкаси, 2007. – 44 с. Ч738.19:Т3(4УКР)6
 3. Геральдика і символіка Сумщини: бібліогр. покажч. / Сум. ОУНБ ; уклад. О.К.Линник. – Суми, 2007. – 48 с. Ч738.19:Д89(4УКР)
 4. Державне управління гуманітарною сферою : бібліогр. покажч. / І.-Ф. ОУНБ ім. І.Франка ; уклад.: А.Габер, І.Пороговська. – І.-Ф., 2006. – 22 с.
 5. Конституция незалежної України: шляхи реалізації та реформування : Реком. бібліогр. покажч. / Херсон. ОУНБ ім. Олеся Гончара ; уклад. Т.С.Федько. – Херсон, 2007. – 30 с. Ч738.19: Х 2917871 А670339
 6. Крізь простори душі: до 100-річчя Олега Ольжича (1907-1944) : Бібліогр. покажч. / Кримська РУНБ ім. І.Я.Франка ; Авт. нарису В.І.Гуменюк, бібліограф-уклад. Л.В.Алферова . –Сімферополь, 2007. – 39 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 7. Лесь Курбас і театр ХХ століття (до 120-річчя від дня народження Л.Курбаса): біобібліогр. інформ. зб. / Харк. ОУНБ ; Уклад.: Г.М.Єрофеєва, Л.О.Сашкова. – Х., 2007. – 72 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 8. Методика викладання іноземних мов: бібліогр, покажч. (за матеріалами періодич. видань за І півріччя 2006 року) Вип.5 /Дніпропетр. ОУНБ; упоряд.: О.А.Захарова, О.В.Прокоф’єва – Д., 2007. – 64 с. Бп16693 - 5
 9. Освіта України: європейський вибір: бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл.. б-ка ; уклад. Л.А.Костильова. – Рівне, 2007. – 64 с. А671681 2920569
 10. Освітянська і літературна нива Івана Бажанського : (Методично-бібліогр. матеріали до 145-річчя від дня народження відомого буковинського педагога, літератора і громадського діяча) / Чернів. ОУНБ ім. М.Івасюка ; Підгот.: О.Довгань, Ю.Боганюк. – Чернівці, 2008. – 16 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 11. Пам’ятаймо!: (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2008 році) : Бібліогр. покажч. / Чернів. ОУНБ ім Михайла Івасюка ; Авт.-уклад.: О.О.Гаврилюк, Ю.В.Боганюк. – Чернівці : Рута, 2008. – 295 с
 12. Петро Іванов – дослідник Куп’янщини (1837-1931) : Біобібліогр. покажч. /Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. О.М.Дмитрієва. – Х., 2007. – 104 с. А617479 2920415
 13. Транспорт України: законодавство, стан, тенденції в європростір : бібліогр. покажч. / Одес. ОУНБ ім. М.Грушевського ; Підгот.: З.П.Бондаровська, О..А..Нагорнюк, М.В.Чайковська . – О., 2007. – 52 с.
 14. Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка: Бібліогр. покажч. видань бібліо-теки та літ. про її діяльність за 1996-2006 рр. (до 120-річчя від дня заснування) ; уклад.: Т.О.Сосновська, В.О.Ярошик, О.П.Куніч. – Х., 2006. – 164 с. Ч734(4УКР)751.152 2910175 А663580
  49. Біологічні науки – науки про живу природу : рекоменд. бібліогр. покажч.-дайджест для читачів серед. та старш. шк.. віку / НБУД ; уклад. Н.В.Загайна. – К., 2007. – 40 с. – (серія „Українська наука у світовій науці”) Ч739.819:Б
 15. Галерея портретів : Вип.2 : Ветерани бібліотечної справи Черкащини / Черкас. ОУНБ ; уклад. Р.П.Круценко. – Черкаси, 2007. – 80 с. Ч733(4УКР)6-8
 16. Голос таланту, мужності й любові Олександра Довженка : методико-бібліогр. матеріали / Сум. ОУНБ ; Уклад. В.І.Мазур. – Суми, 2007. – 38 с. Ч738.19:Щ-8
 17. Із забуття – в безсмертя (до 110-р-ччя від дня народження В.Л.Поліщука) : методично-бібліогр. матеріали / Харк. ОУНБ ; уклад. Т.І.Євсікова. – Х.,2007. – 20 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 18. Лицар української літератури : (методично-бібліографічні матеріали до 90-ліття від дня народження українського письменника Михайла Григоровича Івасюка) / Чернів. ОУНБ ; Підгот.: О.Довгань, Л.Гаврилюк. – Чернівці, 2007. – 28 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 19. Людина Всесвіту – Іван Костиря (1932-2003) : Біобібліогр. покажч. Вип.2 (2001-2007 рр.) /Донец. ОУНБ ім. Н.К.Крупської ; уклад. Т.М.Дрьомова. – Донецьк, 2007. – 24 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 20. Моє Придніпров’я : Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2008 рік / Дніпропетр. ОУНБ . – Д., 2007. – 263 с. Бп15841-2008
 21. Молодь в українському суспільстві: Бібліогр. покажч. : Вип.8. –К.:ДБУ для юнацтва, 2007. -20с.
 22. Нам пора для України жити : до 150-річчя від дня народження Івана Яковича Франка: Методико-бібліогр. матеріали / Київ. ОБД ; уклад. М.С.Фенько. – К., 2007. – 26 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)1-8
 23. Настроєний життям як скрипка (до 135-річчя від дня народження Б.Лепкого) : Методично-бібліогр. матеріали / Харк. ОУНБ ; уклад. Г.В.Бакаєва. – Х., 2007. – 19 с. 738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 24. Невідомий генерал (до 100-річчя з дня народження Романа Шухевича): Біобібліогр. нарис / Сум. ОУНБ ; Уклад. Л.П.Бадеха. – Суми, 2007. – 30 с. Ч738.19:Т3(4УКР)6
 25. Необыкновенная жизнь обыкновенной капли (22 марта – Всемирный день воды): Путеводитель по выставке / Крымская РУНБ им. И.Я.Франко; сост. Ю.А.Капрова. – Симферополь, 2007. – 11 с.
 26. Під тягарем хреста... : (методично-бібліографічні матеріали до відзначення 70-річних роковин Василя Стуса) / Чернів. ОУНБ ім. М.Івасюка ; Підгот.: В.Швець, А.Лупан. – Чернівці, 2007. – 20 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 27. Повернення неупокореного речника : до 100-річчя від дня народження Івана Павловича Багряного: Методико-бібліогр. матеріали / Київ. ОБД ; Уклад. М.С.Фенько. – К., 2007. – 32 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 28. Чарівні мелодії свят: бібліогр. покажч. /ДБУ для юнацтва; уклад. Ю.Круть. – К., 2007. – 24 с. Ч738.102-5

Бібліографічні пам’ятки, списки

 1. Бібліотечна тема на сторінках періодичних видань (тематико-бібліогр. список за матеріалами періодичних видань 2007 року) /Харк. ОУНБ ; Підгот. Н.Ю.Казанцева. – Х., 2008. – 32 с.
 2. Вальтер Скотт (1771-1832) : Пам’ятка читачеві / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка ; уклад. Л.І.Жирик. – І.-Ф., 2007. – 14 с. Ч738.19:Ш5(4/8)-6
 3. Великдень в Україні: бібліогр. пам’ятка / Сум. ОУНБ ; уклад. В.І.Мазур. – Суми, 2007. – 10 с. Ч738.102-53
 4. Путівник по літературному Інтернету : вебліогр. список адрес літ. сайтів / Херсон. ОУНБ ім. Олеся Гончара ; уклад О.А.Захарова. – Херсон, 2007. – 19 с. Ч734(0)84

Матеріали соціологічних досліджень, розвідок

 1. Аналіз мовного та галузевого складу фондів бібліотек України / ДЗ «Национальна парламентська бібліотека УКраїни; Підгот.: Г.М.Перепелицина, М.О.Комаренко . – К., 2007. – 27 с. Ч736.104-3 Ч736.175.13
 2. Публічні бібліотеки України в контексті соціокультурного простору региону : Аналіт. записка за підсумками соціолог. дослідж. 2007 року / Сум. ОУНБ ; уклад. Т.М.Грищенко. – Суми, 2007. – 32 с. Ч730.32(4УКР) Ч734(4УКР-4СУМ)
 3. Публічні бібліотеки Черкащини в контексті соціокультурного простору регіону: Результати соціологічного дослідження / Черкас. ОУНБ ; уклад.: К.Бугаєнко, Л.Шумко. – Черкаси, 2007. – 31 с. Ч730.32(4УКР) Ч734(4УКР-4ЧЕК)
 4. Сельская библиотека на карте Украины ( по состоянию на 01.01.2007 г.) : по итогам социологического исследования / Крымское респ. учреждение «Универсальная научная библиотека им. И.Я.Франко» ; сост. Т.А.Дружинина. – Симферополь, 2007. – 18 с. Ч734(4УКР)751.34
 5. Соціологічне дослідження „Вивчення запитів користувачів відділу літератури іноземними мовами бібліотеки в умовах трансформації інформаційно-бібліотечних послуг” / І.-Ф. ОУНБ ім. І.Франка ; уклад. Л.Жирик. – І.-Ф., 2007. – 8 с. Ч730.32(4УКР)
 6. Студент вузу – користувач Сумської ОУНБ : Аналіт. записка за підсумками проведенного соціолог. дослідж. 2006 року / Сум. ОУНБ ; уклад. Т.М.Грищенко. – Суми, 2007. – 32 с. Ч730.32(4УКР) Ч738.020.19

Інформаційно-аналітичні огляди діяльності бібліотек

 1. Бібліотеки Першотравневого району [Донецька обл.] : Збірка інформ. матеріалів до Х обл. зльоту бібліотекарів села / Донец. ОУНБ ім. Н.К.Крупської ; уклад.: І.А.Пилипенко, Л.П.Васильєва. – Донецьк, 2007. – 24 с. Ч734(4УКР)751.34
 2. Бібліотечна Дніпропетровщина : Регіональний інформ.-метод. зб. Вип 7-8 /Дніпропетр. ОУНБ. – Д., 2007. – 192 с. Бп161126-7-8 Ч734(4УКР-4ДНІ)
 3. Державна бібліотека для юнацтва – центр інновацій та інформаційних технологій / ДАКККіМ; уклад. В.К.Скнарь. – К.,2006 – 17 с. Т135028 Ч734(4УКР)751.38
 4. Про діяльність публічних бібліотек м.Києва за 2006 рік / Публ. б-ка ім. Лесі Українки. – К., 2007. – 46 с. Т135030 Ч734(4УКР)751.3
 5. Публічні бібліотеки області: рік 2006: інформаційно-аналітичний огляд / Дніпропетр. ОУНБ ; уклад. І.Є.Луньова. – Д., 2007. – 128 с. Ч734(4УКР-4ДНІ)

Методичні рекомендації на допомогу бібліотекарю

 1. Вічний бунтар : Метод. рекоменд. бібл. працівникам [І.Багряний] / Львів. ОУНБ ; Упор яд. І.Лешнівська. – Л., 2007. – 32 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 2. Всіх сліз земля ще не ввібрала... (до 75-річчя голодомору 1932-1933 років) : Метод, поради організаторам дитячого читання / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Ю.В.Осадча . – К.,2007 . -20 с. Ч738.19:Т3(4УКР)614.
 3. Бібліотека як організатор сімейного читання / Нац. парлам. б-ка України; Підгот. Г.В.Бакаєва. – К., 2007. – 23 с. – (ДЗК; Вип.12/5) Ч739.89
 4. Бібліотека як центр популяризації літературного краєзнавства (до Року української книги) : метод. поради / Черкас. ОУНБ ; Підгот. Р.П.Круценко. – Черкаси, 2007. – 28 с. Ч738.102-63
 5. .Бібліотека – центр інформації, дозвілля та спілкування (за підсумками огляду –конкурсу) / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; уклад. Р.Круценко. – Черкаси, 2007. – 10 с. Ч734(4УКР-4ЧЕК)
 6. Бібліотеки як осередки культурно-просвітницької роботи... – К.: КОБ для дітей, 2007. – 27с.
 7. Ваш деловой кейс: Информ-релиз. 3 вып. – Сімферополь, 2007.
 8. Веселий, щирий та казково добрий : до 70-річчя від дня народж. Е.М.Успенського: біобібліогр. довідка для організаторів дит. читання / НБУД ; уклад. Н.Ю.Птиця . – К., 2007. – 20 с. Ч738.19:Ш5(4=РОС)6-8
 9. Голодомори ХХ століття на Україні : рекомендац. матеріали на допомогу шк. програмі / Сум. ОУНБ ; уклад. С.В.Мазур. – Суми, 2007. – 20 с. – (Для тих, хто бажає знати більше ; вип. 3) Ч738.19:Т3(4УКР)614
 10. Ділове досьє директора ЦБС. Вип.2 / Херсон. ОУНБ ім. Олеся Гончара ; упоряд. Т.Л.Сватула. – Херсон, 2007. – 125 с. Ч734(4УКР)707 Т134942-2
 11. Ділове досьє директора ЦБС. Вип.3 / Херсон. ОУНБ ім. Олеся Гончара; упоряд Т.Л.Сватула. – Херсон, 2007. – 55 с. Т134942-3 Ч734(4УКР)707
 12. Європа – наш спільний дім : метод. поради / Одес. ОУНБ ім. М.Грушевського ; Підгот.: Т.М.Полянко, О.А.Булгакова. – О., 2007. – 20 с. – (Знати більше про ЄС; Вип.1) Ч738.19:С Калейдоскоп досвіду : Зб. Вип.7 / Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара; упоряд. Т.Л.Сватула. – Херсон, 2007. – 25 с. Т134941-7
 13. Матеріали на допомогу підвищенню кваліфікації... –Херсон, 2007. – 36с.
 14. Методична діяльність на допомогу сільському фахівцю: регіональний підхід 6 (з досвіду роботи Малинської ЦРБ) / Житомир. ОУНБ ; уклад. Т.В.Ковальчук. – Житомир, 2007. – 19 с.
 15. Моя країна – Україна : (з досвіду роботи Бородянської та Фастівської централізованих бібліотечних систем) /Київ. ОБД ; уклад. Л.О.Юракова. – К., 2007. – 27 с. (Із змісту: Сценарий свята «Семен Палий у пам’яті народній»; Прем’єра книги А.Сокол, О.Конечної) Ч738.102-4
 16. Народе мій, до тебе я ще вернусь... (Метод. матеріали до 70-річчя В.Стуса) / Житомир. ОУНБ ; Уклад. З.І.Димарчук. – Житомир, 2007. – 18 с. Ч738.19:Ш5(4=УКР)6-8
 17. Очима історії : (презентація циклу книжкових виставок) / Житомир. ОУНБ ; Авт.-упоряд. Г.Г.Козаченко. – Житомир, 2007. – 25 с.Ч738.19:Т3(4УКР)
 18. Петлюра Симон Васильович (1897-1926) / Дніпропетр. ОУНБ ; уклад Н.В.Блінова . – Д.,2007. – 20 с. Т135008 Ч738.19: Т3(4УКР)
 19. Планування – 2008 : метод. матеріали для керівників бібліотек / Харк. ОУНБ ; уклад. Л.М.Федотова. – Х., 2007. – 20 с. Ч734к941.1
 20. Пошук та використання позабюджетних коштів бібліотеками області : (аналітична довідка) / Черкас. ОУНБ ; Підгот. Т.В.Горда. – Черкаси, 2007. – 8 с. Ч734к944.1
 21. Публічна бібліотека – інформаційний центр громади / Нац. парлам. б-ка України ; Підгот.: О.Лахно, С.Кравченко, І.Цуріна. – К.,2008. – 51 с. – (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип.4) Т135032 3 прим. Ч734(0)751.3
 22. Программа Международной конференции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов „Восток – Запад в век информационно-телекоммуникационных технологий» : Минск, Респ, Беларусь 3-7 дек. 2007 г. – Минск, 2007. – 35 с. Ч738.422 Ч734(0)л0
 23. Рекламно-іміджева діяльність бібліотек області : (аналітичний огляд) / Черкас. ОУНБ ; Підгот. Л.С.Шумко. – Черкаси, 2007. – 8 с. Ч738.01
 24. Розселення українців у сучасному світі : рекомендац. матеріали на допомогу шк.. програмі / Сум. ОУНБ ; уклад. С.В.Мазур. – Суми, 2007. – 25 с. – (Для тих, хто бажає знати більше ; вип.. 2)
 25. Світова література українською мовою: Рекомендац. покажч. літ. / Сум. ОУНБ ; Уклад.: В.І.Мазур, К.М.Івченко. – Суми, 2007. – 22 с. Ч738.19:Ш5(4/8)-8
 26. Тэматычны план …Нацыянальнай библиятэки Беларуси на 2007 год
 27. Трагедія, яку важко збагнути: метод. поради на допомогу бібліотекарям / Сум. ОУНБ ; уклад. В.М.Кальченко. – Суми, 2007. – 30 с. Ч738.19:Т3(4УКР)614
 28. Чорна пам’ять, вічна пам’ять: метод. поради [До Року пам’яті жертв Голодомору в Україні] / Черкас. ОУНБ ; Уклад. Т.В.Горда. – Черкаси, 2007. – 16 с. Ч738.19:Т3(4УКР)614

Сценарії

 1. Кращі сценарії бібліотек області: Вип.ІХ / Черкас. ОУНБ ; Уклад. Л.С.Шумко. – Черкаси, 2007. – 34 с. Ч738.102-4
 2. Між лезом меча і сріблом полину [сценарій вечора пам’яті О.Теліги та О.Ольжича ] / Львів. ОУНБ ; Упоряд. І.Лешнівська. – Л., 2007. – 19 с.

Дата створення: 29/08/2008 × 16:12
Дата оновлення: 07/05/2009 × 21:47
Категорія:
Сторінка переглянута 4982 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати