ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД І АРХІВНІ УСТАНОВИ

Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України № 3815-12 від 24.12.93р.

(Стаття 18 вводиться в дію з січня 1996 року згідно із Постановою Верховної Ради № 3815-12 від 24.12.93)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 498/95-ВР від 22.12.95, № 608/96-ВР від 17.12.96) (Витяг)

Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства. Він перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних, соціально-культурних, наукових та інших потреб суспільства, реалізації законних прав та інтересів громадян. Держава гарантує умови для зберігання, примноження і використання Національного архівного фонду, сприяє досягненню світового рівня в розвитку архівної справи.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Національний архівний фонд

Розділ II. АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ

Стаття 6. Система архівних установ

Систему архівних установ України становлять:

Стаття 12. Архівні підрозділи самоврядних наукових установ, державних музеїв та бібліотек

Стаття 16. Ліквідація і зупинення діяльності архівних установ

Розділ III. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

Стаття 17. Формування Національного архівного фонду

Стаття 18. Віднесення документів до складу Національного архівного фонду (Стаття 18 вводиться в дію з січня 1996 року згідно з Постановою ВР № 3815-12 від 24.12.93)

Стаття 20. Унікальні документальні пам'ятки

Розділ V. ОБЛІК І ЗБЕРІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

Стаття 24. Державний облік документів Національного архівного фонду

Стаття 25. Забезпечення схоронності Національного архівного фонду

Розділ VI. ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

Стаття 26. Доступ до документів Національного архівного фонду Документи Національного архівного фонду і довідковий апарат до них надаються у користування в архівних установах з часу їх надходження на зберігання, а в приватних архівах - відповідно до розпорядження їх власника.

Стаття 27. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду в державних архівних установах

Стаття 29. Форми використання документів Національного архівного фонду

Стаття 31. Права користувачів документів Національного архівного фонду

Користувачі документів Національного архівного фонду, що зберігаються у державних архівних установах, мають право:

Стаття 32. Обов'язки користувачів документів Національного архівного фонду

Користувачі документів Національного архівного фонду зобов'язані:

Розділ VII. ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ

Стаття 35 . Платні послуги архівних установ

У випадках, не заборонених цим Законом, архівні установи надають за плату громадянам і юридичним особам послуги з використанням наявних архівних документів, а також проводять роботи, пов'язані із забезпеченням схоронності документів на підприємствах, в установах і організаціях. Оплата за роботи та послуги здійснюється на договірних засадах і відповідно до цін, затверджених у встановленому порядку. Надання архівних довідок, необхідних для соціального захисту громадян, а також документів для користування в читальному залі архівної установи, виготовлення користувачем копій документів або витягів з них та надання архівних довідок і копій документів судам, державним, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам, органам місцевого та регіонального самоврядування здійснюється безкоштовно.

Стаття 36. Податкові та інші пільги архівним установам і власникам приватних архівів

(Стаття 36 втратила чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України на підставі Закону №608/96-ВР від 17.12.96)

(Стаття 36 втратила чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються на підставі Закону № 498/95-ВР від 22.12.95)

Архівні установи звільняються від усіх видів податків, мита і зборів, у тому числі від обов'язкового відрахування валютних коштів, одержаних від іноземних користувачів, якщо ці кошти спрямовані на дальший розвиток архівної справи, забезпечення схоронності Національного архівного фонду, поліпшення діяльності архівних установ, зміцнення їх матеріально-технічної та соціальної бази.

Відомості Верхов. Ради України. - 1994. - № 15. - Ст.86; 1997. - № 8. - Ст.62;

Голос України. - 1994. - 29 січ., 1996. -28 груд.