Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи міністерства культури і мистецтв України

Наказ Міністерства культури і мистецтв України № 314 від 11.06.96 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета "Положення..." - удосконалення краєзнавчої діяльності бібліотек, уточнення її змісту, основних завдань.

1.2. Краєзнавча діяльність бібліотек - один з провідних напрямів бібліотечної роботи - передбачає виявлення, збирання і організацію загальнодоступного користування інформацією про певну місцевість (край)*, зафіксованою у документах. Краєзнавча діяльність бібліотек здійснюється в формах, в цілому притаманних бібліотечній роботі.

1.3. Краєзнавча діяльність бібліотек сприяє:

1.4. Базою краєзнавчої діяльності бібліотек є краєзнавчі фонди, які включають: 1) документи, пов'язані з краєм змістом, - незалежно від тиражу, мови, місця видання чи виготовлення, політичної чи ідейної спрямованості (краєзнавчі документи); 2) документи, пов'язані з краєм походження (місцеві видання), опубліковані на території краю, - незалежно від їх змісту, виду, способу видання, мови, в т.ч. малотиражні, внутрівідомчі, вузькоспеціальні та ін.

1.5. Координують краєзнавчу діяльність бібліотек в державі, області, місті, районі, селі і здійснюють методичне забезпечення Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для юнацтва, Державна бібліотека України для дітей, Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка, Державна історична бібліотека України, універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка Автономної Республіки Крим, обласні універсальні наукові бібліотеки, центральні міські і районні бібліотеки.

1.6. Краєзнавча робота здійснюється у відповідності з діючим законодавством України, стандартами та іншими документами, які регламентують бібліотечну діяльність, цим положенням.

* Поняття "край" у даному "Положенні..." розглядається як конкретна частина країни, яка співпадає з одиницею сучасного адміністративно-територіального поділу (область, район, місто, село то що). В окремих випадках поняття "край" може бути розширено за межі адміністративно-територіального поділу - відносно територій, які мають специфічні історичні, природничо-географічні, економічні ознаки (Волинь, Поділля, Полісся, Галичина тощо).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК

2.1. Краєзнавча робота окремої бібліотеки ведеться у відповідності з статутом (положенням) бібліотеки, її завданнями і функціями.

2.1.1. Краєзнавчу роботу здійснюють спеціальні структурні підрозділи (відділи, сектори), або працівники, які відповідають за цю ділянку роботи, - за участю і в координації з усіма підрозділами, на основі фондів і довідково-бібліографічного апарату бібліотек.

2.2. Краєзнавча робота бібліотек провадиться на засадах: - єдності організаційних, методичних рішень, координації і кооперування; - раціонального використання бібліотечно-бібліографічних ресурсів регіону; - впровадження в практику роботи сучасних технологій і результатів наукових досліджень.

3. ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕК

3.1. Національна парламентська бібліотека України формує на основі обов'язкового примірника документів країнознавчий фонд, здійснює бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, методично забезпечує виконання бібліотеками краєзнавчої роботи:

3.2. Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького і Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка : формують фонд краєзнавчих документів;

3.3. Державна бібліотека України для дітей і Державна бібліотека України для юнацтва здійснюють методичну, практичну і консультативну допомогу з питань краєзнавства для бібліотек, які обслуговують дітей і юнацтво, організаторів читання цієї категорії читачів:

3.4. Державна історична бібліотека України :

3.5. Універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка Автономної Республіки Крим, обласні універсальні наукові бібліотеки:

3.6 . Обласні бібліотеки для дітей і обласні бібліотеки для юнацтва:

3.7. Централізовані бібліотечні системи **:

** В регіонах, де немає ЦБС, краєзнавчу роботу здійснюють бібліотеки, функції яких аналогічні функціям ЦБ та філіалів.

Додаток

Примірний розподіл функцій бібліотек області по формуванню системи краєзнавчих бібліографічних посібників

1. Наукові бібліотеки філій НАН України: а) науково-допоміжні галузеві і тематичні краєзнавчі покажчики; б) покажчики праць філії; в) біобібліографічні і персональні посібники про працівників філії; г) покажчики змісту періодичних видань, збірників, видань, що продовжуються, які видаються науковими установами філії.

2. Галузеві бібліотеки: а) науково-допоміжні галузеві і тематичні покажчики.

3. Бібліотеки вузів: а) науково-допоміжні галузеві і тематичні покажчики про край; б) покажчики праць вузу; в) краєзнавчі бібліографічні покажчики, які забезпечують навчальні і загальноосвітні потреби студентів.

4. Універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка Автономної Республіки Крим, обласні універсальні наукові бібліотеки: а) універсальні поточні покажчики про край; б) ретроспективні покажчики універсального характеру, зведені друковані каталоги краєзнавчих книг; в) рекомендаційні посібники універсального характеру типу <<Що читати про край", календарі знаменних і пам'ятних дат краю; г) галузеві і тематичні посібники; д) біобібліографічні і персональні посібники;е) краєзнавчі бібліографічні покажчики другого і вищих ступенів.

5. Обласні бібліотеки для юнацтва і обласні бібліотеки для дітей: а) рекомендаційні посібники універсального характеру типу "Що читати про край", календарі місцевих пам'ятних дат (спільно з ОУНБ); б) рекомендаційні краєзнавчі посібники (тематичні і біобібліографічні) для юнацтва і дітей.

6. Централізовані бібліотечні системи: а) універсальні краєзнавчі рекомендаційні посібники про райони і міста; б) тематичні і біобібліографічні посібники "малих форм".