Бібліотечному фахівцю

Каталогізація - сукупність процесів, що забезпечують створення і функціонування бібліотечних каталогів
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[15.06.2018]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[13.03.2018]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2018 рік

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[28.12.2017]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2017 рік

[28.12.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2017 р.

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з фахової зарубіжної періодики за 4 кв. 2012

Статті з зарубіжної періодики, що надійшла до ВДІМ

Статті з зарубіжної фахової періодики, ІV квартал, 2012

 1. Brenner, Robin. Toronto library hosts comics fest / Robin Brenner // American Libraries. - 2012. - Vol. 41, No 7/8. - p. 14-15. Розповідь про Публічну бібліотеку Торонто, яка вже дев’ятий рік поспіль надає своє приміщення для проведення книжкового ярмарку коміксів Toronto Comic Arts Festival (TCAF). Автор статті розповідає про деякі організаційні подробиці, але головною його думкою є підкреслити, що, беручи участь у таких заходах, бібліотека отримує можливість публічно заявити про себе, наблизитися до користувачів.
 2. Budyńska, Barbara. Ustawa o bibliotekach / Barbara Budyńska, Elżbieta Stefańczyk // Bibliotekarz. - 2012. - № 9. — s. 4-5. Асоціація бібліотекарів Польщі працює сьогодні над внесенням змін до Закону про бібліотеки. У статті автори пояснюють, чому Закон, прийнятий 2007 року потребує внесення до нього змін.
 3. Budyńska, Barbara. Ustawa o bibliotekach (2) / Barbara Budyńska, Elżbieta Stefańczyk // Bibliotekarz. - 2012. - № 10. - s. 4-6. Обговорення окремих статей нового закону про бібліотеки, що готується до прийняття. У цій статті мова йде про частину закону, що стосується головних елементів його структури та загальних положень.
 4. Cendrowska, Barbara. Wolny dostęp do zbiorów w Bibliotece Głównej Zachodniopomoskiego Uniwersytetu Technologicznego / Barbara Cendrowska, Barbara Sadowska // Bibliotekarz. - 2012. - № 10. - s. 24-28. Після спорудження 2011 року нового приміщення Головної бібліотеки Західнопоморського університету в Щецині (Польща) туди переїхали ще дві профільні бібліотеки Щецина. Позитивним є те, що з переїздом до нового приміщення бібліотека отримала можливість значну частину фонду (видання після 1990 р.) виставити у відкритий доступ. Стаття розповідає про деякі технічні деталі і проблеми, що виникли в процесі виокремлення частини колекції, а також про те, як це позначилося на якості обслуговування користувачів.
 5. Clark, Larra. Study: public awareness gap on e-books in libraries / Larra Clark // American Libraries. - 2012. - Vol. 41, № 7/8. - p. 12. Огляд стану обізнаності американської громадськості щодо обсягу і змісту бібліотечних послуг. Стаття написана за результатами дослідження, проведеного однією з американських агенцій у кінці 2011-на початку 2012 рр. і містить загальну інформацію про кількість населення, що користується бібліотеками, соціальний статус цих громадян і т. п. Головна ж увага приділяється необхідності бібліотек ширше рекламувати свої послуги стосовно наявності у них продуктів на цифрових носіях, зокрема, електронних книг.
 6. Collins, Bradley. How public libraries are a boon to small business / Bradley Collins // American Libraries. - 2012. - Vol. 41, № 7/8. - p. 28-31. Розповідь про те, як публічні бібліотеки США співпрацюють з суб’єктами дрібного бізнесу. Така співпраця корисна для останніх тим, що у бібліотеках, користуючись безкоштовним доступом до Інтернету, вони можуть здійснювати не лише пошук роботи, працівників і т. п., але й користуватися доступом до різних баз даних, крім того, приміщення бібліотеки (з комп’ютерами, доступом до Інтернету, наявними факсом і копіювальним апаратом) є дуже зручними для проведення різноманітних занять і семінарів. З досвіду США.
 7. Diehm, Rae-Anne. Approaches to learning information literacy / Rae-Anne Diehm, Mandy Lupton // Academic Librarianship. - 2012. - №. - p. 217-225. До питання оптимізації навчання інформаційної грамотності студентів вищих навчальних закладів. Серед основних способів навчання автори визначають: навчання в процесі роботи, навчання шляхом власних проб і помилок та навчання у процесі взаємодії з іншими людьми. Виходячи з цього, у статті даються поради викладачам та бібліотекарям вузів стосовно того, яким чином можна організувати процес навчання найбільш ефективно. З досвіду Австралії.
 8. Franks, Rachel. Grey matter: the ageing librarian workforce, with a focus on public and academic libraries in Australia and the United States / Rachel Franks // APLIS (Australasian Public Libraries and Information Services). - 2012. - Vol. 25, № 3. - p. 104-110. У статті автор, на прикладі публічних та академічних бібліотек Австралії та США, розглядає проблему старіння бібліотечних кадрів. Сьогодні проблема старіння населення є актуальною для багатьох індустріально розвинених країн світу. Цей процес відбувається на тлі зниження смертності населення та збільшення тривалості життя; звідси виникають певні економічні та соціальні наслідки. Як і в більшості галузей економіки і культури цих країн, основну частину кваліфікованих бібліотечних працівників Австралії та США складають фахівці зрілого віку (62% в Австралії і 58% в США).
 9. Gębołyś, Zdzisław. Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i pracowników informacji / Zdzisław Gębołyś // Bibliotekarz. - 2012. - № 11. - s. 15-16. Коментар з приводу прийнятого 2012 року першого міжнародного кодексу етики бібліотекарів та працівників інформації. У коментарі йдеться про загальні засади нового кодексу, його структуру, а також є деякі коментарі стосовно його змісту.
 10. Gościk, Monika. Zdalne nauczanie, tradycyjny wykład czy kształczenie mieszane? / M. Gościk // Bibliotekarz. - 2012. - № 11. - s. 9-11.У статті авторка розмірковує про доцільність застосування під час навчання інформаційної грамотності замість традиційних занять у класах нової сучасної форми он-лайн. При цьому вона спирається на результати опитування, проведеного серед студентів одного з вищих навчальних закладів, у якому ті висловлюються на користь нової форми, яку вони вважають цікавішою.
 11. Greenstein, Jane. Library science without the library / Jane Greenstein // Library Journal. - 2012. - Vol. 137, No.1. - p. 52. Останнім часом все більше молодих людей, які отримали бібліотечну освіту, працюють поза бібліотечною сферою. Зокрема, вони знаходять роботу у різних компаніях, що працюють з інформаційними технологіями (напр., Google). Автор статті розглядає таку ситуацію як позитивну, оскільки вона свідчить про життєздатність бібліотечної освіти і вважає, що бібліотечним навчальним закладам слід і надалі поглиблювати свою роботу у цьому напрямку.
 12. Guidelines for implementing and maintaining virtual reference services // Reference & User Services Quarterly. - 2010. - Vol.50, № 1. - p. 92-96. На допомогу бібліотекам у встановленні і наданні послуги віртуальної інформаційної довідки. Стаття є практичним посібником (із зазначенням поетапності роботи) з організації віртуальної довідки. Розроблена 2004 р. Асоціацією інформаційно-довідкових послуг (RUSA) США, інструкція була остаточно схвалена і затверджена Радою директорів асоціації 2010 року.
 13. Gunnels, Claire B. Joint libraries: models that work / Claire B. Gunnels // American Libraries. - 2012. - Vol. 43, No.9/10. - p. 24-28.Стаття присвячена новій тенденції, що простежується сьогодні у бібліотечному середовищі, коли об’єднуються публічні та академічні бібліотеки. Автор описує кілька таких конкретних прикладів у США, аналізує як позитивні моменти (розширення сфери впливу, економія площ і коштів), так і можливі труднощі (злиття різних культур обслуговування користувачів, різна кваліфікація бібліотекарів і ін.).
 14. Hopkinson, Alan. Peculiarities of digitising materials from the collections of the National Academy of Sciences, Armenia / Alan Hopkinson, Tigran Zargaryan // Ariadne. - 2012. - № 68. - [7] p. У статті розповідається про досвід Фундаментальної наукової бібліотеки Національної Академії Наук Вірменії з оцифрування фонду рідкісних і цінних книг. Розглядається етапність здійснення робіт, дається аналіз і шляхи вирішення супутніх проблем.
 15. Huwe, Terence K. New technology, new workflows, new ways to collaborate / Terence K. Huwe // Computers in Libraries. - 2012. - April. - p. 20-22. У статті автор розповідає про новітні досягнення у сфері цифрових технологій, що використовуються бібліотеками для ширшого задоволення потреб користувачів. Йдеться про кілька останніх програмних продуктів, розроблених на платформі WordPress, що працюють із залученням соціальних мереж (Facebook, YouTube, Twitter). Автор, директор бібліотеки та відповідальний за інформаційні ресурси одного з інститутів університету Берклі (штат Каліфорнія, США), робить акцент на технічних моментах розробки і використання бібліотечних програм.
 16. Janda, Bożena. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa / Bożena Janda // Bibliotekarz. - 2012. - № 11. - s. 6-8. Розповідь про воєводську і міську бібліотеку в м. Жешів (Польща), де завдяки реалізації проекту ”Підкарпатська цифрова бібліотека” було зроблено значний крок в напрямку комп’ютеризації, інформатизації та оцифрування бібліотечних фондів. Проект здійснюється за фінансування Європейського Фонду Регіонального Розвитку та з бюджету місцевого самоврядування Підкарпатського воєводства.
 17. Karwasińska, Emilia. „Ask a librarian” - serwis Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu / Emilia Karwasińska, Halina Kozak // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2011. - № 1 (119) luty. - [9] s. Розповідь про налагодження бібліотекою університету у Познані віртуальної довідки «Запитай бібліотекаря»: мета послуги, форми комунікації (е-пошта, телефон, Skype), основні завдання, процедура встановлення (визначення фахівців, що будуть брати участь у виконанні довідок, налагодження статисти) та рекламування послуги.
 18. Kelly, Michael. Moving past netlibrary / Michael Kelly // Library Journal. - 2012. - Vol. 137, No 10. - p. 52-54. Після придбання компанією EBSCO електронної бібліотеки від OCLC (некомерційного комп’ютерного бібліотечного сервісу та науково-дослідної організації, що спеціалізується на розширенні доступу до інформації у світі і скороченні витрат на інформацію), компанія значним чином розвинула і удосконалила платформу цього цифрового продукту, роблячи електронну базу досконалішою і зручнішою у користуванні. Стаття розповідає про суть внесених змін.
 19. Kelly, Michael. The new normal : Annual library budgets survey 2012  / Michael Kelly // Library Journal. - 2012. - Vol. 137, No.1. - p. 37-40. Огляд фінансового становища публічних бібліотек на 2012 рік з огляду на скорочення державних бюджетних асигнувань після фінансової кризи 2008 року. Дається аналіз локальної (по окремих штатах) специфіки виділення коштів на розвиток і підтримку бібліотек, описуються кількісні та якісні зміни бібліотек, особливості роботи бібліотечного персоналу.
 20. Kendrick, Terry. Marketing your library / Terry Kendrick ; Potter, Ned // American Libraries. - 2012. - Vol.43, № 11/12. - p. 50-52. Знаний фахівець зі стратегічного маркетингу у бібліотеках Террі Кендрік розповідає про важливість, під час розробки бібліотеками планів розвитку, здійснення ними стратегічного маркетингу. Він пояснює, що для досягнення позитивного результату бібліотекам необхідно вивчити сегментацію ринку послуг. Системний маркетинг він протиставляє здійсненню бібліотеками окремих дій і заходів, до яких ті вдаються в рамках стимулювання за допомогою політики дефіцитного фінансування (англ. pump-priming). Т. Кендрік дає практичні поради щодо налагодження та здійснення бібліотеками стратегічного маркетингу.
 21. Landgraf, Greg. Geek out / Greg Landgraf // American Libraries. - 2012. - Sept.-Oct. - p. 20-23. У листопаді 2011 р. Інститут музейних та бібліотечних послуг (США) спільно з одним з благодійних фондів країни виділили восьми американським публічним бібліотекам грант у розмірі $100 тис. доларів. У статті розповідається про те, як ці бібліотеки використали кошти на розвиток технічного обладнання і створення комп’ютерних лабораторій, де, навчаючись за спеціальними програмами, підлітки можуть опановувати нові програми і технології, реалізуючи таким чином свої творчі здібності.
 22. Marsales, Rita. Working part-time after retirement / Rita Marsales // American Libraries. - 2012. - Vol. 41, № 7/8. - p. 32-35. Автор статті порушує питання, яким чином може продовжити свою трудову діяльність бібліотекар після виходу на пенсію. Одним з варіантів є залишитися працювати у колишній сфері, але вже лише з частковою зайнятістю. Новим місцем роботи для цієї категорії працівників може стати місцевий книжковий магазин, музей, бібліотека при церкві і т. ін. З досвіду США.
 23. Mery, Yvonne. Performance-based assessment in an online course: Comparing different types of information literacy instruction / Yvonne Mery, Jill Newby, Ke Peng // Portal: Libraries and Academy. - 2012. - Vol. 12, No. 3. - p. 283-298. У статті автори досліджують, яким чином спосіб навчання інформаційної грамотності (традиційно чи віртуально) впливає на результат засвоєння. Як показує досвід, спосіб навчання має значення, і кращі результати при пошуку інформації продемонстрували студенти, що навчалися он-лайн.
 24. Moyer, Matthew. Live at your library / Matthew Moyer, Andrew Coulon // American Libraries. - 2012. - Vol. 43, № 11/12. - p. 46-48. Розповідь про досвід деяких публічних бібліотек США, які, з метою розширення спектру надаваних послуг, розпочали формувати у себе музичні колекції місцевих авторів і виконавців. З цією ж метою деякі з них навіть організовують у себе концерти за участю таких колективів та окремих виконавців. Як показує практика, громадськість поставилася до нововведення з цікавістю.
 25. Murvosh, Marta. Better together / Marta Murvosh // Library Journal. - 2012. - Vol. 137, No 9. - p. 20-24. Шукаючи нові шляхи вирішення проблем приміщення, бібліотеки вдаються до співпраці з різноманітними (переважно освітніми) закладами, у тому числі і бібліотечними, коли в одному приміщенні розміщуються, скажімо, публічна бібліотека, шкільна бібліотека та ще спортзал, або бібліотека і помешкання для людей похилого віку. Такі форми співпраці і сусідства дозволяють внести елемент свіжого сприйняття і навіть до певної міри вирішити фінансові питання. З досвіду США.
 26. Murvosh, Marta. Powerful partnership / Marta Murvosh // Library Journal. - 2012. - Vol. 137, № 9. - p. 1, 4-9. З метою економії коштів на утримання приміщень та пошуку нових форм роботи бібліотеки сьогодні вдаються до співпраці з іншими організаціями. У статті автор розглядає конкретні приклади, коли публічні бібліотеки співпрацюють з освітніми закладами, історичними товариствами чи культурними центрами. Таким чином їм вдається розширити коло користувачів та урізноманітнити форми надання послуг. З досвіду США.
 27. Nalewajska, Lilianna. Szkolenia biblioteczne czy edukacja informacyjna? / Lilianna Nalewajska // Bibliotekarz. - 2012. - № 10. - s. 7-11. До питання навчання громадян інформаційної грамотності. Стаття розповідає, як академічні бібліотеки європейських університетів беруть участь у навчальних програмах своїх навчальних закладів, коли навчання інформаційної грамотності нерідко збігається з оволодінням знаннями з користування бібліотекою.
 28. New Americans and the digital litaracy gap // American Libraries. - 2012. - Vol. 43, № 11/12. - p. 20-21. Сьогодні, коли до США прибуває величезна кількість іммігрантів, багато з них звертаються до бібліотек як місця, де вони можуть скористатися можливостями Інтернету. При цьому виникає та проблема, що переважна більшість з них не володіє комп’ютерною грамотністю. Стаття розповідає про реалізацію бібліотеками США навчальних програм з комп’ютерної грамотності для користувачів.
 29. Putnam, Laurie L. Writing for civilians / Laurie L. Putnam // American Libraries. - 2012. - Vol.43, № 11/12. - p. 38-41. Говорячи про те, що бібліотеки сьогодні повинні боротися за визнання своєї затребуваності у суспільстві, автор наголошує на важливості донесення до громадян інформації про самі бібліотеки та їх діяльність. Один зі способів: друкувати відповідні матеріали у засобах масової інформації; зокрема, автор дає деякі поради, як зробити ваші публікації цікавими для читачів.
 30. Sadowska, Jadwiga. Jana Wołosza felietonowe widzenie polskiego bibliotekarstwa / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2012. - № 9. - s.14-16. Рецензія на книгу Яна Волоша – одного з провідних польських бібліотекознавців, редактора фахового журналу Bibliotekarz – що має вийти до кінця ц. р. у видавництві Товариства польських бібліотекарів. До книги увійдуть статті автора, присвячені проблемам бібліотек Польщі, зокрема, стану польських публічних бібліотек у період після 1995 року.
 31. Schneider, Karen G. Personal branding for librarians : Distinguishing youself from the professional herd / Karen G. Schneider // American Libraries. - 2012. - Vol. 43, № 11/12. - p. 34-37. Стаття присвячена питанню створення оригінального і привабливого образу бібліотекаря, формування якого допоможе людині бути цікавою для працедавців, для користувачів, з якими доведеться спілкуватися, а також завоювати авторитет у колективі. Серед аспектів, які виділяє автор: зовнішній вигляд (одяг, зачіска), а також формування свого внутрішнього стану як цілісної особистості.
 32. Schwartz, Meredith. The power of the e-patron / Meredith Schwartz // Library Journal. - 2012. - Vol. 137, No. 10. - p. 50-51. Бібліотеки США провели дослідження стосовно того, які користувачі – фізичні чи віртуальні – переважають у них сьогодні. Результати дослідження показали, що простежується тенденція до зростання віртуальних користувачів, хоча вони теж не обмежуються лише відвідуванням веб-сайтів, а заходять до бібліотеки, щоб подивитися книжки на місці, відвідати бібліотечні заходи.
 33. Seroka, Katarzyna. Akredytacja profesjonalna programów kształcenia w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej / Katarzyna Seroka // Bibliotekarz. - 2012. - № 10. - s. 12-15. Розповідь про програми акредитації навчальних програм у сфері бібліотекознавства та наукової інформації, що діють у Сполучених Штатах Америки.
 34. Szafińska-Chadała, Marzena. Publikacje w językach obcych oraz ich czytelnicy / Marzena Szafińska-Chadała // Bibliotekarz. - 2012. - № 11. - s. 12-14. Стаття присвячена аналізу комплектування бібліотечних фондів документами іноземними мовами. Автор підкреслює, що наявність у бібліотеці матеріалів іноземними мовами безпосередньо впливає на її престиж. Описуються кілька програм, завдяки яким бібліотеки Польщі комплектуються іншомовними виданнями, дається стислий аналіз запитуваності цього виду документів.
 35. Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników bibliotek // Bibliotekarz. - 2012. - № 11. - s. 17-21. 18 травня 2012 р. Міністерство культури і національної спадщини Польщі представило проект розпорядження щодо кваліфікаційних вимог до бібліотечних працівників. Проект викликав негативну реакцію Товариства польських бібліотекарів, яке, після опрацювання, представило свій проект. Стаття містить версію, розроблену Товариством польських бібліотекарів, разом з обґрунтуванням позицій.

Дата створення: 04/01/2013 × 12:59
Дата оновлення: 22/04/2013 × 17:40
Категорія:
Сторінка переглянута 3472 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати