Бібліотечному фахівцю

Бібліотечний фонд (б/ф) - сукупність документально-інформаційних ресурсів
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[15.06.2018]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[13.03.2018]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2018 рік

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[28.12.2017]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2017 рік

[28.12.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2017 р.

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з бібліотечної зарубіжної періодики за ІУ кв. 2009

Статті з зарубіжної періодики

1. Abram S. Technoschism: the real world and the libraries, librarians and our associations : a view from Canada: Основні завдання і цілі роботи професійних бібліотечних асоціацій під час інформаційної революції, що полягають в моральній підтримці бібліотечних професіоналів, створенні умов для їх професійного росту, адаптації до новітніх технологій, створенні можливостей для професійного спілкування бібліотекарів та формуванні у суспільстві позитивного іміджу професії // Library Management. - 2006. - Vol.27, iss.1/2. - p. 12-26.

2. Adkins D. et al. Romance novels in American public libraries: A study of collection development practices: Художня література у фондах публічних бібліотек США: аналіз джерел надходжень та читацького попиту (вік читачів, соціальний стан, регіон проживання і ін.) // Library Collections, Acquisitions, and Technical Services. - 2008. - Vol.32, No.2. - P.59-67.

3. Adolphus M. Using the web to teach information literacy: Просвітницька роль бібліотек. Розробка і застосування бібліотеками спеціальних курсів з навчання інформаційної грамотності користувачів в режимі он-лайн. З досвіду бібліотек США. Стислий опис кількох популярних продуктів (ігри, podcasts, відео і ін.) // Online. Medford. - 2009. - T.33, Iss.4. - P.20-26.

4. Augustyn R., Fijal M. Strategia obslugi czytelni: Стратегія розвитку обслуговування бібліотечних користувачів. Критерії оцінки задовільного/незадовільного обслуговування. Аналіз основних причин невдоволення користувачів; розгляд можливих шляхів покращення рівня обслуговування // EBIB. - 2008. - Nr.1 (92)

5. Ball R. Satysfakcja klienta jako kluczowy czynnik sukcesu biblioteki: Задоволення потреб і запитів користувачів як ключовий чинник успіху бібліотеки. Основні критерії оцінки бібліотечних послуг. На прикладі однієї з бібліотек Німеччини // Przegl№d biblioteczny. - 2009. - Rocz.77, Z.1. - S.5-15.

6. Barbaric, A. Improving visibility of public libraries in the local community: A study of five public libraries in Zagreb, Croatia: Здійснення публічними бібліотеками м. Загреб промоційних заходів (з використанням засобів масової інформації) для популяризації своїх зібрань і послуг та покращення загального іміджу бібліотек у суспільстві. З досвіду Хорватії // New Library World. - 2007. - Vol.108, No.9/10. - P. 435-444.

7. Bardyn T.P. Library blogs: Створення і використання бібліотеками блогів для підтримки безпосереднього зв'язку зі своїми користувачами і громадськістю загалом. Аналіз факторів, що впливають на успішність бібліотечних блогів // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, Nr.6. - P.12-16.

8. Barz,C. Ich, ah, such da dieses Buch...: Про нову роль інформаційної служби в бібліотеках Німеччини – навчання користувачів пошуку інформації в сучасних інформаційних джерелах, важливість особистого спілкування бібліотекарів з читачами з метою з’ясування їх інформаційних потреб. Підвищення професійної кваліфікації бібліотечних фахівців // Bibliotheksforum Bayern. - 2009. - Februar. - S.35-38.

9. Bell L., Peters T., Monsour V., Pope K. Financial information literacy services at your library: Спільний загальнонаціональний проект Американської бібліотечної асоціації та неурядової фінансової установи США FINRA, що охоплює мережу публічних бібліотек, призначений для розповсюдження базових фінансових знань серед населення. Користувачам також надається можливість звертатися до бібліотек за порадою стосовно кращої організації власного сімейного бюджету, по інвестуванню коштів та інших фінансових питань. В рамках проекту проводяться навчання і підготовка бібліотечних фахівців. Проект є особливо актуальним під час фінансової кризи // Searcher. - 2009. - Jun. Vol.17, iss.6. - p.18,5pgs.

10. Ciechowski J. Status prawny dyrektora biblioteki publicznej - wybrane zagadnienia: Керівник бібліотеки як юридична особа. Правовий статус директора публічної бібліотеки - юридичне обґрунтування окремих прав і обов'язків // Bibliotekarz. - 2009. - Nr.6. - S.7-11.

11. CILIP: a twenty-first century association for the information profession?: Роль, цілі, аналіз ефективності діяльності Інституту бібліотечних та інформаційних професіоналів (Chartered Institute of Library and Informational Professionals), Велика Британія. Міркування про сучасну роль бібліотечних професійних асоціацій // Library Management. - 2006. - 27 iss. - p. 48-60.

12. Collier, M. Moving on: transferability of library managers to new environments: Мобільність бібліотечних фахівців у сучасних умовах глобалізації і європейської інтеграції. Автор на власному досвіді аналізує проблеми та труднощі, що виникають у провідних бібліотечних фахівців при зміні місця роботи, особливо в новому середовищі, визначає набір необхідних якостей і навиків для успішної адаптації на новому місці роботи // Library Management. - 2006. - Vol.28, iss. 4/5. - p. 191-196.

13. Davies, К. Opening up information for better public value: Про створення установами, зокрема, бібліотечними, репозитаріїв цифрових документів і надання громадськості відкритого до них доступу з метою ширшого розкриття бібліотечних зібрань. Розгляд окремих технічних проблем створення таких репозитаріїв та архівування документів, вирішення питань авторського права і т. ін. // New Library World. - 2007. - Vol.108, No.11/12. - P. 490-503.

14. Degyansky K. Sustaining the work of "Learning in libraries": Опис спільного проекту трьох бібліотечних систем Нью-Йорка, спрямованого на удосконалення і розвиток бібліотечних послуг для молоді. Проект здійснений за фінансової підтримки однієї з американських фундацій // The Bottom Line: Managing Library Finances. - 2006. - Vol.19, No.4. - P.176-178.

15. Dong E.X., Zou T.J. Library consortia in China: Бібліотечні консорціуми Китайської Народної Республіки з 1980 по теперішній час: історичний екскурс, приклади існуючих видів консорціумів // LIBRES: Library and information science research electronic journal. – 2009. – March, Vol.19, iss.1. - p. 1-10.

16. Dzula G. Pomysіy promuj№ce czytelnictwo w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Belchatowie: Опис заходів, здійснюваних системою публічних бібліотек у Белхатові (Польща) з пропаганди бібліотек у місті // EBIB. - 2008. - Nr.4 (95)

17. Economic uncertainty spreads to library endowments: Загальний аналіз економічних факторів, що спричинили фінансові труднощі бібліотечної системи США у період світової фінансової кризи // American Libraries. - 2008. - Vol.39, No.10

18. Fang W. Online law school video repository: The flash way: Створення бібліотеками власних аудіо і відео ресурсів. З досвіду бібліотеки одного з університетів США. Розповідь про етапність роботи і основні проблеми // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.6. - P.20, 22-24.

19. Filialen im Internet – der digitale virtuelle Bibliotheksbund Niederbayern Oberpfalz: Створення зусиллями кількох публічних бібліотек Баварії (Німеччина) віртуальної бібліотечної асоціації. Питання організації та фінансування проекту // Bibliotheksforim Bayern. - 2009. – N. 3. - S. 115 - 117.

20. Frankowska A. Rola bibliotekarzy w zakresie kreowania spoіeczeсstwa informacyjnego: Інформаційне суспільство - особливості і характеристики. Типологізація проблем, що постають перед сучасними споживачами інформації. Роль бібліотекаря у процесі формування інформаційного суспільства // Bibliotekarz. - 2009. - Nr.6. - S.11-14.

21. Hallam G., Newton-Smith C. Evaluation of transitional mentoring for new library and informational professionals: what are the professional and personal outcomes for the participants?: Опис дослідження, проведеного на порівняння двох навчальних програм для інформаційних та бібліотечних фахівців Австралії. Ціль програм – адаптація молодих професіоналів до реальних умов роботи // Library Management. - 2006. - 2006 v.27 iss.1/2. - p. 153-168.

22. Hoivik, T. Public libraries in the Norwegian reference market: Широке запровадження публічними бібліотеками віртуальної інформаційно-довідкової послуги як відповідь на потребу сучасного інформаційного суспільства. Використання законів ринкових відносин для розвитку даної послуги. З досвіду роботи системи публічних бібліотек Норвегії // New Library World. - 2007. - Vol.108, No.9/10. - P.396-406.

23. Janes J. What is reference for?: Довідково-інформаційна робота у сучасній бібліотечній практиці. Трансформація форм роботи з огляду на впровадження новітніх технологій // Reference Services Review. - 2003. - Vol.31, No.1. - P.22-25.

24. Joint N. Digital library futures: collection development or collection preservation?: Цифрові колекції у бібліотеках – цілі і перспективи. Вплив оцифрування документів на можливості посилення збереженості фондів та ширше задоволення потреб користувачів // Library Review. – 2006. - Vol.55, No.5. - P.285-290.

25. Kristanova E. Biblioteka Narodowa Sw. sw. Cyryla i Metodego w Sofii. Historia i wspolczesnoњж: Національна бібліотека Болгарії ім. Кирила і Мефодія: історія становлення, характеристика фондів і опис надаваних послуг // Przegl№d biblioteczny. – 2009. – Rocz.77, Z.1. - S.54-66.

26. Kurek B. Bibliotekarz idealny: Про формування нової моделі сучасного бібліотекаря: освітні вимоги, огляд курсів навчання, що пропонуються Інститутом наукової інформації і бібліотечної справи Польщі для кваліфікованої підготовки бібліотечних спеціалістів // EBIB. - 2006. - Nr.10 (80)

27. Leseland Bayern: Bibliothek – Akteure der Lesefoerderung: Зусилля публічних бібліотек Баварії (Німеччина) по популяризації читання серед дітей та молоді. Використання окремих методик роботи з користувачами, створення цільових груп користувачів, проведення різноманітних заходів у ході виконання цього проекту // Bibliotheksforim Bayern. - 2009. - N 3. - S. 130-134.

28. Linderman E. Archives in public libraries: Архіви у публічних бібліотеках: про доцільність зберігання архівів у бібліотеках. Поради стосовно організації обробки, систематизації і зберігання архівних документів для подальшого їх використання читачами. З досвіду США // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.1. - P.46-51.

29. Luo L. Chat reference competencies: identification from a literature review and librarian interviews: Інформаційна довідка он-лайн. Огляд і аналіз компетенцій, якими має володіти бібліотечний фахівець віртуальної інформаційно-довідкової служби, зокрема той, що працює в режимі чату // Reference Services Review. - 2007. - Vol.35, No.2. - P.195-209.

30. Matyja M. Specyfika zawodu bibliotekarza w Szwajcarii: Специфіка професії бібліотекаря у Швейцарії: стисла ретроспектива розвитку бібліотечної справи, сучасна система підготовки бібліотекарів та перспективи розвитку // Bibliotekarz. - 2009. - Nr.7/8. - S.19-22.

31. Matyjaszczyk G. Miejsce biblioteki w Second Life, nowej wirtualnej rzeczywistosci: Бібліотека у віртуальному середовищі. Розмірковування про дальше удосконалення віртуальних форм роботи бібліотек, що дозволили б їм глибше проникати у віртуальне середовище, напр. стати учасниками популярної віртуальної гри Second life (друге життя) // EBIB. - 2007. - Nr.7 (88)

32. McElrath R. Library leaders needed: Yes, please apply: Розвиток понять «керівник» і «лідер»: історичний аспект. Автор статті доводить, що майбутнє бібліотек значною мірою залежатиме саме від наявності сильних лідерів, ідентифікуються навики і характеристики лідерів майбутнього, надаються практичні поради для здобуття навиків лідерства // Library Philosophy and Practice. - 2009. - November

33. Nilsen K. Comparing users' perspectives of in-person and virtual reference: Задоволення читацького інформаційно-довідкового запиту у бібліотеці. Про специфіку надання послуг традиційним способом та в режимі он-лайн. Виділення основних типів поведінки бібліотечних фахівців при наданні інформаційної послуги і аналіз, яким чином це впливає на результативність виконання запиту. За результатами спеціального дослідження, здійсненого фахівцями Канади // New Library World. - 2006. - Vol.107, No.1222/1223. - P.91-104.

34. Oder N. MLS: hire ground?: Зміна обов'язків бібліотекарів (публічних бібліотек) у зв’язку з запровадженням у бібліотеках нових технологій. Аналіз рівня підготовки магістрів з бібліотечної справи та їх затребуваності у сучасній публічній бібліотеці. З досвіду США // Library Journal. - 2009. - Vol.134, No.30. - P.44-46.

35. Podgorski F. Aktywnoњж bibliotek niemieckich: Заходи, що здійснюються бібліотеками Німеччини на підтримку серед громадян, зокрема молоді, інтересу до читання. Стислий опис // EBIB. - 2008. - Nr.4 (95)

36. Rogers M. How do we manage?: Керівництво бібліотечною установою за умов фінансової кризи: розгляд кількох типів поведінки керівників, що дозволить (незважаючи на непопулярні і жорсткі заходи) зберегти в колективі трудову дисципліну і позитивну моральну атмосферу. З досвіду США // Library Journal. - 2009. - Vol.134, No.10. - P.52-53.

37. Sadowska J. Na marginesie zarz№dzania - mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej: Внутрішній маркетин – застосування у практиці управління бібліотечною установою методів "менторінгу" і "коучінгу". Аналіз різниці між цими двома способами управління і навчання // Bibliotekarz. - 2009. - Nr.10. - S.5-8.

38. Schwerpunkt: Informatioskompetenz fuer Schueler: Кооперація і спільні проекти університетських і публічних бібліотек Баварії (Німеччина) з навчання інформаційній грамотності молоді // Bibliotheksforim Bayern. - 2009. - N 3. - S. 78 - 96.

39. Scrogham R.E. The American public library and its fragile future: Публічні бібліотеки у сучасному інформаційному суспільстві. Обґрунтування незамінності бібліотек як джерел достовірної інформації (на противагу Інтернет) та професійного надання інформації у користування // New Library World. - 2006. - Vol.107, No.1220/1221. - P.7-15.

40. Simsova S. Joy, not duty: reading and libraries: Осмислення ролі бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві. Здійснення заходів по підтримці серед користувачів інтересу до читання як одне з першочергових завдань сучасних бібліотек. З досвіду бібліотек Великої Британії // APLIS. - 2008. - Vol.31, Iss.3. - P.109-113.

41. Stanger, R. Implementing information literacy in higher education: a perspective on the roles of librarians and disciplinary faculty: Сучасні стандарти інформаційної грамотності. Pоль і місце бібліотек вищих закладів в процесі навчання інформаційної грамотності користувачів. Вимоги до інформаційної компетенції бібліотекарів // LIBRES: Library and information science research electronic journal. - 2009. - March vol.19, iss.1. - p. 1, 6pgs.

42. Swoboda I. OPAC www wizytуwka biblioteki : Ocena jakoњci katalogуw komputerowych maіych i њrednich bibliotek w Polsce: Огляд найбільш уживаних бібліотеками Польщі систем організації читацького електронного каталогу он-лайн. Порівняльний опис програм MOL OPTIVUM, LIBRA 2000, MAK, SOWA і ін. // Przegl№d biblioteczny. - 2009. - Rocz.77, Z.1. - S.16-40.

43. White L.L. The cell phone police: Перегляд публічними бібліотеками США жорсткої політики заборони використання мобільних телефонів у приміщенні бібліотеки. Приклади практичного вирішення проблеми // Library Journal. - 2009. - Vol.134, No.8. - P.38.

44. Winogrodzka K. Raport nt. komputeryzacji bibliotek publicznych w 2008 roku: Звіт про стан комп'ютеризації публічних бібліотек Польщі за 2008 рік // Bibliotekarz. - 2009. - Nr.7/8. - S.10-19.

45. Wolfsteiner,A. Mehl ais nur Heimattumelei - Regionalkundliche Literatur in offentlichen Bibliotheken: Про збільшення інтересу жителів Європи до вивчення своєї історії, історії свого міста, сім'ї. Відгук публічних бібліотек Німеччини, на прикладі однієї міської бібліотеки, на нові запити користувачів, перетворення публічної міської бібліотеки в центр регіонального краєзнавства // Bibliotheksforum Bayern. - 2009. - Februar. - S.12-15.

46. Wusteman J. Realising the potential of web services: Про використання бібліотеками потенціалу веб-послуг. Означення і стандарти веб-послуг, їх відмінність від звичайного використання пошукових механізмів // OCLC Systems & Services: International digitallibrary perspectives. - 2006. - Vol.22, No.1. - P.5-9.

47. Yousefi A., Yousefi Sh. Metadata: a new word for an old concept: Бази метаданих – визначення і розгляд основних типів. Міжнародні стандарти створення баз метаданих, стисла характеристика обов'язкових елементів запису // Library Philosophy and Practice. - 2007. - August


Дата створення: 29/12/2009 × 16:01
Дата оновлення: 05/04/2010 × 23:58
Категорія:
Сторінка переглянута 2885 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати