Бібліотечному фахівцю

Картотека - сукупність певним чином організованих карток.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[22.12.2018]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2018 рік

[27.11.2018]

Семінар «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток».

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[15.06.2018]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[13.03.2018]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2018 рік

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[28.12.2017]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2017 рік

[28.12.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2017 р.

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувач online


Page Rank Check
Статті з бібліотечної зарубіжної періодики за ІІІ кв. 2009

Статті з зарубіжної періодики

1. Agosto D.E., Abbas J. Teens and social networking: how public libraries are responding to the latest online trend: Про доцільність участі публічних бібліотек у віртуальному середовищі, зокрема, в особливо популярних серед молоді мережах спілкування з метою контактування з потенціальними користувачами. З досвіду США // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.3. - P.32-36.

2. Cafes in libraries: Кафе у бібліотеках: створення у бібліотеках комфортних умов для тривалого перебування користувачів. Облаштування бібліотеками спеціальних місць для відпочинку, харчування тощо. Досвід кількох бібліотек США по вирішенню даної проблеми (створення невеликих кафе, спеціальних куточків, дозвіл на внесення деяких продуктів до читальних зал) // Associates. - 2007. - No.2

3. Camaratta M.A. Library service to people with mental challenges: Бібліотечне обслуговування людей з ментальними відхиленнями в США: аналіз загального стану за період з 1990 р., коли у США було прийнято закон про громадян з обмеженими можливостями (Americans with Disabilities Act) // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.3. - P.6-11.

4. Ceynova, K. Mass digitization for research and study: the digitization strategy of the Bavarian state library: Стратегія Державної універсальної бібліотеки Баварії по здійсненню, спільно з компанією Google. Inc., проекту з оцифрування бібліотечних фондів: обґрунтування доцільності проекту, опис технічних процесів, а також вирішення фінансових питань // IFLA Journal. - 2009. - Vol.35, No.1. - P.17-24.

5. Charles, L. Problem customer - or customer problems?: Проблемний користувач чи проблеми користувача? Розмірковування і практичні поради стосовно організації роботи з користувачами бібліотек таким чином, щоб уникнути зайвих непорозумінь та упередити можливі конфліктні ситуації // Associates. - 2008. - Vol.15, No.2. - [4] p.

6. Ellis, S. et al. Global library statistics: Спільний проект Інституту статистики ЮНЕСКО та Міжнародної організації стандартизації (ISO) під егідою ІФЛА по розробці нової уніфікованої системи бібліотечної статистики. У додатку містяться таблиці з основними пропонованими позиціями збору статистичних даних // IFLA Journal. - 2009. - Vol.35, No.2. - P.123-130.

7. Fagan J.C. Marketing the virtual library: Бібліотечні цифрові ресурси в Інтернет просторі. Практичні поради стосовно того, як спростити доступ до електронних ресурсів і зробити їх використання простим і зручним для користувачів // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.7, July/August. - P.25-30.

8. Feldman S. Libraries key to economic recovery: Осмислення місця і ролі публічних бібліотечних у суспільстві в період фінансової кризи. Звернення президента Асоціації публічних бібліотек США // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.4. - P.4-5.

9. Fernandez, P. Online social networking sites and privacy: revisiting ethical considerations for a new generation of technology: До питання дотримання таємниці особистих записів користувачів при роботі з Інтернетом, зокрема, при використанні бібліотечними користувачами інтерактивних комунікаційних сайтів. Етичний аспект // Library Philosophy and Practice. - 2009. – March.

10. Fineberg G. Reorganization merges acquisition, cataloguing: Реорганізація структури бібліотечних підрозділів у Бібліотеці Конгресу (США) з метою оптимізації роботи: скорочення шляху книги та забезпечення збереження фондів - об'єднання відділів комплектування і каталогізації // Library of Congress Information Bulletin. - 2008. - Vol.67, No.12. - P.213-215.

11. Griffiths, R., Krol, A. Insider theft: reviews and recommendations from the archive and library professional literature: До питання збереження бібліотечних та архівних фондів, зокрема, про проблему існування "домашніх злодіїв". Розгляд кількох стратегій по запобіганню крадіжок документів працівниками закладів // Library & Archival Security. - 2009. - Vol.22, No.1. - P.5-19.

12. Gross M., Latham D. Undergraduate perceptions of information literacy: defining, attaining, and self-assessing skills: Інформаційна грамотність очима молодих людей (студентів): визначення поняття, усвідомлення необхідності володіння навиками умінь пошуку інформації у сучасному інформаційному просторі, погляд на способи і шляхи здобуття інформаційної грамотності // College & Research Libraries. - 2009. - Vol.70, Nr.4. - P.336-350.

13. Guerrini, M., Frigimelica, G. Libraries in Italy: A brief overview: Загальний огляд бібліотечної системи Італії: історичний нарис, сучасні напрямки розвитку, організація фахової освіти, законодавчі засади функціонування системи, зокрема, отримання обов'язкового примірника, нові бібліотечні проекти і ін. // IFLA Journal. - 2009. - Vol.35, No.2. - P.94-116.

14. Haglund J. Rock-n-roll libraries: До питання пошуку нових шляхів рекламування і пропаганди бібліотек і бібліотечних послуг: рекламування під час музичних концертів (з досвіду бібліотек США) // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.1. - P.8-9.

15. Hill N.M. Three views: Вплив світової фінансової кризи на публічні бібліотеки США. Розповідь про форми роботи публічних бібліотек у період світової фінансової кризи по залученню користувачів. З досвіду трьох публічних бібліотек США // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.4. - P.8-11.

16. Holderied, A. Staff development ideas to improve quality of job performance and satisfaction: Проведення бібліотеками культурно-просвітницьких заходів для членів колективу як один з дієвих засобів підвищення професійної зацікавленості працівників та зростання загальних трудових показників. На прикладі однієї з бібліотек США // Associates. - 2007. - Vol.14, No.2. - [3] p.

17. Holland S., Verploeg A. No easy targets: six libraries in the economy's dark days: Зміна ролі публічних бібліотек за умов фінансової кризи і перетворення їх з інформаційних центрів у центри дозвілля. Переосмислення ролі ПБ у суспільстві. З досвіду США // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.4. - P.27-37.

18. Katz J. A common purpose: public/school library cooperation and collaboration: Налагодження співпраці і розвиток спільних проектів між публічними та шкільними бібліотеками як один з перспективних напрямків розвитку у бібліотечній справі. Розгляд можливих форм роботи та кілька корисних порад. З досвіду США // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.3. - P.28-31.

19. Kniffel L., Bailey Ch.W. Cuts, freezes widespread in academic libraries: Загальний огляд скорочення видатків на потреби академічних бібліотек США з огляду на фінансову кризу // American Libraries. - 2009. - Vol.40, No.6/7, June/July. - P.28-29.

20. Landon, G.V. Toward digitizing all forms of documentation: Опис сучасних провідних технологій по оцифруванню бібліотечних фондів, зокрема, у випадках роботи з пошкодженими рукописами чи фотодокументами // D-Lib Magazine. - 2009. - Vol.15, No.3/4

21. Lee P. The story of the H.O.M.E. Page Cafe: Зміна пріоритетів у роботі публічних бібліотек США за умов фінансової кризи, переорієнтація на виконання соціальних функцій у суспільстві. Відкриття у приміщенні однієї з публічних бібліотек кафе і залучення до роботи у ньому бездомних користувачів для їх швидшої соціальної адаптації. З досвіду однієї з ПБ Філадельфії, США // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, Nr.1. - P.32-34.

22. Leysen, J.M., Boydston, J.M.K. Job satisfaction among academic cataloger librarians: Рівень відчуття задоволення своєю роботою серед каталогізаторів академічних бібліотек США. Дослідження містить аналіз за такими позиціями, як сучасні обов'язки каталогізаторів, виробнича культура, ставлення адміністрації, можливості кар'єрного розвитку і ін. Результати аналітичного дослідження // College & Research Libraries. - 2009. - Vol.70, No.3. - P.273-293.

23. Librarians as writers: Бібліотечні фахівці і творчість. Інтерв'ю кількох бібліотекарів, які, крім своєї основної роботи, займаються написанням художніх творів. З досвіду США // American Libraries. - 2009. - Vol.40, No.6/7, June/July. - P.54-57.

24. Meyer, H.W.J. The influence of information behaviour on information sharing across cultural boundaries in development context: Про необхідність врахування національних особливостей інформаційної поведінки користувачів при розробці віртуальних послуг. Дослідженні інформаційної поведінки членів суспільства, мало обізнаних з ІТ - на прикладі корінного населення ПАР, що проживає у сільській місцевості // Information Research. - 2009. - Vol.14, No.1. - [10] p.

25. Miller M., Wornbard M. Fotografie w zbiorach cyfrowych. Problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykladzie biblioteki cyfrowej Politeckniki Warszawskiej: Про деякі проблеми каталогізації фотографій у цифрових колекціях. З досвіду роботи бібліотеки Варшавського політехнічного університету // Przegląd biblioteczny. - 2009. - R.77, Z.2. - S.201-218.

26. Muhlberger, G. eBooks on demand (EOD): a European digitization service: Опис послуги "Електронна книга на замовлення", що здійснюється сьогодні 18 бібліотеками десяти країн ЄС. Послуга започаткована в рамках проекту "Оцифрування на замовлення" (2006-2008), фінансованого ЄС // IFLA Journal. - 2009. - Vol.35, Vol.1. - P.35-43.

27. Porter M., King D.L. Save money - use the web!: Практичні поради бібліотекам стосовно того, як можна за умов кризи зекономити бібліотечні гроші, використовуючи можливості Інтернету. Приклади "економних" он-лайн послуг, якими можна зацікавити користувачів (надання можливостей роботи зі спеціальними фінансовими програмами, здійснювати пошук роботи і т.п.) // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.4. - P.18-20.

28. Tashbook L. Aiming high, reaching out, and doing good: Helping homeless library patrons with legal information: Надання бездомним користувачам бібліотек інформації з правових питань як одна з форм роботи публічних бібліотек, виконання соціальної функції у суспільстві // Public Libraries. - 2009. - Vol.48, No.3. - P.38-43.

29. Time challenges - challenging times for future information research: До питання формування і використання цифрових баз даних з урахуванням можливих (технічних) проблем, що можуть виникнути з часом з огляду на стрімкий розвиток інформаційних технологій / Mestl, T. et al. // D-Lib Magazine. - 2009. - Vol.15, No.5/6. - [9] p.

30. West, J. Mobility in and around the library: Мобільність у бібліотеці: кілька порад стосовно того, як зробити мобільними контент бібліотечного сайту та надання користувачам бібліотеки технічних послуг // Computers in Libraries. - 2009. - Vol.29, No.5. - P.30-31.


Дата створення: 09/09/2009 × 16:44
Дата оновлення: 05/04/2010 × 23:59
Категорія:
Сторінка переглянута 2773 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати