Бібліотечному фахівцю

читальний зал – спеціально облаштоване приміщення, обладнане робочими столами для користувачів і призначене для роботи користувачів з документами б/ф
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[15.06.2018]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[13.03.2018]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2018 рік

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[28.12.2017]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2017 рік

[28.12.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2017 р.

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з бібліотечної зарубіжної періодики за 4 кв. 2007

Статті з зарубіжної періодики

 1. Albitz R.S. The what and who of information literacy and critical thinking in higher education: Навчання інформаційної грамотності у вищих навчальних закладах. Роль бібліотеки у розвитку інформаційної грамотності // Portal: Libraries and the Academy. - 2007. - Vol.7, No.1. - P.97-109.
 2. Anderson V., Jones D.J. Keeping public libraries on the agenda: Бібліотеки у сучасному суспільстві. Розгляд шляхів і способів, за допомогою яких бібліотеки можуть відстоювати своє місце у сучасному суспільстві // The Australian Library Journal. - 2006. - Vol.55, No.4. - P.301-315.
 3. Andryszczak J. Doksztalczenie kadry bibliotecznej w PBP w Sieradzu: Виробничі конференції як форма підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників. На прикладі однієї з публічних бібліотек Польщі // Bibliotekarz. - 2007. - Nr.6. - S.16-18.
 4. Ayre L.B. Library deliveri 2.0: Delivering library materials in the age of Netflix: Перспективи розвитку міжбібліотечного абонементу за умов розширеного використання Інтернету. Про доцільність організації роботи міжбібліотечного абонементу за принципом роботи пошукових систем Amazon та Netflix // Library Philosophy and Practice. - 2007. - Special issue.
 5. Baily P. Readers and books connect: Діяльність публічних бібліотек по підтримці у користувачів інтересу до читання. Опис пілотного проекту, що об'єднав усі публічні бібліотеки одного з регіонів Великої Британії // Public Library Journal. - 2007. - Vol.22, No.2. - P.11-14.
 6. Beaubien A.K. et al. Challenges facing high-volume interlibrary loan operations: baseline data and trends in the CIC Consortium: Проблеми, що виникають у процесі здійснення міжбібліотечного документообміну. Специфіка обміну періодичними виданнями, аудіовізуальними матеріалами та електронними документами. З досвіду одного з бібліотечних консорціумів США // College & Research Libraries. - 2006. - Vol.67, No.1. - P.63-81.
 7. Bray C. Libraries inspire learning: Бібліотека як інформаційний осередок. Результати дослідження, здійсненого публічними бібліотеками Великої Британії (2005р.) стосовно впливу репертуару читання на культурно-інформаційну поведінку користувачів // Public Library Journal. - 2007. - Vol.22, No.2. - P.15-16.
 8. Burkhardt J.M. Assessing library skills: a first step to information literacy: Опис проведеного одним з бібліотечних коледжів США дослідження рівня знань з інформаційної грамотності студентів після проходження ними спеціального навчального курсу: методика дослідження та аналіз отриманих результатів // Portal: Libraries and the Academy. - 2007. - Vol.7, No.1. - P.25-49.
 9. Cameron L., Wise S.L., Lottridge S.M. The development and validation of the information literacy test: Розробка вузами США тесту для оцінювання рівня інформаційної грамотності студентів. Принципи побудови та основні позиції тесту // College & Research Libraries. - 2007. - Vol.68, No.3. - P.229-237.
 10. Chadaj A., Garczynska M., Szaflarska E. Bibliotekarze bibliotek akademickich w krajach Unii Europejskiej: Порівняльний аналіз становища бібліотекарів 25 країн Європейського Союзу: система підготовки (теоретична і практична), права і обов'язки, кодекси етики європейських бібліотекарів і ін. Результати дослідження // Przeglad biblioteczny. - 2007. - R.75, Nr.1. - S.67-85.
 11. Cirasella J. You and me and Google makes three: welcoming Google into reference interviews: Про зручність використання бібліотекарями пошукового механізму Google при виконанні бібліографічних довідок // Library Philosophy and Practice. - 2007. - Special issue
 12. England S.R. The consequences of promoting an educational role for today's public libraries: Публічна бібліотека як культурний та освітній осередок суспільства. Історія розвитку освітньої функції бібліотеки у США та її суспільна значимість // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.2. - P.55-63.
 13. Faiks A., Radermacher A., Sheehan A. What ABOUT the book? Google-izing the catalog with tales of contents: Включення до бібліотечних онлайнових каталогів (за принципом системи Google) позиції "зміст" з метою полегшення для користувачів процесу пошуку книги. З досвіду бібліотечного консорціуму приватних академічних бібліотек США // Library Philosophy and Practice. - 2007. - Special issue.
 14. Fang, Wei. Using Google Analytics for improving library website content and design: A case study: Використання бібліотеками аналітичних досліджень Google Analytics стосовно інформаційної поведінки користувачів вебу для удосконалення бібліотечних веб-сторінок. З досвіду однієї з американських бібліотек // Library Philosophy and Practice. - 2007. - Special issue.
 15. Farmer L.S.J. What is the question?: Уміння вірно і грамотно формулювати запитання як важлива складова інформаційної поведінки людини. Робота бібліотек з навчання молоді умінь формулювати свої інформаційні запити // IFLA Journal. - 2007. - Vol.33, No.1. - P.41-49.
 16. Farrelly M.G. Unleashing your inner man: Робота з "важкими" підлітками, які є відвідувачами бібліотеки. Досвід одного з бібліотекарів публічної бібліотеки США // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.2. - P.40-41.
 17. 19. Filling the youth shaped hole: Публічні бібліотеки і молодь. Запровадження публічним бібліотеками послуг, орієнтованих на молодого користувача. Опис спеціального проекту, що здійснюється ПБ Великої Британії по залученню молоді // Public Library Journal. - 2007. - Vol.22, No.2. - P.7-10.
 18. Forsyth E. Using wireless devices to enhance reference and information services: Використання бібліотеками для роботи персоналу бездротового (переносного) обладнання: ноутбуки, iPAC і ін. Переваги і недоліки. З досвіду бібліотек Австралії // The Australian Library Journal. - 2006. - Vol.55, No.4. - P.317-324.
 19. Gabbard R.B., Kaiser A., Kaunelis D. Redesigning a library space for collaborative learning: Досвід університетської бібліотеки штату Індіана (США) по створенню користувачам умов для проведення групових занять (корпоративного навчання): практичні кроки // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.5. - P.6-11.
 20. Gerding S. Advocate for more: До питання залучення бібліотекою додаткових позабюджетних коштів. Практичні поради по здійсненню фандрайзингу // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.2. - P.36-39.
 21. Grafstein A. Information literacy and technology: an examination of some issues: Концептуальний підхід до поняття інформаційної грамотності. Аналіз взаємозв'язку між інформаційною грамотністю та інформаційним середовищем. Просвітницька роль бібліотеки у розвитку інформаційної грамотності серед населення // Portal: Libraries and the Academy. - 2007. - Vol.7, No.1. - P.51-64.
 22. Grogg J.E. Investing in digital: Використання бібліотеками новітніх технологій, що дозволяють формувати колекції цифрових документів, управляти ними та надавати якнайширший спектр сучасних інформаційних послуг. Опис деяких популярних цифрових продуктів, що використовуються у бібліотеках США // Library Journal. - 2007. - Vol.132, No.9. - P.30-33.
 23. Hastings R. Journay to Library 2.0: Підвищення рівня інформаційної грамотності бібліотечних працівників. Досвід однієї з публічних бібліотек США // Library Journal. - 2007. - Vol.132, No.7. - P.36-37.
 24. Heazlewood J. et al. Where are they now? A survey of Charles Sturt university library and information management graduates: Результати дослідження, проведеного одним з університетів Австралії стосовно працевлаштування і профілю зайнятості випускників факультету бібліотечної справи та інформаційного менеджменту // The Australian Library Journal. - 2006. - Vol.55, No.4. - P.330-341.
 25. Heintzelman N. Cybertorials: Досвід однієї з публічних бібліотек США по організації занять для користувачів бібліотеки в режимі он-лайн стосовно шляхів і методів пошуку інформації // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.2. - P.12-14.
 26. Hildreth S. Rural libraries: Шляхи вирішення проблем невеликих бібліотек, розташованих у сільській місцевості. З досвіду бібліотек США // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.2. - P.7-11.
 27. Huang Ph. How you can protect public access computers and their users: Кілька практичних порад як захистити комп'ютери, що перебувають у відкритому для користувачів доступі від можливих пошкоджень та втручань у їх оперативну систему // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.5. - P.16-20.
 28. IFLA strategic plan 2006-2009: Стратегічний план розвитку Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій // IFLA Journal. - 2007. - Nr.1. - P.61-64.
 29. Jaskowska M. Cechy ksztaltujace wizerunek bibliotek naukowych w Internecie: Аналіз основних показників, що впливають на формування іміджу наукової бібліотеки в Інтернеті // Przeglad biblioteczny. - 2007. - R.75, Nr.1. - S.29-41.
 30. Klinger S.L. Online Ph.D. programs: a look at a IESSE listserv discussion thread: Про доцільність запровадження програми дистанційного (он-лайн) навчання з наступним присвоєнням наукового ступеня фахівцям у сфері бібліотечної та інформаційної науки. З досвіду США // Journal of Education for Library and Information Science. - 2007. - Vol.48, No.1. - P.5-12.
 31. Kraemer E.W., Lombardo Sh.V., Lepkowski F.J. The librarian, the machie, or a little of both: a comparative study of three information literacy pedagogies at Oakland University: Використання у навчальних програмах з інформаційної грамотності Окландського університету (США) онлайнової форми навчання. Порівняльне дослідження ефективності очного, онлайнового та змішаного типів навчання // College & Research Libraries. - 2007. - Vol.68, No.4. - P.330-351.
 32. Kruk M. Knowledge and its enemies: Філософська теорія формування людських знань та просвітницька роль бібліотек // The Australian Library Journal. - 2007. - Vol.56, No.1. - P.17-29.
 33. Kwon N. Public library patrons' use of collaborative chat reference service: The effectiveness of question answering by question type: Діяльність віртуальної довідково-інформаційної служби у публічній бібліотеці. Деякі поради стосовно методів здійснення віртуальних довідок у режимі чату // Library & Information Science Research. - 2007. - Vol.29, No.1. - P.70-91.
 34. Lang J. "Have you searched Google yet?" Using Google as a discovery tool for cataloging: Використання бібліотекарями пошукового механізму Google у процесі каталогізації документів, зокрема, документів на цифрових носіях // Library Philosophy and Practice. - 2007. – June.
 35. Malak P. Interfejs uzytkownika katalogu bibliotecznego online - propozycja usprawienia: Організація інтерфейсу бібліотечної веб-сторінки. Кілька порад стосовно удосконалення інфтерфейсу бібліотечного каталогу он-лайн // Przeglad biblioteczny. - 2007. - Rocz.75, Nr.2. - S.252-260.
 36. Marley J.L. Gender differences and distance education: major research findings and implications for LIS education: Аналіз впливу гендерного фактору на результативність дистанційного (он-лайн) навчання // Journal of Education for Library and Information Science. - 2007. - Vol.48, No.1. - P.13-20.
 37. Milone Hill N. Would you like fries with that?: Дискусія стосовно діяльності книжкових клубів при публічних бібліотеках. Обмін досвідом різних публічних бібліотек щодо змісту і форм роботи книжкових клубів // Public Libraries. - 2007. - Vol.46, No.2. - P.19-26.
 38. Montague R.-A., Pluzhenskaia M. Web-based information science education (WISE): collaboration to explore and expand quality in LIS online education: Про можливості застосування дистанційного (он-лайн) навчання у сфері бібліотечної та інформаційної науки // Journal of Education for Library and Information Science. - 2007. - Vol.48, No.1. - P.36-51.
 39. Mulcahy K.P. Science fiction collections in ARL academic libraries: Характеристика колекції художньої літератури в академічних бібліотеках США: аналітичне дослідження // College & Research Libraries. - 2006. - Vol.67, No.1. - P.15-49.
 40. Nahotko M. Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki: Розвиток новітніх технологій та їх застосування у бібліотечній сфері. Створення бібліотеками репозитаріїв для зберігання документів, створених у цифровому форматі, та віртуальних бібліотек як відповідь на вимогу часу про надання необмеженого доступу до інформації // Przeglad biblioteczny. - 2007. - R.75, Nr.1. - S.7-28.
 41. Neiburger E. Gamers... in the library?: Запровадження бібліотеками нових розважальних послуг на базі цифрових технологій (відеоігри) з метою залучення молодих потенційних користувачів // American Libraries. - 2007. - Vol.38, No.5, May. - P.58-60.
 42. O'Hanlon N. Information literacy in the university curriculum: challenges for outcomes assessment: Включення курсу з інформаційної грамотності до університетської програми навчання. Роль академічної бібліотеки у викладанні дисциплін та оцінці рівня отриманих студентами знань. Результати аналітичного дослідження // portal: Libraries and the Academy. - 2007. - Vol.7, No.2. - P.169-189.
 43. Oberlander C. Transforming the document delivery and resource sharing engine: Роль сучасних інформаційних технологій у процесі трансформації електронної доставки документів // IFLA Journal. - 2007. - No.1. - P.32-40.
 44. Ottolenghi C. Google 'til ilt goggle: trawling electronic databases to build your collection and better serve your client base: Створення бібліотекою власної спеціальної електронної колекції шляхом відбору матеріалів з виставлених в Інтернеті баз даних. З досвіду однієї з юридичних бібліотек США // Library Philosophy and Practice. - 2007. - Special issue.
 45. Posner B. Library resource sharing in the early age of Google: Використання бібліотеками засобів і можливостей Інтернету при здійсненні операцій з міжбібліотечного абонементу // Library Philosophy and Practice. - 2007. - Special issue
 46. Robinson L. Abdication or empowerment? User involvement in library, archives and records services: Про доцільність залучення користувачів до участі у розробці планів розвитку бібліотек та архівів, створенні нових форм і шляхів надання бібліотечних послуг // The Australian Library Journal. - 2007. - Vol.56, No.1. - P.30-35.
 47. Schlumpf K., Zschernitz R. Weaving the past into the present by digitizing local history: Досвід створення районною бібліотечною системою невеликого міста штату Іллінойс, США електронної колекції "Digital Past", присвяченої історії регіону // Computers in Libraries. - 2007. - Vol.27, No.3. - P.11-15.
 48. Seaman S. Salary compression: a time-series ratio analysis of ARL position classifications: Тенденції змін рівня заробітної платні бібліотекарів наукових бібліотек США за 1997-98 та 2001-02 роки. Результати дослідження, проведеного Асоціацією наукових бібліотек США // Portal: Libraries and the Academy. - 2007. - Vol.7, No.1. - P.7-24.
 49. Shachaf P., Rubenstein E. A comparative analysis of libraries' approaches to copyright: Israel, Russia, and the U.S.: Шляхи вирішення проблеми дотримання авторського права в академічних бібліотеках Ізраїлю, Росії та США. Порівняльне дослідження // The Journal af Academic Librarianship. - 2007. - Vol.33, No.1. - P.94-105.
 50. Silberer Zs., Bass D. Battle for eBooks mindshare: it's all about the rights: Особливості придбання бібліотеками документів на електронних носіях (е-книг): шляхи замовлення, моделі механізмів придбання і ін. // IFLA Journal. - 2007. - Vol.33, No.1. - P.23-31.

Дата створення: 29/08/2008 × 17:18
Дата оновлення: 06/04/2010 × 00:17
Категорія:
Сторінка переглянута 3382 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати